ביטול כתב אישום תעבורה: באילו נסיבות הדבר אפשרי?

להאזנה:

 

נהג שעבר על חוקי התנועה באופן שמחייב הגשת כתב אישום נגדו, או לחילופין קיבל הודעת קנס ומבקש להישפט בגינו, צפוי לעמוד לדין בבית המשפט לתעבורה ולקבל את עונשו בסיום ההליך. אלא שישנם מקרים, נדירים וחריגים אמנם, אך אפשריים, בהם אפשר להביא לכדי ביטול כתב האישום, במסגרתו התביעה תחזור בה מהאשמה וכתב האישום יימחק.

 

סיטואציות בהן ניתן למחוק את כתב האישום

ניהול הליך פלילי כנגד נאשם עשוי להימשך שנים רבות, גם בתעבורה, מה שגורם לעומס כבד על המערכת והתייקרות בעלויות הניהול המשפטי. כדי להתמודד עם הסוגייה, מתירה המדינה את ביטול כתב האישום במקרים מסוימים, מה שמכונה לעתים "חזרה מאישום".

סיטואציות בהן ניתן למחוק את כתב האישום
סיטואציות בהן ניתן למחוק את כתב האישום

 

אז באילו מצבים ניתן לבטל כתב אישום בעבירות תעבורה?

חזרה מאישום בהסכמת הצדדים

המשמעות היא שהסנגור והתובע דנו בתיק וקבעו לאור נסיבות או פרטים ייחודיים כי יש לחזור מכתב האישום.

 

ביטול כתב אישום עקב פגמים בהליך

אפשרות נוספת היא ביטול כתב אישום תעבורה בשל טענה משפטית מצד הסנגור, שהתקבלה על ידי השופט/ת.

 

ביטול האישומים בשל הגנה מן הצדק

בית המשפט מוסמך לבטל כתבי אישום בתעבורה, ככל שאלו לא הוגשו לפי כללי הצדק וההגינות. כך למשל, במקרה שבו האכיפה בשטח בוצעה כלפי אדם יחיד, שעה שבמקום היו חשודים נוספים. מקרה נוסף ומוכר יותר הוא ביטול כתב אישום עקב חוסר עניין לציבור, שבו האישומים מתבטלים בשל התייתרות הצורך לקיים בנושא הליך פלילי.

ביטול כתב אישום תעבורה: באילו נסיבות הדבר אפשרי?
ביטול כתב אישום תעבורה: באילו נסיבות הדבר אפשרי?

נסיבות שבהן יתבטל כתב האישום בהסכמת הצדדים

כאמור, אחת האפשרויות המרכזיות לביטול כתב האישום היא כאשר הצדדים מסכימים למחוק את כתב האישום. ואולם, חשוב מאוד לדעת שאפשרות זו שמורה אך ורק למקרים שבהם הנאשם לא הודה במיוחס לו.

ועם זאת חשוב לציין שבמקרים שבהם הנאשם מודה רק בעובדות ספציפיות אך הן בלתי מספיקות על מנת להרשיע אותו בסיום ההליך המשפטי, ניתן יהיה למחוק את כתב האישום ובכפוף להסכמת בית המשפט ואישורו לכך. בנסיבות אלה, חשיבותו של עורך דין תעבורה להליך היא משמעותית ביותר, שכן באפשרותו למנוע לחלוטין את ההליך הפלילי בנסיבות המתאימות לכך.

 

נסיבות שבהן כתב האישום יימחק בשל פגמים בתהליך

ברוב המקרים בהם התביעה חוזרת בה מכתב האישום הם המקרים בהם הסנגור מספק לו הגנה מתאימה. חלק גדול מעבודתו של עורך הדין הוא לנהל התדיינות מקצועית מול התביעה המשטרתית ולעמוד על זכויותיו המלאות של הלקוח.

מבחינת התהליך התקין, במקרה בו מיוחסת לנאשם עבירת פשע, עוד לפני הגשת כתב האישום יש לערוך לחשוד במעשה שימוע, שבו ניתן להביע טענות להימנעות מהגשת כתב אישום. אלא ששימוע שכזה לא מתבצע פעמים רבות, הן בשל העובדה שנאשמים רבים מאמינים שלא יוגש נגדם כתב אישום ולכן לא מנצלים את זכות השימוע והן בשל העדר משאבים להתמודדות עם השימוע או הגעה אליו.

