כתב אישום תעבורה

להאזנה:

 

כתב אישום תעבורה הינו מסמך המפרט למעשה את האישום או האישומים המיוחסים לנהג. נאמר לכם שיישלח אליכם כתב אישום בקרוב? רגע לפני שתיכנסו ללחץ, הנה כל מה שצריך לדעת בנושא:

למרות שאנשים נורמטיביים אינם מסתבכים תדיר עם גורמי אכיפת החוק, חלקם צפויים למצוא את עצמם מתמודדים עם כתב אישום תעבורה בגין עבירה שביצעו.

המדובר ברשימת עבירות אשר נדונות בבית המשפט, כך לדוגמה עבירה של  נהיגה בשכרות, תאונת דרכים, נהיגה בזמן פסילה, הפקרה ועוד. לעתים, כתב האישום מוגש בצורה של דו"ח תעבורה סטנדרטי, אלא שהוא כבר כולל תאריך ושעת הזמנה לדין ואת מיקום בית המשפט בו ייערך הדיון.

 

גלגולו של כתב אישום מרגע ביצוע העבירה

משנהג נעצר ע"י שוטר בשטח לאחר שביצע עבירה חמורה מסוג הזמנה לדין (כגון מהירות גבוהה, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בשכרות), השוטר מוסר לו ביד זימון לדיון, בו יצוינו פרטים אודות מועד ושעת הדיון ובית המשפט בו תידון העבירה.

בשלב זה, עדיין אין בהכרח המדובר בכתב אישום. העתק מהדוח שנמסר לנהג עובר למערכת המשטרתית ועובר משם ליחידת התביעה הרלוונטית. במקביל, תובע משטרתי סוקר את הדו"ח, את תקינותו והראיות שמבססות אותו. אם הכל כשורה, הדוח יאושר ויהפוך לכתב אישום.

חשוב לציין שמרגע הגשת כתב האישום, הנאשם זכאי לצלם את כל חומר החקירה  על מנת להתכונן לדיון בבית המשפט ולהתגונן מפני האישומים המיוחסים לו. כמו כן, ברוב המקרים תטופל העבירה מול מחלקת תביעות תעבורה של המשטרה, אך בעבירות חמורות כמו פגע וברח ותאונות דרכים קטלניות, תטפל פרקליטות המחוז.

כתב אישום תעבורה
כתב אישום תעבורה

מתי דו"ח ברירת משפט הופך לכתב אישום?

ברירת המשפט פירושה שלנאשם יש ברירה – או לשלם את הדו"ח ואז יצטברו לחובתו הרשעה ונקודות רישוי, או לבקש להישפט ולמסור את טיעוניו בבית המשפט. בשתי האפשרויות, הנהג נדרש לפעול בתוך 90 ימים, אחרת ייאלץ לשלם כפל קנס והאפשרות לבקש להישפט תיחסם. אם פנה הנהג בבקשה להישפט, עליו להקפיד לעקוב אחר משלוח הזמנה לבית משפט בדואר רשום. הזמנה זו מהווה למעשה כתב אישום.

 

ניהול משפט בבית המשפט לתעבורה

השלב הראשוני שבו נפגש הנהג עם בית המשפט הוא שלב ההקראה. מדובר בימים עמוסים המכונים גם "ימי מוקד", אליהם מרכזים כמות גדולה של תיקים ובמטרה להקריא לכל נאשם את עובדות וסעיפי האישום מתוך כתב האישום שלו. בנקודה זו, יתבקש הנאשם להודות או לכפור באשמתו. אם הודה, יינתן כבר באותו הרגע פסק דין (הכרעת דין ולאחריה גזר הדין).

אם כפר בחלק מהעובדות שבכתב האישום או בכולן, התיק ייקבע למועד שמיעת הראיות המכונה דיון הוכחות. ככל שלנהג טענות מקדמיות – יש להעלות, לפחות את חלקן, בהזדמנות הראשונה. כך לדוגמה, אם קיימת טענה בדבר חוסר סמכות מקומית, פגם או דבר מה פסול בכתב האישום – טענות אלו יש להעלות בהזדמנות הראשונה.

ככל שלנהג טענת אליבי שעניינה "במקום אחר הייתי" (כלומר שאיננו הנהג שביצע את העבירה בפועל) – טענה זו יש להעלות גם כן בהזדמנות הראשונה. קיימות טענות מקדמיות נוספות שאותן ניתן להעלות גם בהמשך המשפט, למשל הטענה כי כתב אישום תעבורה אינו מגלה עבירה, אין חובה להעלות בהזדמנות הראשונה אלא בהמשך המשפט.

לצורך ההסבר, נשתמש בדוגמה לפיה נהג מעוכב בגין אי חגירת חגורת בטיחות וכעת מחליט השוטר להוסיף גם עבירת אי ציות לשוטר כך שהדבר מתבטא בשני דוחות נפרדים הכוללים תשלום קנס כספי וחיוב בנקודות. במקרה כזה, יוכל הנהג לטעון לטענת הגנה מן הצדק, מאחר והמדובר באירוע אחד ולכן אין מקום לחייבו בתשלום כפל קנס וכפל ניקוד בגין אותו האירוע.

