בקשה לביטול פסילה מנהלית

להאזנה:

 

זומנתם לשימוע ונפסלתם מנהלית ל-30, 60 או 90 ימים? למשרדנו הניסיון והאמצעים לייעץ ולייצג אתכם באמצעות הגשת בקשה לביטול פסילה מנהלית לבית המשפט לתעבורה. במאמר זה נעמוד על מהותה והשלכותיה של הפסילה המנהלית וכן על האפשרויות להביא לביטול הפסילה ולהשיב לאלתר את רישיונו של הנהג.

 

מהי פסילה מנהלית?

ההגעה לעבודה, איסוף הילדים, הנסיעות המתוכננות לבדיקות, לקניות, לטיפולים ואפילו לחופשה – כל אלה נעצרים מיידית בעקבות פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה. פסילה זו מושתת על נהגים שהיה יסוד סביר להניח כי עברו עבירת תעבורה מסוימת ושיש מקום להגיש בגינה כתב אישום.

משך הפסילה תלוי בעבירה שבוצעה, כאשר עבירות תעבורה שונות עשויות להביא לפסילה ל-30 ימים. עבירות שגרמו לתאונת דרכים בה נחבל אדם ולעתים גם ניזוק רכוש, קצין המשטרה מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה למשך 60 ימים. כאשר תאונת הדרכים גרמה למותו של אדם, רישיונו של הנהג ייפסל למשך 90 ימים.

יחד עם זאת, הפסילה איננה אוטומטית והיא נכללת בתהליך של שימוע לנהג מבצע העבירה, מה שמספק לאחרון הזדמנות לשטוח את גרסתו לאירועים ולמסור נסיבות שעשויות להשפיע לטובה על ההחלטה. מיותר לציין שללא הכנה מקצועית מתאימה מצידו של עורך דין תעבורה מומלץ לקראת השימוע, הוא צפוי להסתיים בהחלטה על ריצוי זמן הפסילה המלא, כאשר לא בכל מקרה יהיה ניתן לעתור בבקשה לביטול הפסילה המנהלית בדיעבד.

בקשה לביטול פסילה מנהלית
בקשה לביטול פסילה מנהלית

משמעותה והשלכותיה של פסילה מנהלית

פקודת התעבורה שמסמיכה את קצין המשטרה לשלול את רישיונם של נהגים בעבירות תעבורה שונות, קובעת את זמני הפסילה המדויקים, כאמור ל-30, 60 או 90 ימים בהתאם לסוג העבירה שבוצעה. הפסילה אינה מיועדת בשלב הזה למיצוי הדין עם אותו נהג והיא איננה מהווה "מקדמה" על חשבון הענישה הסופית שלו, אלא לצורך מניעת הסיכון שבנהיגתו של אדם שנשקפת לכאורה סכנה לציבור מאופן נהיגתו ומאופי המקרה בו היה מעורב.

מכיוון שפסילה זו תוטל כאשר עולה הצורך "לצנן" את הנהג ולמנוע ממנו להמשיך להוות סיכון בדרכים, רשאי קצין המשטרה לקבל החלטה בנושא תוך בחינת גרסתו ונסיבותיו של הנהג במסגרת השימוע שייערך לו. לא אחת מגלים הנהגים כי הקצין שלפניהם מגלה הבנה למקרה ולנסיבות הקיימות להם ומחליט להשיב את רישיון הנהיגה למרות הכל. אך גם כאשר קצין המשטרה מחליט אחרת ומשית פסילה מנהלית לצד השבתת הרכב, לא הכל אבוד.

 

בקשה לביטול פסילה מנהלית: כיצד הדבר מתבצע בפועל?

החלטתו של קצין המשטרה מנהלית מיסודה ועל כן ניתן לערער עליה לבית המשפט לתעבורה. מרגע שהוגשה בקשה לביטול הפסילה המנהלית, בוחן בית המשפט את רמת הפגיעה בביטחון הציבור מעצם אישור הבקשה וזאת לאור הראיות המתקיימות בגין אותה עבירה, לצד הרקע התעבורתי של אותו נהג.

אם בקשת הביטול לפסילה מנהלית נדחתה, ניתן יהיה להגיש בנושא ערעור לבית המשפט המחוזי. ההחלטה על ביטול הפסילה המנהלית ניתנת בכפוף לשמיעת הצדדים ובהתאם לכך ששופט התעבורה השתכנע כי אין בעצם ביטול הפסילה כדי לפגוע בביטחונו של הציבור.

זוהי נקודה שבה עומדת לנהג "חזקת החפות", שכן עדיין לא הוגש כנגדו כתב אישום ולכן דיון לעומק הראיות עשוי להוליד תובנות שונות, לפיהן אין די בראיות הקיימות על מנת להגיש כתב אישום או שחפותו של הנהג אכן מתבררת – מה שיביא להימנעות מהליכים נוספים כנגדו ואף לביטול הפסילה המנהלית לאלתר.

בקשה לביטול פסילה מנהלית: כיצד הדבר מתבצע בפועל?
בקשה לביטול פסילה מנהלית: כיצד הדבר מתבצע בפועל?

 

מסוכן לציבור או בלתי מסוכן לציבור?

בקשה לביטול פסילה מנהלית מצריכה החלטה לעניין אותה נהיגה מסוכנת, שבוצעה לכאורה מצד הנהג. בבואו לבחון את הנושא, נדרש בית המשפט לאזן בין שיקולי ההגנה על שלום הציבור לבין שיקולי ההגנה על האינטרסים של הנהג לאור נסיבותיו האישיות והמיוחדות.

