השבתה מנהלית של רכב

להאזנה:

 

בסמכותו של קצין משטרה להורות על השבתה מנהלית של רכב כאשר קיים חשד סביר לביצוע עבירת תנועה חמורה בהתאם לסעיף 57א לפקודת התעבורה. משך ההשבתה נעשה לפרק זמן שנע בין 30 ל-60 ימים והרכב המושבת למעשה מוחרם על ידי המשטרה ומועמד במגרש ייעודי עד לתום תקופת ההשבתה. על ההליך, העבירות המרכזיות והאפשרות לערער במאמר זה.

 

עבירות תעבורה חמורות

הליך השבתה מנהלית של רכב מתבצע כאשר נהג הרכב עבר עבירת תנועה חמורה שבגינה סבור קצין משטרה כי קיים יסוד סביר להניח שיוגש כנגד עובר העבירה כתב אישום. ההליך מצריך שימוע הן לבעל הרכב והן לנהג בו בעת ביצוע העבירה.

על השימוע להתבצע על ידי קצין משטרה ובמהלך ההליך עליו לאפשר לנהג זמן מספק לשם השמעת טיעוניו. קצין המשטרה נדרש לשמוע את טענות הנהג ולשקול אותן ואת מידת המסוכנות של הנהג והאם קיים יסוד להגשת כתב האישום בגין העבירה שבוצעה.

 

משך ההשבתה

במרבית המקרים השבתה מנהלית של רכב הינה לפרק זמן של 30 ימים. במידה והושבת רכבו של הנהג בעבר, במהלך שלוש השנים האחרונות, תקופת ההשבתה יכולה להגיע כדי 60 ימים. בהתאם לחוק בעל הרכב יידרש לשלם עבור כל יום אחסנה של הרכב בהתאם לתעריף המשטרתי שיימסר לו על ידי קצין המשטרה.

השבתה מנהלית של רכב
השבתה מנהלית של רכב

הגשת ערעור על ההשבתה

ניתן לערער על הליך השבתה מנהלית של הרכב במידה והעבירה בוצעה שלא על ידי בעל הרכב ואם התקיימו תנאים נוספים. יש צורך להוכיח שהנהג המואשם בעבירה לקח את הרכב ללא הסכמתו או ידיעתו של בעליו או שבעל הרכב עשה ככל שביכולתו למנוע את ביצוע העבירה ברכבו.

המדובר בבקשה לביטול השבתת הרכב, אשר מוגשת לבית המשפט לתעבורה בהליך מהיר, כאשר הדיון אמור להערך תוך מספר ימים מרגע שהוגשה הבקשה ומומלץ להגיש את הערער בעזרת עורך דין דיני תעבורה המתמחה בתחום.

 

חשיבות הליווי המשפטי בהשבתה מנהלית

כדאי להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום התעבורה טרם מועד השימוע. יצוין כי גם אם קצין המשטרה החליט להשבית את הרכב, אין המדובר בסוף פסוק וניתן יהיה, כאמור, להגיש ערעור על החלטת הקצין לבית המשפט לתעבורה.

בית המשפט לתעבורה רשאי לקצר את תקופת איסור השימוש ברכב ואף לבטלה לחלוטין. בדיון בית המשפט בוחן את נסיבות העבירה וחומרתה, את גיליון ההרשעות הקודמות של מבצע העבירה ואת ותק הנהיגה שלו.

חשיבות הליווי המשפטי בהשבתה מנהלית
חשיבות הליווי המשפטי בהשבתה מנהלית

 

עבירות  נפוצות אשר יובילו להשבתת הרכב

העבירות בגינן קצין המשטרה עשוי להשבית השבתה מנהלית של רכב מנויות  בתוספת השביעית לפקודת התעבורה. המדובר בעבירות של נהיגה בשכרות, נהיגה על  ידי מי שהיה בלתי מורשה לנהיגה, נהיגה בזמן פסילה, הפקרה לאחר פגיעה, אי עצירה במפגש מסילת ברזל, ביצוע עקיפות מסוכנות, נהיגה ברכב אשר ניתנה לגביו הודעת איסור שימוש וכו'.

 

חובות קצין הבטיחות בשגרה

מקרים רבים המגעים לדיון משפטי לגבי השבתה מנהלית של רכב נוגעים לרכב חברה אשר הושבת בעקבות עבירה אשר בוצעה על ידי הנהג. ככל שהמקרה מגיע לדיון, חשוב להראות כי קצין הבטיחות של החברה עשה כל שביכולתו למנוע את העבירה, כך לדוגמה החתים את הנהג בעת כניסתו לחברה כי הנהג מתחייב שלא לעשות שימוש באלכוהול או סמים בטרם שהוא עולה על ההגה ובנוסף להראות כי בחברה דואגים לרענן את הנהלים לנהגים באופן קבוע בטרם הם עולים על ההגה.

