ערעור על דוח תנועה

להאזנה:

 

הגשת בקשה להישפט, בקשה לביטול הדו"ח ולעתים גם המרת הדו"ח באזהרה עשויים להתברר כחלופות מוצלחות לתשלום דו"ח התנועה. מתי בוחרים בכל אפשרות ומה יהיו השלכותיה? מיד נציג בפניכם את כל הדרכים להגיש ערעור על דו"ח תנועה, לעתים עד כדי ביטול מלא של הדו"ח והימנעות מצבירת נקודות הרישוי האמורות בו.

 

קיבלתי דו"ח תנועה. מה עושים איתו?

משטרת ישראל מנהלת אכיפה תחבורתית במגוון רחב של דרכים ואמצעים, כאשר אחת הדרכים המוצלחות ביותר למיצוי הדין עם נהגים שביצעו עבירת תנועה היא דוחות ברירת המשפט. דוחות אלה מהווים קנס כספי לתשלום בתוך 90 ימים ממועד מסירת הדו"ח לצד נקודות רישוי שיצטברו לחובתו של הנהג במשרד הרישוי או לחילופין את האפשרות להסתייג מתשלום ולהגיש בקשה להישפט.

 

כעת עומדות בפני הנהגים שלוש אפשרויות מרכזיות:

לשלם את הדו"ח – עצם תשלום הדו"ח מהווה הודאה בביצוע העבירה המיוחסת לנהג ולכן נצברות ממנה אוטומטית גם הנקודות האמורות באותו דו"ח. אם מדובר בנהג שכבר יש לו נקודות רישוי ואף נהג חדש, הדבר עלול לסכן את רישיון הנהיגה שלו ולכן מוטב לבדוק את מצב הנקודות הקיים בטרם מקבלים החלטה האם לשלם את הדו"ח.

הגשת ערעור על דו"ח תנועה – לנהגים שמורה הזכות להגיש בקשה לביטול הדו"ח בתוך 30 ימים ממועד מסירתו. הביטול יתממש בהינתן נימוקים מסוימים המגובים בראיות, כמו למשל הוכחות לכך שלא בוצעה בפועל כל עבירה, התקיימו פגמים בדו"ח שמטילים בספק את זהות הנהג או זהות הרכב שנצפה מבצע את העבירה ועוד.

הגשת בקשה להישפט – כל נהג שמעוניין לטעון טענה משפטית ולהילחם על חפותו, יוכל להשתמש בטופס הבקשה להישפט המופיע בגב הדו"ח ולהגיש אותו בתוך 90 הימים ממועד הדו"ח במקום לשלם אותו. כעת יש להמתין שיתקבל זימון למשפט בנושא ומומלץ לקבל בנקודה זו ייצוג מאת עורך דין תעבורה מנוסה.

ערעור על דוח תנועה
ערעור על דוח תנועה

ערעור על דוח תנועה במסגרת בקשה להמרה באזהרה

החוק מתגמל נהגים "טובים" שלא ביצעו עבירות תנועה כלשהן במהלך שלוש השנים האחרונות וככל שברשותם וותק של 5 שנות נהיגה ומעלה ושהעבירה המיוחסת להם קלה בחומרתה. נהגים אלה יוכלו לפנות למרכז פניות נהגים ארצי (מפנ"א) דרך אתר האינטרנט או הדואר ולהגיש בקשה להמרת הדו"ח באזהרה. יש לבדוק לעומק האם קיימת עמידה בתנאי הזכאות לכך, שכן לא כל נהג יקבל הרשאה לכך ולא בכל עבירה תאושר המרת הדוח באזהרה.

 

ערעור על דוח תנועה במסגרת בקשה להסבה

רכבכם צולם כשהוא נוסע במהירות מופרזת, אך בפועל מי שנהג בעת ביצוע העבירה היה נהג אחר? ניתן לבקש להסב את הדו"ח על שמו של הנהג שביצע את העבירה בפועל. אם הדו"ח שקיבלתם הוא מסוג קנס, יש לפעול בנושא במסגרת 90 הימים.

כדי להגיש ערעור על דו"ח תנועה בדמות המרתו על שם הנהג בפועל, יש להכין תצהירים מצד בעל הרכב שעל שמו נרשמה העבירה ומבצע העבירה עצמו, המכילים הודאה מתאימה. בנוסף, יש לצרף את צילום רישיונות הנהיגה של השניים ואת תעודת הזהות של בעל הרכב.

ערעור על דוח תנועה במסגרת בקשה להסבה
ערעור על דוח תנועה במסגרת בקשה להסבה

 

האם ניתן לערער גם בדרך של סירוב לשלם את הדו"ח?

לטמון את הראש בחול ולהימנע מטיפול בו איננו הפתרון. ככל שתדחו את הטיפול בדו"ח ותסרבו לשלם אותו מבלי לנקוט באחת הדרכים האחרות שהצגנו כאן, בחלוף חלון התשלום של 90 הימים יצטבר לחובתכם תוספת פיגורים, שמגדיל את גובה הסכום שתתבקשו לשלם.