מסוכנות הנהגים מתקבלת כתוצאה משני מקורות עיקריים: הרקע התעבורתי של אותו נהג ונסיבות העבירה שבוצעה על ידו. שני מקורות אלה יאפשרו לבית המשפט להבין האם מדובר באירוע חד פעמי ו/או מקרי, או שמא המדובר בדפוס סדרתי שבו נסיבות העבירה חושפות אופי נהיגה לא תקין ומסוכן מצד הנהג.

וכך, כאשר בית המשפט סובר שאותו נהג שהגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית מהווה סכנה – בקשתו צפויה להידחות. אם הוא מאמין אחרת, הנטייה תהיה לקיצור משך הפסילה ואף לביטולה המוחלט.

 

הארכת הפסילה עד לתום ההליכים

בעבירות חמורות כמו הפקרה, שכרות ברמה גבוהה במיוחד וגם בתאונות דרכים שהותירו חבלות קשות ואף קטלניות, התביעה עשויה לבקש להאריך את מועד הפסילה עד לתום ההליכים. כוונתם של תום ההליכים תהיה עד לסיום הליכי משפט התעבורה בעניינו של הנהג והמשמעות תהיה שלכל פרק הזמן בו המשפט מתנהל – רישיונו של הנאשם יהיה מופקד וייאסר עליו לנהוג כלל.

פסילות אלה על פי רוב מוטלות גם באופן מצטבר, כך שהן אינן "מנוכות" מעונש הפסילה שיוטל על הנהג בגזר הדין או לחילופין מוטלות באופן חופף לפסילה הקיימת. הדבר מביא לכדי שלילת רישיון קשה וארוכה, הדורשת מהנהג לארגן מחדש את חייו ממש, תוך מציאת פתרונות אפקטיביים לניהול תחומי החיים השונים, כדי להתגבר על העדר יכולתו האישית לנהוג, לעתים גם למשך שנים.

זוהי הסיבה המרכזית שבגינה חשוב לקבל ייעוץ וייצוג משפטי מאת עורך דין תעבורה מיומן כבר מראשית הדרך. עורך הדין יוכל לבחון את מאפייני העבירה ולהצביע על צפי הפסילה הנובע ממנה, מה שיניב החלטה אסטרטגית לעניין ריצוי הפסילה המנהלית.

לעתים, מוטב יהיה לנהג להיפסל מנהלית לפרק הזמן הדרוש, כדי שעורך דינו יוכל להשיג מאוחר יותר ניכוי לתקופת הפסילה או להעמיד אותה בחופף לגזר הדין. במקרים שבהם נסיבותיו המיוחדות של הנהג מחייבות אותו להמשיך לשמור על רישיון הנהיגה, ניתן יהיה לשקול את השארת הרישיון גם אם התביעה תבקש פסילה עד תום ההליכים.

 

האם ניתן לשכנע את קצין המשטרה להימנע מפסילה?

ברור לכל כי נהגים שצפויים לפסילה מנהלית, לא ימתינו עד שתושת עליהם בפועל כדי להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית. נהגים אלה יעדיפו לפעול בדרך מושכלת מול הקצין, על מנת שזה ישתכנע להימנע מפסילה ולהשאיר בכיסם את רישיון הנהיגה. מכיוון שמשימת שכנוע הקצין בהתקיימותן של נסיבות מיוחדות, לצד העדר המסוכנות לביטחון הציבור איננה משימה קלה, מן הראוי להתייעץ טרם השימוע עם עו"ד תעבורה מנוסה.

כאמור, עורך הדין יוכל לשקול האם יהיה נכון לרצות את זמן הפסילה או להימנע ממנו בכפוף לנסיבות ואף לייצג נהגים בשימוע על פי חוק, תוך השמעת טענות מזכות.

ככל שעברו התעבורתי של אותו נהג נקי מרבב, רצוי להתמקד בטענה זו מול הקצין. אם קיימות נסיבות אישיות מסוימות של הנהג בגינן חשוב שישמור על יכולתו לנהוג, חשוב לפרט אותן היטב. יש להתמקד במצב התעסוקתי של הנהג, במצב הכלכלי והמשפחתי ולהציג מידע שמשקף את חשיבות השמירה של הנהג על רישיונו בנקודה זו. ככל שהעבר הנקי וגם נסיבותיו של הנהג משתקפים בבירור, כך צפוי הקצין להשתכנע להימנע מפסילת הרישיון.

האם ניתן לשכנע את קצין המשטרה להימנע מפסילה
האם ניתן לשכנע את קצין המשטרה להימנע מפסילה

 

זומנתם לשימוע אצל קצין משטרה? רישיונכם נפסל מנהלית?

עדיין ייתכן שניתן לפעול בנושא ולהגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית בכפוף לנסיבות הקיימות. חשוב להדגיש כי נהג אשר מוזמן לשימוע בפני קצין רשאי להיות מיוצג בשימוע ע"י עו"ד. משרדנו זמין לכל שאלה, התייעצות והכוונה בנושא וישמח להיפגש איתכם בהקדם כדי להעריך את אפשרויות המקרה.

משרד עורך דין אילון אורון מתמחה בדיני תעבורה כבר יותר מ-45 שנים וצבר ניסיון עשיר וחסר תחרות בבקשות לביטול פסילות מנהליות ובהימנעות מפסילה עד תום ההליכים. צרו קשר ונתאם עוד היום.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.