טכוגרף

להאזנה:

 

טכוגרף הוא מכשיר דיגיטלי או מכאני, המתעד את פעילות כלי הרכב ונמצא בשימוש במספר כלי תחבורה עיקריים כמו משאיות ואוטובוסים. החוק מסדיר את כל הפעילות והכללים בנוגע לשימוש והתיעוד של הטכוגרף, כולם יפורטו במאמר זה:

 

על הטכוגרף והתיעוד המבוצע בו

כיצד יודע השוטר אם נהג המשאית שלפניו עומד כנדרש בזמני נהיגה ומנוחה? זוהי בדיוק תכליתו של מכשיר הטכוגרף, המתעד את פעילות כלי הרכב ומציין את שעות הנסיעה, זמני המנוחה ומהירויות הנסיעה.

תיעוד זה מסייע למערכות האכיפה לקבל אינפורמציה רלוונטית, לאכוף ולהרתיע נהגים מפני עבירות על חוק שעות עבודה ומנוחה. שימוש נוסף במכשיר בא לידי ביטוי בהתרחשותה של תאונת דרכים, כך שחוקרי המשטרה יכולים להיעזר בו כדי להצביע על הסיבות לתאונה.

על הטכוגרף והתיעוד המבוצע בו
על הטכוגרף והתיעוד המבוצע בו

 

כיצד מוצגים נתוני הטכוגרף?

קיימים שני סוגים למכשיר זה: טכוגרף מכני, בו כל הפרטים מתועדים ונשמרים על דיסקה כפי שיפורט בהמשך המאמר וטכוגרף דיגיטלי, בו כל הפרטים נשמרים בצורה ממוחשבת.

טכוגרף
טכוגרף

סוגי כלי הרכב החייבים בטכוגרף

לפניכם רשימת כלי הרכב שמחייבים בהתקנת המכשיר, על פי תקנה 364ד לתקנות התעבורה:

 • רכב מסחרי ועבודה במשקל כולל של 16 טון ויותר, משנת ייצור 1989 ואילך.
 • רכב מסחרי להובלת חומר מסוכן במשקל כולל של 8 טון ויותר, עד שנת ייצור 1990.
 • רכב מסחרי אחר במשקל של 8-16 טון משנת ייצור 1990 ואילך. זאת למעט רכב עבודה שקיבל לכך פטור בכתב מרשות הרישוי.
 • אוטובוס ציבורי שמופעל בקו שירות.
 • אוטובוס אחר במשקל של 8,000 ק"ג ומעלה וטיולית משנת ייצור 1990 ואילך.
 • אוטובוס ורכב מסחרי המשמשים ללימודי נהיגה.

 

מהן חובות הנהגים בשימוש בטכוגרף?

מכשיר הטכוגרף מוכרח להישאר תקין לחלוטין בכל זמן, כולל שימוש בדיסקה שמתאימה לאותו מכשיר. יש לכלול בתיעוד את הנתונים הבאים:

 • פרטיו האישיים של הנהג (ברכבי לימוד נהיגה המכשיר יכלול את שם המורה)
 • מועד תחילת עבודתו
 • מספר הרכב
 • קריאת מד מרחק בתחילה וסוף הנסיעה
 • קריאת מונה קילומטרים בתחילת הנסיעה

הנהגים מורשים לפתוח את הטכוגרף רק לצורף החלפת הדיסקה, כאשר חייבת להיות איתם דיסקה חלופית, תקינה ומתאימה לאותו מכשיר. כמו כן, הנהג מחויב להיות בעל תעודת מכייל מוסמך לטכוגרף שמותקן בכלי הרכב עליו הוא נוהג וכן להחזיק מכשיר לפתיחתו בעת הצורך.

את הדיסקה יש להחליף כל 24 שעות, כך שהנהג נדרש להתנהל עם אגד דיסקיות בכמות שתתאים לשימוש שבועי ולנהל יומן נסיעות חודשי שיימצא בכל עת בתוך כלי הרכב. את הדיסקות ואת יומן הנסיעה יש להגיש בהתאם לזמנים שנקבעו לכך בחוק. יש לשמור את היומנים והדיסקות במשך 180 ימים ולהציגם לשוטר או קצין בטיחות לפי דרישתו.

מהן חובות הנהגים בשימוש בטכוגרף?
מהן חובות הנהגים בשימוש בטכוגרף?

 

מהי הענישה בעבירות טכוגרף?

