הזמנה למשפט על מהירות מופרזת

להאזנה:

 

נהיגה במהירות מופרזת שחורגת ב-51 קמ"ש ומעלה בדרך שאינה עירונית, ב-41 קמ"ש בדרך עירונית או לחילופין הגשת בקשה להישפט בעבירות מהירות עם קנס ונקודות, תוביל למתן הזמנה למשפט על מהירות מופרזת. משפט התעבורה מציב את הנהג בסיכון לענישה משמעותית ולשם כך עליו להתגונן בכלים משפטיים ובאמצעות עורך דין תעבורה מיומן. במאמר זה נגיש לכם את המידע המקיף והמדויק ביותר בנוגע לעבירות המהירות והתהליך המשפטי.

 

אמצעים לאכיפת מהירות בידי משטרת ישראל

המאבק המשטרתי בעבירות המהירות בדרכים מיושם דרך מספר אמצעי אכיפה ייעודיים, כל אחד מהם יפיק את תוצאת המהירות ויעביר לגביה דיווח לנהג שביצע את העבירה בדרך שונה. בטבלה זו מרוכזים כלל אמצעי אכיפת המהירות להלן:

מכשיר האכיפה אופן פעולת המכשיר אופן קבלת הדו"ח/ הזימון
מד מהירות לייזר (ממל"ז) אקדח הלייזר המפורסם הינו כלי מדידה ידני המכוון אל הרכב ומחשב את מהירותו. הנהג ייעצר בצד הדרך ויקבל דו"ח או הזמנה למשפט, תלוי בגובה המהירות שנקלטה ובהפחתה אוטומטית של 5 קמ"ש.
מכמונת מהירות דבורה מכמונת המותקנת על ניידת המשטרה ומודדת מהירות גם מאחורי הניידת או בכיוון הנגדי לנסיעתה. המכשיר קולט את מהירות הנהג באופן אוטומטי ומביא לעצירתו בצד, יחד עם מתן דו"ח או הזמנה למשפט על מהירות מופרזת.
מצלמת מהירות א'3 מצלמות הדרך שאוכפות את עבירות המהירות ומפיקות תצלום הנשלח לנהג, ככל שמהירות נסיעתו עלתה על המותר. הצילום נשלח למרכז בקרה של אגף התנועה ומשם לנהג בצירוף קנס או הזמנה לבית המשפט.

 

האם זה משנה באיזה מכשיר נתפסתם?

מי שנתפס נוהג במהירות מופרזת, צריך לדעת כי לסוג המכשיר השפעה ישירה על אסטרטגיית ההגנה המשפטית. כל אחד מהמכשירים הללו נדרש לעבור כיול ובדיקות תקופתיות. לגבי כל אחד ממכשירים אלו קיים נוהל אכיפה ורישום משתנה וגם פסיקות שקובעות את רמת אמינות ומהימנות התוצאות, למשל אלו שקשורות למצלמות א'3 בהן קיימת בעיה ידועה.

לכן, מי שקיבל לידיו הזמנה למשפט על מהירות מופרזת, יצטרך להעביר לעורך דינו ייפוי כוח מתאים המאפשר קבלת חומר הראיות המשטרתי, בו מופיעים פרטים רבים בנוגע לאכיפת העבירה:

  • האם מכשיר הממל"ז כויל בתחילת ובסוף משמרת והופחתו ממנו 5 קמ"ש- על מנת להימנע מאי דיוקים?
  • האם השוטר מפעיל הדבורה באמצעותו נמדדה המהירות ווידא 50 מטרים נקיים מכל כיוון לפני שכיוון את המכשיר כלפי הרכב?
  • האם הצילום שהופק ונשלח לנהג מתעד רכב נוסף שנוסע במקביל אליו ועלול להטיל ספק בזהות הרכב שנקלט בפועל במהירות הגבוהה?

שאלות אלה ועוד הופכות לעתים קרובות לקו הגנה משפטי מרכזי, ככל שהתשובה עליהן חושפת כשל, ליקוי או חריגה מנהלים משטרתיים שמטילים ספק בביצוע העבירה או לכל הפחות במהירות האמורה בה.

האם זה משנה באיזה מכשיר נתפסתם?
האם זה משנה באיזה מכשיר נתפסתם?

 

הוזמנתי למשפט בגין מהירות מופרזת. מה עליי לעשות?

הזימון שקיבלתם, בין אם באופן "אוטומטי" עקב המהירות הגבוהה ובין אם כתוצאה מהגשת בקשה להישפט, יכלול את תאריך ושעת הדיון ובית המשפט שבו עליכם להתייצב – זה שמצוי בתחום השיפוט שבו בוצעה עבירת המהירות.

על מנת לקבל ייצוג ראוי ולהימנע מענישה מכבידה הכוללת פסילת רישיון, קנס כספי גבוה ופסילה מותנית, יש להתייעץ מבעוד מועד עם עורך דין העוסק בתחום התעבורה ולבחון את כלל האפשרויות המשפטיות העומדות בפניו. אם הדיון קרוב מאוד, עורך הדין יוכל לעדכן את בית המשפט לגבי הייצוג בתיק ולבקש לדחות אותו כדי לצלם תחילה את חומר הראיות ולבסס את הגנתו המשפטית של הנהג.

