נהיגה ללא מלווה

להאזנה:

 

הסטטיסטיקה מתאונות הדרכים בישראל משקפת מעורבות הולכת ועולה של נהגים חדשים וצעירים, שהמדינה מבקשת לבלום באמצעות שורה של הגבלות, דרישות וסנקציות המוטלות על עבירות מסוימות. נהיגה ללא מלווה מהווה את אחת העבירות החמורות בקרב נהגים חדשים וצעירים וכעת נעמוד על עונשה והשלכותיה, שמצדיקים פנייה דחופה לעורך דין תעבורה מיומן.

 

חובת המלווה: כל המידע הדרוש לנהגים חדשים

נהגים שעברו לשמחתם את הטסט, מוגדרים על פי חוק כנהגים חדשים למשך שנתיים, במסגרתן חלות עליהם חובות ודרישות שונות, ביניהן גם נהיגה עם מלווה. נהגים אלו יקבלו את רישיון הנהיגה שלהם בהדרגה, כך שתחילה יינתן להם היתר זמני לנהיגה במשך חצי שנה ולאחר מכן רישיון "נהג חדש" שתוקפו הוא לשנה וחצי.

חובת המלווה מאפיינת כל נהג חדש וצעיר, שגילו מתחת ל-24. נהגים אלה נדרשים לנהוג רק עם מלווה במשך 6 חודשים מיום הטסט וקבלת היתר הנהיגה הזמני. המלווה נדרש להיות בן 24 ומעלה, בעל רישיון לאותו סוג רכב עם וותק של 5 שנים לפחות. לחילופין על המלווה להיות בן 30 ומעלה, עם וותק של 3 שנות רישיון לפחות. אפשרות נוספת היא שהמלווה הוא מורה נהיגה עם וותק של 5 שנים לפחות וללא קשר לגילו.

 

משך תקופת הליווי והנחיותיה

חובת הנהיגה עם מלווה מחולקת גם היא לתתי תקופות, לאורך 6 חודשי המלווה:

במהלך 3 החודשים לאחר קבלת היתר הנהיגה – ליווי מלא בכל שעות היממה, בכל יציאה לנהיגה.

במהלך 3 החודשים הבאים – ליווי רק בשעות הערב והלילה, בין השעות 21:00-6:00 בבוקר למחרת.

לאורך תקופת הליווי, נדרש הנהג החדש לצבור 50 שעות נהיגה לפחות, 20 מתוכן בדרך עירונית, 15 מתוכן בדרך בין עירונית ו-15 נוספות שהתרחשו בשעות הלילה. אם הנהג לא הגיע למכסת השעות הנדרשת בתום תקופת חצי שנת המלווה, ניתן יהיה להאריך את היתר הנהיגה ל-6 חודשים נוספים וזאת על ידי בקשה מתאימה במשרד הרישוי. לאחר שמכסת השעות המלאה הושלמה, ניתן יהיה למלא הצהרת סיום מלווה.

נהיגה ללא מלווה
נהיגה ללא מלווה

הצהרה זו ממולאת הן על ידי הנהג והן על ידי המלווה שלו בטופס מקוון והיא מכילה את פרטיהם האישיים של הנהג והמלווה וכן את מספר ההיתר הזמני של הנהג. עם קבלת אישור השלמת ההצהרה, ניתן יהיה לנהוג כרגיל וזאת גם מבלי להמתין לקבלת הרישיון הקבוע בדואר, תוך הצטיידות בתעודת זהות.

 

דרישות נוספות והענישה בגין נהיגה ללא מלווה

נהגים חדשים שגילם 21 ומטה, רשאים להסיע עד 2 נוסעים ברכבם לכל היותר, גם לאחר תקופת הליווי. מגבלה זו תסתיים עם תום תקופת הנהג החדש או עם הגיעו של הנהג לגיל 21, המוקדם מבניהם.

כמו כן, נהגים חדשים מחויבים להימנעות מוחלטת מביצוע עבירות תנועה לסוגיהן, על אחת כמה וכמה עבירות חמורות ביניהן תאונת דרכים עם נפגעים, אי מתן זכות קדימה, עקיפה שלא כחוק, נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים וגם נהיגה ללא מלווה.

מעבר על אחת העבירות הללו, עלול לגרור עמו ענישה קשה הכוללת חיוב במבחן תיאוריה מחדש והארכת תקופת הנהג החדש לשנתיים נוספות. אם העבירה גררה פסילת רישיון למשך 3 חודשים ומעלה, הדרישה היא למבחני התיאוריה והטסט, הארכת תקופת הנהג החדש ולעתים גם ביצוע בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

דרישות נוספות והענישה בגין נהיגה ללא מלווה
דרישות נוספות והענישה בגין נהיגה ללא מלווה

 

הענישה וההשלכות של נהיגה ללא מלווה

נהגים חדשים וצעירים שנתפסו נוהגים ללא מלווה, מכל סיבה שהיא, צפויים לענישה חמורה שכאמור, נושאת בדרישה לעבור מחדש את מבחני הרישוי ולהאריך את תקופת הנהג החדש בשנתיים נוספות. כמו כן, נהיגה ללא מלווה מהווה עבירה שמחייבת בהזמנה לדין בבית משפט לתעבורה ועונשה הצפוי הוא 3 חודשי פסילת רישיון.

