נהיגה ללא רישיון נהיגה ועבירות של נהגים חדשים וצעירים

להאזנה:

 

נהיגה ללא רישיון נהיגה

קטין הנוהג ברכב כשהוא אינו מורשה לנהיגת רכב, יעמוד למשפט בבית המשפט לנוער ולא בבית המשפט לתעבורה וזאת למרות שבעבירות אחרות, נהג שהינו קטין, הדיון בעניינו יתקיים בבית המשפט לתעבורה (בית משפט למבוגרים).

ההליכים בית המשפט לנוער הינם חסויים. הקטין חייב להתייצב לכל הישיבות, במסגרת ההליך ידרש הקטין להיות בפיקוח של קצין מבחן ויתכן ויוטל עליו עונש חינוכי, עבודות לתועלת הציבור וזאת בנוסף לפסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה בתקופה שתקבע.

עבירה של נהיגת רכב ללא רישיון נהיגה, מנויה ברשימת עבירות חמורות, כאשר עונש המינימום בגינה הינו שלושה חודשי שלילה בפועל. לעבירה זו מתלווה גם עבירה של חוסר ביטוח חובה כי מי שנוהג כאשר הוא אינו מורשה, ביטוח החובה לא יתפוס לגביו.

העונש לגבי עבירת הביטוח, שנת פסילה בפועל, כאשר בפועל מוטלים עונשים קלים יותר.

הסיכון שבנהיגת רכב ללא ביטוח הוא שאם אותו נהג יפגע לדוגמה בהולך הרגל, הולך הרגל, יקבל את מלוא הפיצוי, שאף יכול להגיע למאות אלפי ₪ ואף יותר, (לפי דרגת הפציעה), ואילו הנהג הפוגע, שאינו מבוטח בביטוח חובה, ידרש להחזיר לחברת הביטוח את הכספים ששולמו לנפגע ולא רלוונטי אם הנהג שפגע בהולך הרגל אשם או שאינו אשם בגרימת התאונה.

נהיגה ללא רישיון נהיגה ועבירות של נהגים חדשים וצעירים
נהיגה ללא רישיון נהיגה ועבירות של נהגים חדשים וצעירים

היחס של בתי המשפט לנהגים צעירים

בכל מקרה, גישת בתי המשפט ביחס לנהגים צעירים הינה מחמירה יותר.

בתי המשפט רואים חובה לעצמם להעביר מסר מרתיע לנהגים צעירים, אשר אינם ערים דיים לסיכונים בכביש וטרם הפנימו את החובה לנהוג בזהירות, וזאת על ידי הטלת עונשים מכבידים, על מנת להרתיע את ציבור הנהגים הצעירים. יחד עם זאת, יש לציין כי דווקא לעתים, נהג צעיר או נהג בן יומו עלול להיות מעורב בתאונת דרכים עקב חוסר ניסיונו ולאו דווקא בגין נהיגה רשלנית או לקיחת סיכון בכביש.

לדוגמה: אם נהג נכנס לצומת ורואה רכב מרחוק והוא מעריך לא נכון שאותו רכב נמצא במרחק כזה שהוא עצמו יכול להיכנס לצומת בלי לסכן אותו ומסתבר שאותו נהג טעה בהערכה ונגרמה תאונה, יתכן שהדבר נבע מחוסר ניסיונו של הנהג והדבר לא מלמד בהכרח על לקיחת סיכון, אך יחד עם זאת, בית המשפט יטה להחמיר בעונשו של אותו נהג וזאת בהתאם לגישה לפיה נהג צעיר בן יומו, ראוי שימתין  עד שהכביש יהיה פנוי לגמרי ממכוניות ולא יחצה צומת, תוך הערכה מוטעית בדיעבד, שהרכב המתקרב אליו רחוק, באופן שהכניסה לצומת לא תסכן אותו.

יחד עם זאת, שופטים אמורים לקבל טענה של סנגור שהעובדה שהתאונה נגרמה ע"י נהג צעיר, חסר ניסיון, אינה אמורה לשמש לחובתו, אלא להיפך,  ראוי להתחשב באותו נהג, שלו היה צובר ניסיון רב יותר, יתכן שלא היה נכשל במעורבות באותה תאונה. עם זאת, נהג בן יומו שמרשה לעצמו לנהוג, תוך לקיחת סיכון, יענש מטבע הדברים בעונש חמור בהרבה מנהג מבוגר.