ניהול משפט בבית המשפט לתעבורה
ניהול משפט בבית המשפט לתעבורה

 

כתב אישום תעבורה: שלבי המשפט

דיון הוכחות

בשלב ההוכחות, מוזמנים כל עדי העבירה הרשומים בכתב האישום, לרוב שוטרי התנועה שביצעו את האכיפה ולעתים גם עדי ראייה למקרה, נוסעים נוספים באותו הרכב, מעורבים באירוע כמו הולך רגל או נהג נוסף ועוד. עדים אלה יחקרו בחקירה ראשית ע"י התובע המשטרתי ולאחר מכן סנגורו של הנהג יחקור אותם בחקירה נגדית.

לאחר סיום החקירה הנגדית, ראשי יהיה התובע לשאול את העדים חקירות במסגרת חקירה חוזרת. בסיום חלק זה תתחיל פרשת ההגנה.

 

פרשת הגנה

בנקודה זו יתבקש הנאשם עצמו להעיד ואף להביא עמו עדים מטעמו. הסנגור יחקור את הנאשם ועדיו בנוגע להתרחשות במסגרת חקירה ראשית ולאחר מכן התביעה תהיה זו שתחקור אותם נגדית. לעתים עדים אלו יהיו עדים מקצועיים, למשל מהנדס או בוחן תנועה מומחה שכתבו חוות דעת מקצועית שתומכת בטענות הנאשם. כאמור בסיום החקירה הנגדית, רשאי יהיה הסנגור לחקור את העדים בחקירה חוזרת.

 

סיכומים

עד כה, הזדמן לכל צד לחקור בעדות ראשית ונגדית כדי לבסס את טענותיו ולשאוף למטרות כמו ענישה מופחתת ואף זיכוי מצד הנאשם או הרשעה וענישה מקסימלית מצד התביעה. בשלב הסיכומים שיתקיים בעל פה או בכתב, מפרט כל צד את כל הנקודות שאמורות לתמוך בטענותיו, ולשכנע את בית המשפט לזכות או להרשיע את הנאשם.

 

הכרעת הדין

בשלב זה מחליט בית המשפט אם יש מקום לזכות את הנאשם או להרשיעו. אם הוחלט על זיכוי מלא או זיכוי מחמת הספק, בית המשפט יבהיר זאת עוד בטרם הקראת הנימוקים שלו לעניין ההכרעה. אם הוחלט להרשיע את הנאשם בסעיפי כתב האישום או בחלקם, התיק ייקבע לטיעונים לעונש.

 

טיעונים לעונש

בשלב זה הסנגור יבקש להסתפק בענישה מקלה ואילו התובע המשטרתי יבקש להטיל ענישה מקסימלית. בדיון ניתן יהיה להביע נסיבות מקלות מצד הנאשם המאפשרות לבית המשפט להתחשב בו ואף להביא עדים שיעידו על אופיו הטוב, לרבות ממליצים שונים.

 

גזר הדין

עם סיום הצגת כל הטיעונים, בית המשפט יגזור את עונשו של הנאשם. בעבירות תעבורה העונש עומד על פסילת רישיון לתקופה מסוימת, לצד רכיבי ענישה כמו קנס כספי בגובה מסוים, פסילה מותנית, מאסר מותנה, עבודות שירות ואף מאסר בפועל. גזר הדין מכיל גם את המועדים שבהם ישולם הקנס, יופקד הרישיון, מועד תחילת המאסר וכיוצ"ב. זכות הערעור שמורה לצדדים בתוך 45 ימים ממתן גזר הדין.

 

הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת תעבורה? פנה לייצוג של סנגור העוסק בתחום

משהוגש נגדך כתב אישום בעבירת תעבורה, יש מקום לפנות לסנגור עוסק בתחום. עורך הדין מתמחה בדיני הראיות ובפרשנות החוק ומעודכן כמובן בפסיקה הנרחבת בסוגיה הנדונה. מתוך מומחיותו בתחום, יוכל עורך הדין יוכל גם לנהל משא ומתן יעיל יותר עם התביעה המשטרתית ובמטרה לבקש הפחתה בענישה או להסכים על שינוי סעיפים בכתב האישום כך שירשמו עבירות שהעונש המוטל בגינן הינו קל יותר.

הטיפול המשפטי חיוני מאוד בעיקר בקרב נהגים חדשים וצעירים, שכתב אישום תעבורה עלול לסכן את רישיונם למשך שנים קדימה ושמצריך פתרונות מקצועיים וטובים.

 הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת תעבורה? פנה לייצוג של סנגור העוסק בתחום
הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירת תעבורה? פנה לייצוג של סנגור העוסק בתחום

 

אנחנו כאן בשבילכם

אם קיבלתם כתב אישום תעבורה או צפויים לקבל כתב אישום, משרד עו"ד אילון אורון לרשותכם. הנכם מוזמנים להתייעץ עם עורכי הדין המנוסים והמקצועיים ביותר בתחום מזה 45 שנה ולקבל את כל המידע ודרכי הפעולה האפשריות בהתאם למקרה שלכם. צרו עמנו קשר לתיאום פגישה ראשונית כבר עכשיו.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.