זימון לבית משפט לתעבורה

להאזנה:

 

קיבלתם זימון לבית משפט לתעבורה? לפניכם המידע המקיף להתמודדות עם ההליך המשפטי וצליחתו בשלום. משרד עורכי הדין אילון אורון המתמחה כבר יותר מ-45 שנים בדיני תעבורה, צבר ניסיון עשיר בייצוג נהגים בעבירות קלות ועד מורכבות מאוד.

כל נהג עלול למצוא עצמו מוזמן לבית משפט לתעבורה. מה עליו לעשות כעת? רגע לפני שנכנסים ללחץ, צריך לזכור שדיני התעבורה מיושמים באופן מידתי, כלומר בהתאם לחומרת העבירה שבוצעה ולא רק מעצם היותה (להבדיל מעבירות צווארון לבן או עבירות בנייה לדוגמה). פירוש הדבר הוא שישנן עבירות שיסתיימו בדו"ח ותו לא, בעוד שאחרות ימצו את הדין עם הנהג בבית המשפט לתעבורה.

 

כיצד נראה זימון לבית המשפט (על כלל התצורות האופייניות שלו)?

  • כתב אישום בעבירות תעבורה שהוכן מראש על ידי תובע משטרתי, הודפס וצורף להזמנה לבית המשפט.
  • רישום דו"ח מסוג הזמנה למשפט, המכיל את המועד המדויק והמקום להתייצבות.
  • דו"ח מצלמה המכיל זימון לבית משפט לתעבורה.
  • זימון לצורך מתן עדות (מטעם ההגנה או מטעם התביעה) בתיק שמתנהל כעת בבית משפט.

 

הזמנה לדין לביהמ"ש לתעבורה

הזמנה לדין מתייחסת לעבירות תנועה חמורות, כמו למשל נהיגה בשכרות, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה תחת השפעת סם מסוכן, תאונת דרכים עם נפגעים, מהירויות גבוהות (מעל 41 קמ"ש בכביש עירוני או מעל 51 קמ"ש בכביש בינעירוני).

זהו המקום שבו נבדלות ביניהן עבירות התנועה השונות, המתבטאות בחלקן דרך דו"חות ברירת משפט ובחלקן האחר (והחמור יותר) בהזמנה לבית המשפט לתעבורה. ככל שהתקבל זימון לבית המשפט בגין עבירת תעבורה מסוימת, על הנאשם להתייצב במועד המדויק שנקבע לו ולהימנע מאי הופעה שתסכן כפליים את רישיון הנהיגה שלו.

אם בוחר הנאשם לקבל ייצוג משפטי לטובת אותו המשפט, עליו לעשות זאת עוד לפני תאריך הדיון. אם המועד קרוב אך הנאשם חתם בסמוך אליו על ייצוג משפטי מעורך דין תעבורה, עורך הדין יוכל לבקש דחייה קצרה על מנת ללמוד לעומק את פרטי המקרה ולגבש אסטרטגיה משפטית יעילה.

 

קבלת כתב אישום והזמנה לבית משפט לתעבורה בתאונות דרכים

כתב אישום בגין עבירה של תאונת דרכים יוגש כלפי נהג שלא נמסרה לו הזמנה לדין במעמד ביצוע העבירה אלא בדיעבד, לאחר שהנתונים ועובדות המקרה נחקרו ומצביעות על סיכוי סביר להרשעת המבקש בגרימת התאונה. בנסיבות אלו יוגש כנגד אותו נהג כתב אישום אליו תצורף הזמנה לבית המשפט שישוגרו לנהג בדואר רשום.

זימון לבית משפט לתעבורה

זימון לבית משפט תעבורה לטובת מתן עדות

לעתים מוזמנים אנשים שונים, לרבות נהגים מעורבים, הולכי רגל או רוכבים למסור את גרסתם בבית המשפט, לגבי אירוע מסוים שמנוהל לגביו דיון בבית המשפט לתעבורה. זימון כזה נשלח לעד כאשר התיק מגיע לשלב ההוכחות, במהלכו נחקרים עדי תביעה ועדי הגנה, לרבות בחקירה נגדית. זימון זה איננו מצביע על אשמתכם בעבירה, אלא על היותכם עדים או מעורבים באירוע, נוסעים ברכב וכו'.

 

שלבי משפט התעבורה

עבירות התעבורה שנדונות בבתי המשפט השונים, נדונות בהתאם לסדר הדין הפלילי:

 

דיון ראשוני (שלב ההקראה)

בדיון זה מקריאים לנאשם את כל עובדות וסעיפי האישום כנגדו ועליו להשיב האם הוא מודה או כופר. במקרה של הודאה באשמה, התיק יועבר לשלב הטיעונים לעונש ולאחר מכן להכרעת דין וגזר דין.