 

איסור שתיית אלכוהול לנהג צעיר

החוק מגדיר נהג צעיר, לצורך עבירה של נהיגת רכב בשכרות- נהג שגילו פחות מ-24 או שהוא אוחז ברישיון נהיגה פחות משנתיים (נהג חדש), אותו נהג יוגדר כ"אוכלוסיה מיוחדת". נהג צעיר, לפי ההגדרה כאמור, אסור לו לשתות בכלל אלכוהול והיה אם בגופו תימדד כמות אלכוהול מזערית העולה על 100 מק"ג, אותו נהג יואשם בנהיגה בשכרות, בעוד שנהג מבוגר יואשם בשכרות רק אם כמות האלכוהול בגופו תגיע לכדי 290 מק"ג (כ-2.5 פחיות בירה לאדם במשקל 75 ק"ג בערך).

יתרה מכך, נהג חדש, שויתקו פחות משנתיים והוא יואשם למשל בעבירת מהירות פעוטה של חריגה הפחותה מ-20 קמ"ש מהמהירות המותרת וישא בתשלום הקנס, תחודש לגביו תקופת הנהג החדש ויחויב במבחן עיוני כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה שלו.

אותו נהג מחודש יחשב כנהג חדש, גם בשנתיים הנוספות ואז אם תמצא בגופו כמות אלכוהול האסורה לנהג חדש, יואשם, למרות שצבר כבר ותק בנהיגה, בנהיגה בשכרות, כאילו היה נהג בן יומו, כלומר נהג שאוחז ברישיון פחות משנתיים.

אלכוהול-ומפתחות-נהג-צעיר-רכב-על-השולחן

החיוב בנקודות

ראוי לכן לזכור להיזהר מלשלם את הקנסות בדוחות שנרשמים ע"י שוטר, וזאת כיוון שבחלק ניכר מהעבירות שבגינן נדרש הנהג לשלם קנס מחייבות גם בנקודות והנקודות בהצטברותן מחייבות את הנהג בקורס בסיסי (12 נקודות), קורס נוסף- יעודי (24 נקודות), 3 חודשי שלילה (36 נקודות) ובהמשך ניתן להגיע גם ל-9 חודשי שלילה וזימון לבדיקות רפואיות ומבחן עיוני ומעשי, בהצטברות של 36 נקודות נוספות תוך פחות משש שנים.

לגבי הנקודות יצוין לדוגמה כי עבירת מהירות שהקנס בגינה הינו 1,500 ₪ תחייב ב-10 נקודות, כך גם לגבי עבירת רמזור. עבירה של נהיגה תוך שימוש בטלפון תחייב ב-8 נקודות ואילו עבירה של עקיפה שלא כדין תחייב ב-8 נקודות או 10 נקודות.

גיליון הרשעות קודמות

חשוב מאוד לנהג צעיר לשמור על גיליון הרשעותיו נקי כי לימים כל רישום בגיליון יגרום לענישה מחמירה יותר בעתיד, בכל עת שנהג צעיר יואשם בעבירת תעבורה מסוג הזמנה למשפט או יואשם בגרימת תאונת דרכים או יגיע לבית המשפט בעקבות בקשה להישפט בעבירת קנס.

לכן חשוב שנהג צעיר יהיה מיוצג וזאת הן לגבי העונש הצפוי בפועל והכוונה לפסילת רישיון נהיגה למספר חודשים, לפי העניין, הן לגבי העונש העתידי, והכוונה למספר חודשי פסילה מותנים לשנתיים עד שלוש והן מבחינת עתידו של אותו נהג, וזאת כיוון שכאמור כל רישום בגיליון ההרשעות הקודמות יגרום להחמרה בענישה העתידית, אם אותו נהג יואשם, בהמשך הדרך בעבירת תעבורה כלשהי שיעמוד בגינה למשפט.

גיליון הרשעות קודמות
גיליון הרשעות קודמות

 

המרת דוחות באזהרה

יצוין כי לא ניתן להמיר דוחות באזהרה כאשר המדובר בנהג אשר הותק שלו בנהיגה פחות מחמש שנים ובתנאי שעברו התעבורתי נקי במהלך שלוש השנים האחרונות.

 

ייצוג ע"י סנגור

הנהג הצעיר, עדיף לו שלא יגיע פיזית לביהמ"ש ויהיה מיוצג ע"י סנגור שהתנסה בתחום, וזאת כיוון שהיה ואותו נהג צעיר יעמוד בפני שופט ומול קהל, השופט עלול להחמיר עמו, בהתחשב בגילו ובהתחשב בהשלכה הקיימת לענישה מבחינת הרתעת הציבור.

 

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.