למעשה, זוהי חרב פיפיות: שלושה חודשי פסילת רישיון בגין נהיגה ללא מלווה מחד וביצוע אמצעי תיקון מחדש מנגד. בנוסף, נהגים שנתפסו נוהגים ללא מלווה יזומנו אוטומטית לשימוע אצל קצין משטרה, שמוסמך לפסול לאלתר את רישיון הנהיגה למשך 30 ימים.

הדרך היחידה לבטל את אותה פסילה מנהלית תהיה הגשת בקשה לביטול לבית המשפט, הכרוכה בתצהיר משפטי שמנמק את נסיבותיו האישיות של הנהג להשאיר אצלו את רישיונו. כעת, בית המשפט יקיים דיון בבקשה בתוך 3 ימים (בדרך כלל), במסגרתו ייבחנו הן מסוכנות הנהג לאור הרקע התעבורתי שלו וחומרת העבירה שביצע והן מראיות המבססות את העבירה.

כמובן שמדובר במצב בעייתי ומאיים מאוד מבחינתו של הנהג החדש, שכן הראיות נגדו מוצקות ועובדתיות, שהרי נתפס שהוא איננו נוהג עם מלווה כפי שמורה לו החוק וכן וותק הנהיגה שלו איננו גבוה מספיק על מנת שבית המשפט יוכל להתחשב בו. יחד עם זאת, בפנייה אל עורך דין תעבורה מקצועי ומיומן, ניתן יהיה לבחון כראוי את כל הראיות ונסיבות ביצוע העבירה ולהתוות את דרכי ההגנה המשפטיות המתאימות למקרה.

 

חשיבות הפנייה לעורך דין תעבורה מייצג בעבירות נהיגה ללא מלווה

נהגים רבים מאמינים כי הם יוכלו לייצג את עצמם במשפט התעבורה שלהם תוך מסירת נסיבות מקלות, לכל הפחות לקוות שהתביעה המשטרתית לא תוכל להוכיח כי בוצעה נהיגה ללא מלווה. מדובר בטעות גורלית שעלולה לעלות ברישיון הנהיגה של הנהג החדש – ככל שהוא איננו משפטן הבקיא בסדרי הדין, החוק והפסיקה, אותו נהג לא יצליח להימנע מענישה שתטיל צל כבד על עתידו כנהג בכבישי ישראל.

ולכן הדרך היחידה בה יוכל הנהג להתמודד עם המיוחס לו, היא באמצעות פנייה לעורך דין תעבורה שיקבל אליו את תיק התביעה ובו הראיות מהמקרה. מטרתו של עורך הדין תהיה לעמוד על פגמים, כשלים או ליקויים בעריכת התיעוד מצד השוטרים, שמהם ניתן להגיע להסדר טיעון מקל ממנו ייסגר התיק בענישה מקלה.

לעתים יצליח עורך הדין להימנע מהארכת תקופת הנהג החדש לשנתיים נוספות ואף לסיים את התיק בפסילה נמוכה מ-3 חודשים שתבלום את הצורך באמצעי תיקון מחדש.

חשיבות הפנייה לעורך דין תעבורה מייצג בעבירות נהיגה ללא מלווה
חשיבות הפנייה לעורך דין תעבורה מייצג בעבירות נהיגה ללא מלווה

 

המדינה מחמירה פי כמה וכמה בעבירות מצד נהגים חדשים!

נהגים צעירים וחדשים שנהגו ללא מלווה או שביצעו עבירת תעבורה אחרת הנחשבת לחמורה, זוכים ליחס מיוחד מצד המשטרה ומערכת המשפט ולכן הטיפול בעניינם נחשב למאתגר ונוקשה. יש לכך מספר סיבות, כאשר הבולטת שבהן היא מיומנותם הנמוכה של הנהגים החדשים, שנפגשים מראשית הדרך עם אתגרים וסיכונים בדרכים, אותם ניתן לעבור הודות לנהיגה עם מלווה.

סיבה נוספת היא גילם של אותם נהגים, שנמנה עם הפקטורים המרכזיים ביותר של סטטיסטיקת תאונות הדרכים בישראל. מחקרים מראים כי צעירים חשופים משמעותית למעורבות בתאונת דרכים וכדי להימנע מסיכון זה, המדינה נוקטת באכיפה קשה ומחמירה, לעתים גם בלתי מתפשרת.

אכיפה זו נועדה לשמר את כללי הזהירות בדרכים ולייצר הרתעה בקרב נהגים "מועדים לפורענות" שיבקשו "להשתולל" בדרכים עם רישיון הנהיגה החדש שלהם ולצפצף על החוק.

 

נתפסתם נוהגים ללא מלווה? זומנתם לבית המשפט? רישיונכם נפסל מנהלית?

מומלץ ואף חובה לפנות לעורך דין תעבורה מקצועי ומיומן, שימזער ככל שניתן את הנזקים מהמקרה וישמור על רישיון הנהיגה בכיסו של הנהג. עבירת נהיגה ללא מלווה היא אתגר משפטי קשה לפיצוח ועל כן יש לפעול לאורה בצורה מושכלת ומתוך מיומנות גבוהה, תוך בחינת נסיבות המקרה וגיבוש טקטיקה משפטית מוצלחת. לפגישת התייעצות בנושא, צרו קשר כבר עכשיו עם משרד עורכי הדין אילון אורון.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.