נהיגה ברכב שנאסר לשימוש

להאזנה:

 

הנושא של נהיגה ברכב שנאסר לשימוש יכול לבוא לידי ביטוי סביב השבתה של הרכב עקב עבירות תנועה חמורות או איסור על שימוש בו עקב ליקויי בטיחות שמסכנים את הנוהגים בדרך. בשנים האחרונות ישנה פעילות אכיפה מוגברת של משטרת ישראל ומשרד התחבורה להורדת רכבים מסוכנים מכבישי ישראל. נהיגה ברכב שנאסר לשימוש מהווה עבירה חמורה ובהמשך המאמר נרחיב גם לגבי הענישה הצפויה.

 

הגדרות משפטיות

איסור על שימוש ברכב על ידי בית המשפט מוגדר בסעיף 57ג לפקודת התעבורה. רכב שנאסר בו השימוש ברכב על ידי קצין משטרה מוגדר בסעיף 57א לפקודת התעבורה. תקנה 307 לתקנות התעבורה קובעת כי בוחני משטרה ומשרד הרישוי רשאים לבדוק כל רכב.

 

הודעה על איסור שימוש ברכב

על פי תקנות התעבורה, הן בוחן של רשות הרישוי והן שוטר בעל תעודת בוחן תנועה רשאים להזמין לבדיקה או לבדוק כל כלי רכב. כאשר שוטר שאיננו בוחן תנועה סבור כי רכב עלול לסכן את התנועה, בסמכותו להזמין את הרכב להמשך בדיקה של בוחן תנועה משטרתי או של בוחן מטעם משרד הרישוי. מחזיק הרכב מחויב להיענות להזמנה במקום ובמועד שנקבע לו.

הודעה על איסור שימוש ברכב ניתנת כאשר הבוחן סבור כי הרכב אינו ממלא את התנאים שנקבעו בדין לגביו והוא עלול לסכן את התנועה. בהודעת אי שימוש יש צורך לפרט את הפגמים ברכב והבוחן מודיע לרשות הרישוי אשר תרשום בהערה ברישיון הרכב לצורך תיקון.  נהיגה ברכב שנאסר לשימוש מותרת רק לצורך נסיעה לתיקון או על מנת להביאו לבדיקה הנוספת.

נהיגה ברכב שנאסר לשימוש
נהיגה ברכב שנאסר לשימוש

הזדמנות לתיקון

בסמכותו של הבוחן לעכב את מתן ההודעה לרשות הרישוי למשך 48 שעות על מנת לאפשר למחזיק ברכב לבצע את התיקונים הנדרשים באופן מידיי. במידה והתיקון בוצע בתוך פרק זמן זה לשביעות רצונו של הבוחן, הוא יחזיר את רישיון הרכב למי שנמסרה לו הודעת אי השימוש. חשוב להבדיל בין נהיגה ברכב שנאסר לשימוש לבין נסיעה ברכב לא תקין ללא מתן הודעת אי שימוש.

 

עבירה מסוג ברירת משפט

על פי תקנות התעבורה מצב בו הרכב לא תקין הינו עבירה על החוק גם אם לא ניתנה לגביו הודעת איסור שימוש. מדובר בעבירה המוגדרת כברירת משפט והקנס בגינה הוא של 250 ₪ ללא צבירה של נקודות חובה. נהיגה ברכב שנאסר לשימוש טרם שנמסרה לגביו הודעת איסור שימוש מוגדרת כעבירת ברירת משפט גם כן אך הקנס בגינה הוא של 1000 ₪ ללא רישום של נקודות חובה.

עבירה מסוג ברירת משפט
עבירה מסוג ברירת משפט

 

עבירה מסוג הזמנה לדין

נהיגה ברכב שנאסר לשימוש לאחר שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש מוגדרת כעבירה מסוג הזמנה לדין אשר לצידה יתווסף רישום של  8 נקודות חובה במשרד הרישוי. נהג המורשע בגין עבירה זו צפוי לפסילת רישיון לתקופה מינימלית של שלושה חודשים לצד רכיבי ענישה נוספים.

בעבירת נהיגה ברכב שנאסר לשימוש ישנה סמכות לקצין המשטרה להורות על איסור מנהלי לשימוש ברכב למשך תקופה של 30 יום. במידה וניתנה בעבר הודעת איסור שימוש לאותו הרכב במהלך 3 השנים האחרונות הדבר עשוי להיות מוגדר כעבירה בנסיבות מחמירות ובסמכותו של קצין המשטרה להודיע על איסור שימוש למשך תקופה של 60 יום לאחר הליך שימוע.

