אנציקלופדיה תעבורה – ערך צ`

 1.  צו הבאה (לקולא) בית המשפט קובע, כי לא ניתן להוציא צו הבאה, כאשר

פרוטוקול הישיבה הקודמת לא כולל אזהרת הנאשם בדבר תוצאות אי
ההתייצבות לדיון.

– ת' 32000/01 מ"י נ' עלוש מחמד, טרם פורסם, החלטה מיום 6/3/02.