אם הנהג כופר בחלק מהסעיפים או בכולם, ייקבע המשפט לדיון המשך בשם שלב ההוכחות, אליו יזומנו עדי התביעה (לרבות שוטרים, מעורבים, נוסעים ומי שמסרו דיווח מהמקרה במשטרה, לעתים גם עדי אופי) וימסרו את גרסתם למקרה. אם בשלב הזה יש לנהג טענה מקדמית שבאפשרותו לטעון, יש להעלות אותה כעת.

דיון ראשוני (שלב ההקראה)
דיון ראשוני (שלב ההקראה)

 

דיון הוכחות

כאמור, עדי התביעה וההגנה מגיעים למסור את עדותם, בדרך של חקירה ראשית וחקירה נגדית. החקירה הנגדית היא מלאכת אמנות של ממש, שיישומה בצורה חכמה יניב הישגים משמעותיים ביותר שיבואו לטובת הנאשם בהמשך. תחילה מעידים עדי התביעה, כאשר ההגנה רשאית לחקור בחקירה נגדית.

בתום העדויות תודיע התביעה "אלו עדיי" והתיק יעבור לפרשת הגנה. כעת, יעידו עדי ההגנה, כאשר התביעה תקבל את האפשרות לחקור אותם בחקירה נגדית. לאחר מכן תודיע ההגנה  "אלו עדיי" והתיק ימשיך לשלב הסיכומים.

 

סיכומים

בשלב זה, הצדדים מסכמים את טענותיהם. ההגנה תעלה טענותיה במטרה להוביל לזיכויו של הנאשם והמאשימה תטען טענותיה במטרה שהנאשם יורשע במיוחס לו.

 

הכרעת דין וגזר דין

בשלב זה יקבע בית המשפט האם הנאשם זכאי וכעת התיק בעניינו ייסגר, או האם הורשע והתיק ייקבע לשלב הטיעונים לעונש. במסגרת הטיעונים לעונש כל צד יתבקש לשכנע את בית המשפט בעמדתו לגבי הענישה בהתאם לחומרת המעשה, נסיבותיו, תוצאותיו, נסיבות מקלות של הנהג ועוד. לאחר הטיעונים לעונש, בית המשפט יגזרו את דינו של הנאשם. בדין הפלילי, גזר דין והכרעת דין מהווים פסק דין.

 

אי התייצבות לבית משפט לתעבורה

נהג שקיבל זימון לבית משפט לתעבורה ולא התייצב אליו במועד שנקבע לו, עלול להישפט בהיעדרו ולקבל פסק דין אותו יקבל בדואר. במקרה זה הנהג צפוי לעונשים שונים, הנעים בין פסילה בפועל, פסילה על תנאי וקנס.

אם מדובר במקרה שיש ממנו חובת מאסר (לרבות הטלת עבודות שירות), בית המשפט יוציא לנאשם צו הבאה.

בקבלת זימון לבית משפט לתעבורה אין להקל ראש. אסור לשכוח או לפספס את מועד הדיון, להתעלם מכתב אישום ולא להתייצב לדיון, שאחרת, כפי שצוין, הנהג צפוי להישפט בהעדרו. במקרה כזה, ככל שירצה הנהג להגיש בקשה לביטול פסקה הדין יצטרך להסביר מדוע לא התייצב לדיון ומה עיוות הדין שיגרם לו, ככל שפסק הדין לא יבוטל. ככל שאין באפשרות הנהג להתייצב לדיון, עליו להגיש בקשה לדחיית הדיון ולעקוב אחר החלטת בית המשפט.

אי התייצבות לבית משפט לתעבורה
אי התייצבות לבית משפט לתעבורה

 

מה צפוי לנהג שזומן למשפט התעבורה?

לבית המשפט מאוד חשוב להגיע מוכנים כראוי. השבה לא מקצועית ועניינית לכתב האישום עלולה לחבל בסיכויים של הנהג לשמור על רישיונו ולו רק מפאת חוסר בקיאותו בדיני תעבורה.

כך לדוגמה, נהג מסוים עשוי לקבל זימון לבית משפט לתעבורה על דו"ח מהירות מצלמה, אך כלל לא יודע כי ישנה תקופת התיישנות של 4 חודשים ממועד ביצוע העבירה. וכך אם יכפור בפועל מבלי להעלות במועד ההקראה טענה מקדמית לעניין ההתיישנות, לא יוכל לטעון לה בהמשך הדרך. תרחישים אלה ועוד רבים אחרים שבהם הנהג משיב לכתב האישום מבלי להבין את עולם המשפט ודיני התעבורה, עלולים לגרום לנזק אדיר ובר השלכות משמעותיות.

לאור כל אלה, התייעצות מוקדמת עם עורך דין תעבורה תביא למזעור הנזקים, תוך התמודדות פרקטית ויעילה יותר עם המקרה, שתאפשר להגיע לתוצאות מיטביות. משרד עורך דין אילון אורון זמין להתייעצות בנושא בכל עת ומעניק ייצוג לנהגים בכל עבירות התעבורה, מתוך בקיאות, ניסיון והצלחות משמעותיות אליהן הובלנו לאורך 45 שנות פעילות.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.