זאת ועוד: במקרים רבים החשודים אינם מודעים כלל לזכות השימוע ולא נשלחת אליהם כל הודעה בנושא. יודגש כי תהליך השימוע מתקיים אך ורק בעבירות מסוג פשע, החמורות יותר ושהענישה בגינן עומדת על שלוש שנים ומעלה.

 

חזרת התביעה מאישום לאחר קבלת טענת הגנה

ביטול כתב אישום בעבירות תעבורה יתבצע גם במקרים שבהם ההגנה מספקת טענה משפטית, הנקראת "טענה מקדמית", שמובילה לכך שבית המשפט עצמו מורה על ביטול כתב האישום.

טענה מקדמית היא טענה שהועלתה ככלל בשלב הראשוני בהליך כגון פגם בכתב האישום, חסינות, חנינה, חוסר סמכות מקומית, מצב שבו העובדות שבכתב האישום לא מהוות עבירה, קיום של הרשעה קודמת או זיכוי בדיוק בעניין שבו נוגע כתב האישום ועוד.

ככל שאחת מהטענות התקבלה על ידי בית המשפט, בסמכותו להורות על תיקון כתב האישום או לבטלו ואף להעביר את סמכויות ההחלטה בנושא לבית משפט אחר.

חזרת התביעה מאישום לאחר קבלת טענת הגנה
חזרת התביעה מאישום לאחר קבלת טענת הגנה

 

הוגש נגדך כתב אישום? מומלץ להגיע אלינו להתייעצות

לאחר שמיעת המקרה באופן מפורט ותשאול שמאפיין במדויק את נסיבות העבירה וביצועה, נוכל לדעת האם יש מקום לבקש את ביטול האישום ובגין איזו טענה. ייצוג משפטי מהרגע הראשון יעניק לך מפתחות וכלים רבים להתמודדות עם האישומים נגדך, לעתים תוך בדיקת האפשרות לטעון טענה מקדמית כלשהי או להגיע להסכמה עם התביעה לגבי חזרתה מאישום.

במקרים אחרים, ניתן יהיה לדרוש בביטול כתב האישום בפתח הההליך המשפטי, או כמובן להגיע להסדר טיעון ו/או לנהל את המשפט עד תום. למשרדנו ניסיון של מעל 45 שנים בדיני תעבורה ונשמח להעניק לך את הייצוג המשפטי הטוב ביותר בנושא.

בהנחה ולא מדובר בטעות דפוס פשוטה שתצריך מהתביעה לתקן את כתב האישום ולהגישו מחדש, ניתן יהיה לטעון לביטול בשל פגם בכתב האישום וזאת ככל שנוצר ממנו ספק לגבי ביצוע העבירה בפועל.

אם חלפה למעלה משנה שבה לא קיבלתם הזמנה לדין, ניתן להגיש בקשה לביטול מחמת התיישנות. במקרה כזה תקבלו מכתב לפיו המאשימה חזרה בה מהאישום והדו"ח בוטל.

מומלץ להגיע להתייעצות כבר עם קבלת כתב האישום כדי לבחון את האישומים ביחס למה שאירע בפועל בהתאם לגרסתו של הנהג. יחד עם זאת, אין שום מניעה להתייעץ עוד הרבה קודם לכן, אפילו בשלב שבו השוטר עצר אתכם בצד הדרך או לפני זימון לשימוע/ חקירה במשטרה.

אין מניעה חוקית לייצוג עצמי, אך טענות לביטול כתב האישום הן טענות מקצועיות ומורכבות מאוד, שלא ניתן להביע באמירה מילולית או בתיאור סטנדרטי של הדברים. יש לעשות זאת באמצעות רקע מבוסס בנוגע להלכות המשפטיות, מדיניות בתי המשפט ומחלקת התביעות וכמובן הפסיקה הקיימת בנושא. לפיכך, לא סביר שכתב האישום יבוטל ביוזמת הנאשם, אם יפעל לבדו.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.