אנציקלופדיה תעבורה – ערך ל`

 

  1. ליווי (חובת ליווי) ראה תיקון ס' 12 (א) לפק' התעבורה, ס"ח 1679, מיום 30/7/98. בחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 47), התשנ"ח 1998.