חובות קצין הבטיחות בשגרה
חובות קצין הבטיחות בשגרה

 

מניעת שימוש ברכבי החברה בניגוד לחוק

מצופה מקצין הבטיחות לבדוק את תוקפם של רישיונות הנהיגה של הנהגים בחברה לעיתים מזומנות ולתעד את הנושא, על מנת להוכיח לקצין המשטרה בשימוע או לבית המשפט בערעור שהחברה עשתה כל שביכולתה למנוע את ביצוע העבירה והדבר לא היה בשליטתה. יש צורך לבדוק את הרישיונות באופן פיזי ולא ניתן אין להסתפק בשאלה כללית של הנהגים.

 

 עדכון  קצין הבטיחות לגבי שימוע מתוכנן

קצין הבטיחות נדרש להדריך את הנהגים כי בכול מקרה של שימוע לעניין השבתה מנהלית של רכב, הנהג מחויב לדווח על הזימון לקצין הבטיחות או לבעלי החברה. על גם להחתים את הנהגים על תצהיר בו הם מודעים לכך שמחובתם לדווח לקצין הבטיחות של החברה על כל שינוי במצבם התעברותי או הרפואי שעשוי להפריע להם להמשיך בתפקידם באופן שגרתי.

 

השבתה עקב רכב לקוי

מלבד השבתה של הרכב עקב ביצוע עבירת תעבורה חמורה על ידי קצין משטרה, משרד התחבורה מפעיל ניידות בטיחות על מנת למנוע מרכבים עם ליקויי בטיחות חמורים לסכן את עצמם ואת סביבתם בדרכים. בישראל פועלות כיום ניידות הבודקות את תקינותם של כלי רכב ואלו מאוישות בבוחני רכב מקצועיים.

ישנם שני סוגי ליקויים, ליקויים מזעריים וליקויים חמורים. כאשר בוחן הרכב עוצר רכב לבדיקה בצדי הדרך ומאתר ברכב ליקויים קלים, הוא מחתים את רישיון הרכב בהערה ונהג הרכב נדרש לתקן את הליקויים בתוך שבוע על מנת שרישיון הרכב יישאר בתוקף. כאשר בוחן הרכב מאתר ליקויים חמורים הוא מורה להשבית מיד את הרכב ולא ניתן להמשיך לנהוג בו, בטרם הרכב יעבור טסט מחדש.

 

סיכום השבתה מנהלית של רכב

לסיכום, במאמר זה עסקנו בנושא של השבתה מנהלית של רכב בהרחבה. ההשבתה מתבצעת כאשר עולה חשד לביצוע עבירה חמורה, אשר בגינה צפוי להיות מוגש כתב אישום. ההשבתה בדרך כלל תהיה למשך 30 ימים ובנסיבות חריגות תהיה למשך 60 ימים. חשוב לקבל ליווי משפטי של עורך דין תעבורה טרם השימוע ובמקרה של השבתה לשקול הגשת ערעור על החלטת הקצין להשבית את הרכב.

התשובה לכך היא לא. ישנם מקרים בגינם קצין המשטרה רשאי להורות על פסילת רישיון הנהיגה, אך לא להורות על השבתת הרכב וההיפך. כך לדוגמא בגין עבירת מהירות רשאי הקצין לפסול רק את רישיון הנהיגה של הנהג, אך אין הוא רשאי להשבית את הרכב. ישנם גם מקרים הפוכים שקצין המשטרה רשאי רק להשבית את הרכב, כך לדוגמה כאשר המדובר בנהג אשר נתפס נוהג וזאת מבלי שהיה מורשה לנהיגה- במקרה זה קצין הבטיחות יהיה רשאי רק להשבית את הרכב. קיימים מקרים בהם לקצין המשטרה סמכות להורות גם על פסילת רישיון הנהיגה וגם על השבתת הרכב- כך לדוגמה בנוגע לעבירה של נהיגה בשכרות.

ההשבתה מתבצעת על ידי קצין משטרה אשר ימסור לנהג הודעת איסור שימוש ברכב  לאחר ביצוע שימוע לנהג ולבעלי הרכב. לאחר מכן הרכב יילקח למגרש האחסנה שבאחריות המשטרה לתקופה של 30 או 60 ימים.

בערעור ניתן לטעון כי הנהג אינו מהווה סכנה חמורה דיה על מנת להצדיק השבתה של הרכב בהתאם לעבר התעבורתי שלו. ניתן להעלות בפני בית המשפט את הטענה כי יש צורך חיוני ברכב לצורכי עבודה ובעל הרכב לא היה מודע לעבירה ועשה ככל שביכולתו למנוע אותה.

ניתן לטעון בפני בית המשפט לתעבורה כי השימוע שביצע קצין המשטרה נעשה שלא באופן חוקי.  כלומר לטעון שקצין המשטרה לא ניהל את השימוע בהתאם לכללי החוק המנהלי למשל, לא התיר מקום לטענותיו של הנהג או לא אפשר לבעל הרכב או קצין הבטיחות של רכב עבודה להשתתף בשימוע.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.