לפניכם טבלה המציגה את העבירות האפשריות והענישה המוטלת עליהן לפי חוק:

שם העבירה הסנקציה בחוק כמות הנקודות
העדר טכוגרף תקין 750 ₪ 8
נהיגה ברכב החייב בטכוגרף ללא דיסקה רזרבית 750 ש"ח 8
העדר מגופות תקינות ושלמות במקומן בטכוגרף 750 ₪ 8
אי ציון שם הנהג/ מועד תחילת העבודה על דיסקת טכוגרף 750 ₪ 8
נסיעה ללא טכוגרף 750 ₪ 8
נסיעה ללא טכוגרף לאוטובוס אחר שמשקלו הכולל המותר עולה על 8 טון ושנת ייצורו 1990 ואילך. 750 ₪ 8
נסיעה ללא טכוגרף לרכב מסחרי ועבודה שמשקלו הכולל 16 טון ויותר ושנת ייצורו 1989 ואילך. 750 ₪ 8
נסיעה ללא טכוגרף לרכב המיועד להוביל חומר מסוכן שמשקלו הכולל המותר עולה על 8 טון ושנת ייצורו עד 1990. 750 ₪ 8
נסיעה ללא טכוגרף לרכב מסחרי שמשקלו הכולל מ-8 טון עד 16 טון ושנת ייצורו 1990 ואילך. 750 ₪ 8
דיסקה לא נקיה או לא תקינה 750 ₪ 8
אי החלפת דיסקה יומית זימון לבית משפט 0
אי החלפת אגד דיסקות זימון לבית משפט 0
אי שמירת דיסקות יומיות ברכב זימון לבית משפט 0

 

עבירות לעניין שעות נהיגה ומנוחה

חוק שעות נהיגה ומנוחה קובע כי נהגים לא יתחילו בעבודתם אם לא נמצאו קודם לכן במנוחה במשך 7 שעות רצופות ומחוץ לשעות העבודה. הגבלת הנהיגה היא של 12 שעות בכל יממה ועד 68 שעות בכל שבעה ימים. כמו כן, בתום 4 שעות נהיגה רצופות יידרש הנהג למנוחה של חצי שעה. יצוין כי תקנה זו מחייבת הן את הנהגים והן את המעסיקים שלהם.

להלן רשימת העבירות על שעות נהיגה ומנוחה והענישה בחוק:

שם העבירה הסנקציה בחוק כמות הנקודות
נהיגה ללא הפסקה יזומה של חצי שעה כעבור 4 שעות נהיגה. זימון לבית משפט 8
נהיגה ללא הפסקה יזומה בתום 8 וחצי שעות נהיגה. זימון לבית משפט 8
נהיגה למעלה מ-12 שעות זימון לבית משפט 8
נהיגה של יותר מ-68 שעות במשך תקופה בת 7 ימים זימון לבית משפט 8

באמצעות הטכוגרף שמצוי ברכב ובדיקת הדסקה שלו, המשטרה תוכיח בקלות את ביצוע העבירה. יצוין כי לעתים לעבירת שעות נהיגה ומנוחה מצטרפות עבירות נוספות, כמו למשל עבירת טלפון נייד שבעטיה הנהג נעצר מלכתחילה ואז התגלה כי לא נח כעבור 8 וחצי שעות מתחילת הנהיגה. במקרה כזה הנהג יקבל שני דוחות נפרדים.

 

קיבלת דו"ח עקב נתוני הטכוגרף?

בנקודה זו רצוי להימנע מהתמודדות עצמאית מול משטרת התנועה ולפנות כבר אחרי מתן הדו"ח לעורך דין תעבורה מנוסה. עורך הדין ידע כיצד להתמודד עם המצב ויבחן האם דיסקות הטכוגרף פוענחו נכון והאם ניתן להגישן כראיה. בכל התייעצות בנושא, משרד עוה"ד אילון אורון לרשותכם. תאמו עמנו פגישת ייעוץ כבר עכשיו.

נהיגה ללא דיסקה נוספת להחלפה היא עבירת תנועה הנושאת בקנס כספי בסך 750 ₪ ו-8 נקודות רישוי. צבירת הנקודות בייחוד בקרב נהגים מקצועיים היא עניין קריטי שלו השלכות משמעותיות לגבי רישיון הנהיגה ולכן מומלץ להתייעץ בנושא עם עורך דין תעבורה.

עבירה זו כרוכה בזימון לבית המשפט, כך שהרשעה במשפט התעבורה תכלול בדרך כלל גם פסילת רישיון. יש לפנות כבר עם קבלת הזימון למשרדנו ולקבל ייצוג משפטי הולם שמטרתו לחלץ את הנהג מפסילה.

כמובן. משטרת ישראל נעזרת רבות בטכוגרף כדי ללמוד נתונים מהותיים ובלבד הקביעה המדויקת בהתרחשות תאונות דרכים. זו גם אחת הסיבות לכך שהעדר טכוגרף תקין או מכויל מהווה עבירה.

בין אם המכשיר מכאני או דיגיטלי, מדובר באמצעי לבקרה ופיקוח על נהגים מקצועיים המתעד את שעות עבודת הנהג ואת שעות המנוחה, מהירות נסיעתו בדרכים, מרחקי הדרך ועוד. החוק מסדיר את השימוש התקין בטכוגרף ואת החובות שמוטלות על הנהגים, כאשר חריגה מאלה מהווה עבירת תנועה. לפרטים נוספים, מידע והתייעצות מקצועית בנוגע לעבירות טכוגרף חייגו למשרד עוה"ד אילון אורון.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.