ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

להאזנה:

 

מידי שנה מוזמנים אלפי נהגים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מבלי להבין את חשיבות הבדיקות וחשוב מכך – השלכותיהן האפשריות על רישיון הנהיגה. מטרת המרב"ד היא לבחון ולהמליץ בנוגע לכשירות המשך הנהיגה, מה שדורש הכנה מוקדמת ולעתים גם בהגשת ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אם נקבע כי אין להשיב/ לחדש/ להנפיק רישיון נהיגה.

 

זומנתם למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

הזימון למכון הרפואי איננו בנסיבות חיוביות, אלא כתוצאה מצורך לאבחן את כשירותכם לעלות על ההגה, הן מהפן הנפשי, הן מהפן הפיזי והן בשל דפוסי נהיגה קודמים. אבחון זה נועד לוודא כי תוכלו לנהוג מכאן והלאה בדרך שאינה מסכנת את יתר משתמשי הדרך.

במכון הרפואי לבטיחות בדרכים נערכים לנהג מספר מבדקים, בין היתר מבדק הכולל כ-800 שאלות, אשר בסופו מתקבל סיכום לגבי מידת המסוכנות של אותו נהג. בנוסף יאלץ הנהג לעבור דרך גורמים רפואיים נוספים כגון פסיכולוג, פסיכיאטר ולעתים אורתופד, תלוי מה הסיבה אשר בגינה הופנה לבדיקת במכון הרפואי.

לאחר שמתקבלת החלטה ע"י המכון הרפואי, היא מועברת לידי רשות הרישוי, אליה יזומן הנהג להליך בשם "טיעון טענות". חשוב מאוד לציין כי על אף שמדובר בהליך של טיעון טענות, המדובר בהליך טכני בלבד, ורשות הרישוי אינה קובעת אם הנהג כשיר או לא, אלא מדווחת לנהג אם המכון הרפואי קבע את כשירותו לנהיגה או לא.

ככל שהנהג נמצא כשיר- יקבל את רישיון הנהיגה שלו ויסע לדרכו. חשוב לציין כי יתכן שהמכון הרפואי אישר את מתן הרישיון אך כנגד ביצוע תיאוריה וטסט מחדש שיש לעבור תחילה בהצלחה.

ככל שהתשובה שלילית והמכון הרפואי כי הנהג אינו כשיר לקבל את רישיון הנהיגה הן בשל סיבה של אי התאמה אישיותית או בשל סיבה רפואית אחרת, כגון אפילפיסה וכו', ניתן יהיה להגיש ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בתוך 30 יום לועדת ערר בתל השומר ברמת גן.

 

וכך מגישים ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

סעיף 51 לפקודת התעבורה קובע כי כאשר רישיון הנהיגה של נהג מסוים נפסל מטעם רשות הרישוי, עליה לנמק את החלטתה ואת הסיבות לפסילה וזאת למעשה בהתאם לקביעתו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים באשר לאי כשירותו של אותו של אותו הנהג. בפועל, ההחלטה מטעם המרב"ד מועברת למשרד הרישוי בצורה תמציתית, ללא ניירת וללא הסברים מעמיקים, פרוטוקולים או תהליכי אבחון ובדיקות כפי שנערכו.

הדבר מאפשר לנהגים שנקבע כי אינם כשירים לנהיגה ושמעוניינים להגיש ערעור על החלטת המכון הרפואי, לפנות מבעוד מועד למרב"ד ולבקש את כל המסמכים וההחלטות שנוגעים אליהם. באמצעות החומר הקיים, ניתן יהיה לבחון את דרך הפעולה המתאימה לביטול רוע הגזירה והשבת רישיון הנהיגה.

המרב"ד לעתים יסרב למתן כלל המסמכים, בהם נמצאים נימוקיו ורישומיו הפנימיים, אך הוא יאלץ להסכים להעביר אותם לרופא מטעמו של הנהג. וכך אם בקשתכם למסמכים סורבה, ניתן להפנות למכון הרפואי את עורך דינכם שיקבל את הניירת, תוך התחייבות להציג את הנתונים אך ורק באמצעות רופא ולא באופן עצמאי וישיר.

משהוחלט כיצד לפעול בערר, יש להגיש ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. המועד להגשה הינו בתוך 30 יום ממועד החלטת רשות הרישוי, כאשר ניתן להגיש את הבקשה דרך הדואר, במייל וגם בפקס. יש לצרף למכתב הערעור גם אסמכתא על תשלום האגרה וטופס ויתור סודיות רפואית.

ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

הגשתי ערעור. ועכשיו מה?

ועדת הערר מוסמכת לדחות את בקשתכם, לקבל את בקשתכם או להורות על הפניה לביצוע בדיקות משלימות ו/או לערוך בדיקה חדשה. אם בקשת הערר נדחתה, האפשרות הבאה תהיה להמתין שנה אחת מיום החלטת הועדה, ולהגיש בקשה לבדיקות מחדש במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

אם סיבת הדחייה של הבקשה מציפה טענה או שאלה משפטית (למשל כאשר הבדיקה במכון בפועל נערכה בצורה לקויה וכתוצאה מכך נפסל רישיונכם, המכון לא התייחס לחוות דעת רפואית-מקצועית שהגשתם וכו') – ניתן יהיה להגיש ערעור נוסף לבית המשפט המחוזי (בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים). ערעור זה איננו רלוונטי לסוגיות רפואיות ובהחלט דורש ייצוג משפטי מאת מומחה תעבורה מיומן.