 

אחריותו של בעל הרכב

במקרה שכזה הרכב למעשה יילקח למגרש המשטרתי והמחזיק בו ידרש לשלם דמי תשלום יומיים בעת שהרכב במתקן. לאחר שהנהג מוזמן לשימוע בגין עבירת נהיגה ברכב שנאסר לשימוש כדאי להתייעץ עם  עורך דין תעבורה המתמחה בתחום ולהבין כיצד מבחינה משפטית להתמודד עם ההליך.

על פי תקנות התעבורה במצב בו בעל הרכב קיבל הודעת אי שימוש והוא מאפשר לנהג אחר לנהוג ברכבו הדבר מהווה עבירה מסוג הזמנה לדין אשר לצידה רישום של  8 נקודות. הרשעה בגין עבירה זו כוללת פסילת רישיון נהיגה לתקופת מינימום של 3 חודשים לצד רכיבי ענישה נלווים.

אחריותו של בעל הרכב
אחריותו של בעל הרכב

 

השבתה מנהלית לרכב

כפי שציינו, איסור שימוש ברכב עשוי להינתן לא רק בגין רכב לא תקין אלא גם בשל ביצוע עבירות תנועה חמורות. הליך זה מכונה השבתה מנהלית של הרכב והוא בסמכותו של קצין משטרה לאחר קיום שימוע לנהג ולבעל הרכב. נהג שנתפס בנהיגה ברכב שנאסר לשימוש ומצוי תחת השבתה מנהלית עשוי לעמוד בפני מאסר של עד שלוש שנים כמו גם בפני קנס כספי משמעותי.

חומרתו של העונש נקבעת בהתאם להיסטוריית עבירות התעבורה של עובר העבירה  ובהתאם לנסיבות המקרה. אם לנהיגה תחת הפסילה המנהלית נלוו עבירות תעבורה נוספות, הנהג עשוי להיות מוענש גם בגין עבירות אלו.

 

קבלת ליווי משפטי

במידה ונתפסתם נוהגים ברכב לא תקין או רכב שנאסר לשימוש חשוב לקבל ליווי משפטי מאת עורך דין דיני תעבורה בהקדם. העונשים על עבירות אלו עשויים להיות חמורים במיוחד כאשר השימוש האסור בכלי הרכב הוביל לתאונת דרכים עם נפגעים. עבירות תעבורה נחשבות לעבירות פליליות לכל דבר ועניין ואתם עלולים למצוא את עצמכם בפני עונשים חמורים, לרבות מאסר.

 

סיכום איסור על שימוש ברכב

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו באיסור על שימוש ברכב. הדבר יכול להיעשות עקב ליקויים בו או עקב עבירות של הנהג או הבעלים. כאשר בית המשפט מרשיע אדם בעבירת תעבורה בית המשפט רשאי לאסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה ל- 120 יום לכל היותר במסגרת גזר הדין. לקצין משטרה הסמכות לאסור שימוש ברכב ולהחרימו לתקופה של 30 או 60 יום.

נהגי משאיות הינם נהגים מקצועיים המצויים בדרכים שעות ארוכות ורבים מהם בעלי היסטוריה של הרשעות בעבירות קודמות. עם זאת מרבית המקרים בהם המשאית נאסרת לשימוש קשורים למטען במשקל עודף. קצין משטרה עשוי לאסור שימוש ברכב מסחרי אשר מוביל מטען במשקל עולה על המותר לפי רישיון המשאית.

הדבר מצוי בסמכותו של קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה. כאשר לשוטר יש יסוד להניח שנהג עבר מול עיניו עבירה המפורטת בתוספת השביעית לפקודת התעבורה, בסמכותו לדרוש מהנהג להילוות אליו אל הקצין או ליטול ממנו את רישיון הרכב ולזמנו לשימוע בפני קצין בתחנת המשטרה.

במהלך השימוע קצין המשטרה יסביר לנהג באיזו עבירה הוא נחשד וייתן לנהג הזדמנות להגיב. בתום השימוע קצין המשטרה נדרש להחליט אם יש יסוד סביר להניח שיוגש כתב אישום כנגד הנהג בגין העבירה שבוצעה ובמידה וכן הוא רשאי לאסור את השימוש ברכב שבו נעברה העבירה למשך 60/30 ימים.

בין העבירות הנפוצות ניתן למנות, הסעת מספר נוסעים מעל המותר כאשר ההסעה היא בשכר, נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה בזמן פסילה, עבירות נהג צעיר, עבירת נהיגה בשכרות, עבירת הפקרה לאחר פגיעה ועוד.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.