ומה לגבי נהגים שקיבלו דו"ח מהירות ומעוניינים להישפט? במקרה כזה, ניתן להגיש את הבקשה ולהקפיד על הוצאת דואר רשום עד לקבלת הזמנה למשפט תעבורה. יש להעביר את התאריך שנקבע לעורך הדין, על מנת שיתחיל לפעול לגיבוש האסטרטגיה בתיק.

הזמנה למשפט על מהירות מופרזת

מה קורה בדיון המשפטי?

במהלך הדיון המשפטי הנהג רשאי להביע את עמדתו לגבי המיוחס לו, כאשר כל אחת מהאפשרויות מכילה השלכות נפרדות:

הודאה בעבירה – נהג שמודה במיוחס לו, יורשע בעבירה במסגרת הכרעת הדין, ולאחר מכן בשלב הטיעונים לעונש יוכלו לבקש התחשבות בעונש שיוטל עליהם. לאחר מכן במסגרת גזר הדין בית המשפט יקבע איזה עונש להטיל על הנהג. לרוב, הזמנה למשפט על מהירות מופרזת תביא להטלת עונש של פסילת רישיון בפועל ו/או על תנאי, קנס כספי בסך 750 ₪ ומעלה.

כפירה באשמה – נהג שכופר באשמתו, כלומר שאיננו מודה במיוחס לו ואף מתנגד לעובדות המקרה, יזומן לדיון הוכחות, בו יחקרו העדים (השוטרים, נוסעים נוספים ברכב וכיוצ"ב). בדיון ההוכחות ניתן לחקור עדים בחקירה נגדית ולנסות להפריך את טענותיהם וגרסתם.

הצגת טענה מקדמית – התיישנות, הגנה מן הצדק וכיוצ"ב אותם ניתן לטעון ככל שקיימת האפשרות לכך. אם הטענה אכן תתקבל, התיק המשטרתי צפוי להתבטל והנהג לא יעמוד לדין בסופו של דבר.

חשוב לציין כי הדיון הראשוני עשוי לכלול טענות משפטיות נוספות שצריך להעלות כבר בשלב הזה ולכן כאשר מתקבלת הזמנה למשפט על מהירות מופרזת, יש לקבל ייעוץ משפטי מקצועי מאת עורך דין תעבורה מומחה.

 

האם אפשר להיפטר מהנקודות על עבירת המהירות?

כידוע, עבירת מהירות מחייבת ב-8 או 10 נקודות רישוי. נקודות אלה מצטברות לחובתו של הנהג ולכך קיימות השלכות רבות לגבי רישיונו, בעיקר אם הובילו לכדי ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי (12 נקודות ומעלה), קורס יעוד (24 נקודות ומעלה) או לפסילת רישוי של 3 חודשים (בצבירת 36 נקודות).

כדי להימנע מחיוב בנקודות, פונים רבים מהנהגים שקיבלו דו"ח ברירת משפט לעורכי הדין לתעבורה ובודקים את האפשרות לעמוד למשפט תעבורה. במשפט עצמו, עורך הדין ישאף לסיים את התיק באופן שהעבירה בה יורשע הנהג לא תחייב אותו בנקודות רישוי, וזאת במטרה שהנקודות לא יצטברו ויגיעו כדי פסילה מנהלית המוטלת ע"י רשות הרישוי.

נציין כי בכל מקרה של תשלום דו"ח או הרשעה בעבירת מהירות, יצטברו לחובתו של הנהג נקודות הרישוי. כמובן שבמקרה של תוצאה לא מספקת, ניתן יהיה לערער לבית המשפט המחוזי.

האם אפשר להיפטר מהנקודות על עבירת המהירות?
האם אפשר להיפטר מהנקודות על עבירת המהירות?

 

עבירת מהירות המבוצעת ע"י נהג חדש

די בעבירת מהירות שעונשה קנס של 250 שקלים כדי להפוך נהג חדש לכזה במשך שנתיים נוספות ולחייב אותו בביצוע מבחן התיאוריה מחדש. ככל שמדובר במהירות גבוהה המובילה לקבלת הזמנה למשפט על מהירות מופרזת, חשוב מאוד להתייעץ מבעוד מועד עם עורך הדין, להבין כיצד לפעול מכאן והלאה ומהן האפשרויות המשפטיות שעומדות בפניו על מנת לשמור על רישיונו.

 

כיצד עורך דין לתעבורה יוכל לסייע לכם לצלוח את משפט המהירות?

כפי שקראתם, משתנים ומאפיינים רבים משפיעים על הניהול המשפטי של עבירות המהירות ודורשות טיפול והתמודדות נפרדים בהתאם למקרה.

עורך דין המתמחה בדיני תעבורה צפוי לשפר משמעותית את מצבו של הנהג ולמנוע ממנו לאבד את רישיון הנהיגה שלו ובתוך זאת גם ההימנעות מביצוע קורס, פסילה מנהלית או הטלת סנקציות נוספות הפוגעות בנהג לטווח ארוך (למשל הסיכוי שיאושר לו רישיון על רכב מקצועי/ ציבורי). אם הואשמתם בעבירת מהירות וקיבלתם הזמנה למשפט על מהירות מופרזת – פנו כבר עכשיו למשרד עוה"ד אילון אורון ונסייע לכם

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.