במילים אחרות, אם קיבלתם קנס בגובה 750 שקלים ומועד התשלום שלו חלף, תאלצו לשלם כעת 1,125 שקלים במקביל לאובדן האפשרות להתגונן באמצעות ערעור על דו"ח התנועה בדרך של בקשה לביטול או בקשה להישפט. בנוסף לכל אלו, כאשר הדו"ח נכנס ליומו ה-91, לא רק כפל הקנס עומד לחובתו של הנהג אלא גם נקודות הרישוי שנקבעו בדו"ח.

מכיוון שאין מצב חיובי שיוכל לצמוח מסירוב תשלום הדו"ח ומדחיית הטיפול בו, מוטב לפעול באחת הדרכים שהוזכרו כאן במסגרת 90 הימים ולהימנע מצבירת חוב שבסופו של דבר עשוי להגיע גם למרכז לגביית קנסות, שם הנהג מסתכן גם בעיקול. מעבר לכל אלו, חשוב להבהיר כי משרד הרישוי מוסמך למנוע חידוש רישיון לנהגים שלא שילמו דוחות.

 

לא תכננתי להתעלם מהדו"ח, אך בכל זאת חלף הזמן להישפט

במקרה שחלפו 90 הימים לטיפול בדו"ח, על אף שתכננתם לבקש להישפט בגינו, ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להישפט ובה נימוקים רלוונטיים שמסבירים מדוע לא עלה בידכם להגיש את הבקשה בזמן. כאן טמונים ערכו וחיוניותו הרבים של עורך דין תעבורה לנושא, אשר יוכל לייעץ בנוגע לטיפול הנוכחי בדו"ח ולהגדיל את סיכויי הבקשה להתקבל.

אם הדו"ח עצמו אבד, נקרע, או שאינכם בטוחים האם שילמתם אותו, ניתן לפנות בכל עת למרכז פניות נהגים ארצי בטלפון 110, שלוחה 2 ולקבל את האינפורמציה המלאה על דוחות התנועה הקיימים לחובתו של כל נהג – פתוחים וסגורים גם יחד.

 

ערעור על דוחות תנועה: האם להישפט או פשוט לשלם?

אם קיבלתם לידכם דו"ח תנועה ואתם מתלבטים לגבי הדרך הנכונה לפעול לגביו, זכרו שבאפשרותכם להתייעץ בנושא כדי לקבל החלטה מתאימה. בנקודה זו כדאי לפנות לעורך דין תעבורה מקצועי שימליץ כיצד לפעול בהתאם לנסיבות קבלת הדו"ח, העבר התעבורתי של הנהג ומצב הנקודות שלו.

ככל שלאותו נהג לא קיימות השגות מהותיות בנוגע להיווצרות הדו"ח ועובדותיו וכן אין ברשותו נקודות רישוי, לעתים ייתכן שעורך הדין ימליץ פשוט לשלם את הדו"ח ולהגיע לטיפול מיידי מהדו"ח הבא, אם וכאשר יוטל אחד כזה.

ערעור על דוחות תנועה: האם להישפט או פשוט לשלם?
ערעור על דוחות תנועה: האם להישפט או פשוט לשלם?

 

שפיטה בהיעדר כתוצאה מהגשת בקשה להישפט ואי קבלת זימון למשפט

כיצד אמור לפעול נהג שהגיש בקשה להישפט, המתין כנדרש לקבלת תאריך לדיון בבית המשפט אולם גילה לתדהמתו כי המשפט שלו כבר התקיים ועקב היעדרותו הוא נשפט והוטלו עליו קנס כספי ואף פסילת רישיון?

למרבה הצער, עיכובים ותקלות בדבר משלוח דברי הדואר נפוצים במדינתנו ולכן גורמים גם למקרים של שפיטת הנהג בהיעדרו והטלת עונשים שונים. לכן חשוב מאוד לעקוב אחר סטטוס הבקשה אחת לכל כמה שבועות ולוודא כי נשלח מועד לדיון בבית המשפט.

אם אכן התרחש דיון שלא בידיעתו של הנהג, באפשרותו להגיש ערעור על דו"ח התנועה ולנמק כי לא נמסר לידיו תאריך. כעת חובת ההוכחה תעבור לתביעה, שתצטרך בתורה להציג את טופס הזימון ואת אישור המסירה בדואר רשום לכתובתו של המבקש. אם התביעה תיכשל מלספק הוכחה מתאימה, עונשו של הנהג יבוטל לאלתר.

 

קיבלתם דו"ח תנועה? היפגשו עם עורך דין אילון אורון כבר היום!

משרד עורכי הדין אילון אורון מתמחה בדיני תעבורה כבר יותר מ-45 שנים. המשרד מספק ייעוץ וייצוג לנהגים בכל עבירות התנועה ובכל דרגות החומרה ומזמין אתכם לפגישת התייעצות לבדיקת  הדו"ח, בה ניתן יהיה לסקור את מאפייני העבירה וטיבו של הנהג כדי להחליט על דרך הפעולה המתאימה ביותר.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.