 

מידע חשוב למוזמנים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המרב"ד מתפקד כזרוע של משרד הבריאות ותכליתו להבטיח כי כלל הנהגים במדינת ישראל כשרים לנהיגה בדרכים מבחינה רפואית (פיזית ונפשית גם יחד). על מנת להעריך ולקבוע את כשירותו הספציפית של כל נהג, מבצע המכון סדרת בדיקות שתתקבל ממנה תוצאה, המועברת כהמלצה לגבי מתן/ אי מתן רישיון למשרד הרישוי. להלן הבדיקות המבוצעות:

 • מבחן אישיותי
 • ראיון מול פסיכולוג
 • ראיון מול פסיכיאטר
 • בדיקה רפואית מול רופא מומחה בתחום שבגינו זומן הנהג (למשל ליקוי ראייה)
 • בדיקה מול נרקולוג, המתמחה בסוגים שונים של התמכרויות

 

מכיוון שנהיגה דורשת מגוון כישורים לרבות קוגניטיביים, פיזיולוגיים ומנטליים, המכון מבצע בדיקות גופניות, נפשיות ופסיכולוגיות בהתאם למידע הרפואי שנאסף לגבי כל נהג ומצבו מבעוד מועד. איסוף המידע מתרחש מכלל הגופים והרשויות בישראל, בין היתר:

 • המוסד לביטוח הלאומי
 • וועדת התגמולים של משרד הביטחון
 • מוסדות שיקומיים
 • בתי חולים
 • משטרת ישראל
 • נהגים שדווחו על ידי בית המשפט לרבות מורשעים בעבירות תעבורה חמורות כמו נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת סם מסוכן
 • נהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים
 • נהגים שדווחו בגין מצבם הבריאותי על ידי רופאים
 • משרד הרישוי כלפי המבקשים להוציא רישיון לרכב ציבורי או משא כבד וכן עברייני תנועה סדרתיים ומועדים
 • משרד הפנים כלפי בני הגיל המבוגר
 • המכון הרפואי עצמו, כלפי מי שנבדקו בעבר ונדרשים בביקורת
 • נהגים שנפסלו ע"י רשות הרישוי לתקופה של 9 חודשי במסגרת "שיטת הניקוד"

 

נציין כי הדיווח לגבי נהגים אלה מועבר בכפוף להמלצה פוטנציאלית לגבי שלילת רישיון הנהיגה. לכן מוטב להיערך לבדיקות אלה על כל הכרוך בהן ולהביא בחשבון את הצורך העתידי בהגשת ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אם יוחלט שלא להשיב/ להנפיק לכם רישיון נהיגה מחדש.

מידע חשוב למוזמנים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים
מידע חשוב למוזמנים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

 

על ועדת הערר של המכון הרפואי

ועדת הערר דנה בערעורים לגבי החלטות על פסילת רישיון, כאשר בסמכותה להפוך את ההחלטה ולהשיב לאדם את רישיונו בחזרה בהתאם לטענות והנסיבות שהציג העורר. כאשר הערעור מנומק ונתמך כראוי, מבהיר את עמדותיו בצורה יעילה ומבוסס על טענות שיש עמן סיכוי להתקבל, עולה הסיכוי להשבת הרישיון. אם רישיונו של העורר בכל זאת לא הוחזר לו ובקשתו בערעור נדחתה, באפשרותו לערער הלאה לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים.

יש לזכור כי תהליך קבלת ההחלטה מצד המכון הרפואי וצפייה בו כרוכים בהגשת בקשה מתאימה למרב"ד, אשר תעביר את הרישומים שלה לרופא מטעמו של הנבדק. רישומים אלה אף אינם מועברים כפי שהם לרשות הרישוי שתקבל החלטה סופית לעניין רישיון הנהיגה, אלא רק בתמצית המכילה המלצה.

חשוב להבהיר כי נימוקי החלטת המרב"ד מהווים מסמכים קריטיים לצורך הגשת ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. אם סיבת ההחלטה על פסילת הרישיון אינה ידועה, לא יהיה ניתן להחליט כיצד לתקוף אותה בפועל והערעור צפוי להיכשל.

על ועדת הערר של המכון הרפואי
על ועדת הערר של המכון הרפואי

 

לסיכום:

הגשת ערעור על החלטת המכון הרפואי (המרב"ד) היא במובנים רבים, התחנה האחרונה בשמירה על רישיון הנהיגה או במאבק לחדש אותו.

על מנת שלא לאבד את הסיכוי להצלת רישיונכם, חשוב להתייעץ כבר מקבלת הזימון למכון הרפואי עם עורך דין תעבורה מוסמך, שמנוסה בהתמודדות עם המרב"ד ושיוכל לסייע לכם להשלים בהצלחה את הבדיקות. עורך הדין יוכל כמובן לטפל גם בהליכי ערר ולהגדיל את הסיכויים להשבת רישיונכם. לתיאום פגישת התייעצות בלתי מחייבת בנושא, פנו עוד היום למשרד עורכי הדין אילון אורון.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.