פסילה עד תום ההליכים

להאזנה:

 

נהג אשר מוגש נגדו כתב אישום בעבירות חמורות, כגון שכרות בכמות גבוהה מאוד, סירוב לבדיקת שכרות, מהירות קיצונית וכיו"ב- צפוי לפסילת רישיון הנהיגה שלו עד תום ההליכים. הדבר נובע מבקשה המוגשת ע"י התביעה/ פרקליטות. מאמר זה יתמקד בהליך שעניינו פסילה עד תום ההליכים ובאפשרויות המשפטיות שעומדות בפני הנהג בנושא זה.

 

ההליך המשפטי

בקשה לפסילה עד תום ההליכים לרוב מוגשת יחד או במקביל להגשת כתב האישום, אך מהווה למעשה הליך נפרד, כך שהבקשה תידון בפני שופט נפרד ולא בפני השופט שאצלו מתנהל התיק העיקרי. במסגרת הליך זה הנאשם יבקש באמצעות עורך דינו לצלם ולבחון את חומר הראיות שמצוי בידי אגף התנועה ושמתעד את המקרה.

מכיוון שניתן לעיין ולהעתיק את התיעוד המשטרתי רק לאחר שהוגש כתב אישום נגד הנהג, יוכל הסנגור, לצורך דיון בבקשה, לבקש דחייה קצרה שתאפשר לו ללמוד את החומר הקיים ולהתכונן כראוי. במסגרת הדיון בבקשה לפסילה עד תום ההליכים יבחן בית המשפט את קיומן של ראיות לכאורה ומסוכנותו של הנהג באופן הבא:

כמות מספקת של ראיות לכאורה – התביעה נדרשת להראות כי קיימות לה די ראיות לכאורה, מהן ניתן יהיה לבסס ולהוכיח את אשמתו של הנהג בעבירה (או העבירות) המיוחסת לו. ראיות אלה אמורות להצדיק את עצם הגשתו של כתב האישום ולכן הצגת בסיס ראייתי ראשוני יספיק בשלב הזה.

מסוכנות הנאשם – התביעה נדרשת להראות כי הנהג שלפניה הינו נהג מסוכן, שלהותיר בידו את רישיונו עלול לסכן את הציבור. התביעה תצטרך להראות ולשכנע כי מלבד פסילה עד תום ההליכים לא קיימת כל אפשרות אחרת שבה ניתן יהיה להימנע ממסוכנות זו בפועל.

במסגרת דיון בבקשה לפסילה עד תום ההליכים, על הסנגור להראות מצידו כי אין די בראיות שבידי התביעה כדי להרשיע במשפט התעבורה, או לחילופין להראות כי קיים כרסום בראיות, כלומר שמדובר בראיות חלשות מאוד. בנוסף, עליו לשכנע בהיעדר מסוכנות מצד הנהג, לכל הפחות כי מסוכנותו איננה כזו שמצדיקה פסילה עד תום ההליכים ולכן ניתן לאפשר לו לנהוג עד להכרעה משפטית.

 

משך הפסילה עד תום ההליכים

על פי החוק, התביעה המשטרתית או הפרקליטות בתיק תוכל לבקש לשלול את רישיון הנהיגה של הנאשם עוד לפני הגשתו של כתב אישום, כל עוד כתב האישום יוגש בפועל לנאשם בתוך 3 חודשים. אורכה של פסילה זו מוגבל עד לתקופה בת שישה חודשים, כאשר שופט רשאי להאריך אותה עד לסיום המשפט.

במילים אחרות – גם כאשר מדובר בפסילה עד תוה"ל אין מדובר בפרק זמן ארוך ובלתי ידוע, כמובן כל עוד בית המשפט לא החליט להאריך את תקופה זו מיוזמתו.

פסילה עד תום ההליכים

בגין אילו עבירות תבקש המשטרה/ הפרקליטות לפסול עד תום ההליכים?

בקשות אלה מתייחסות כאמור לעבירות חמורות ביותר, כמו נהיגה בשכרות או מהירות ברמות גבוהות וחריגות, נהיגה ללא רישיון נהיגה, גרימת מוות ברשלנות, נהיגה תחת השפעת סם, סיכון חיי אדם, תאונות הפקרה (פגע וברח) ועוד. כמובן שנהגים חדשים חשופים כפליים לבקשה שכזו ולכן נדרשים לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין תעבורה.

 

הליכים משפטים נלווים לדיון בבקשת הפסילה

בקשה לעיון חוזר – כאמור, בקשות לפסילה עד תוה"ל מנוהלות כהליך נפרד מההליך העיקרי, כך שהדבר מאפשר לנאשם לבקש דיון חוזר, ככל שנסיבות המקרה שהביאו לפסילתו מלכתחילה השתנו. גם כאשר נחשפות בתיק עובדות או ראיות שקודם לא היו ידועות ניתן יהיה לשקול מחדש את הפסילה ואפילו במקרים שבהם המשפט מתעכב ומתארך באופן ניכר וללא צפי לסיומו.

ערר – אם החליט בית המשפט להורות על פסילה עד לתום ההליכים ואף לדחות את בקשתו של הנהג לעיון חוזר, באפשרותו להגיש ערר על ההחלטה לבית המשפט המחוזי. אם גם כאן נדחתה הבקשה, קיימת האפשרות לעתור לבית המשפט העליון. התוצאה האפשרית בדיון תהיה אחת מאלה:

  • הפסילה תעמוד בעינה.
  • הפסילה תבוטל.
  • ביהמ"ש יקצוב את תקופת הפסילה לפרק זמן מסוים.
  • הגעה להסכמה אחרת עם התביעה, לגבי קציבת תקופת הפסילה.

הליכים משפטים נלווים לדיון בבקשת הפסילה
הליכים משפטים נלווים לדיון בבקשת הפסילה

 

חשיבות ביטול הפסילה לנהג הנאשם

ככל שרישיונו של הנהג לא נפסל במסגרת הבקשה מצד התביעה המשטרתית או הפרקליטות, הנהג רשאי לנהוג כרגיל עד למתן גזר הדין בעניינו. יחד עם זאת, כאשר צופה הסנגור של הנאשם כי כך או אחרת צפוי הנאשם לפסילה ממושכת בתום המשפט, באפשרותו להציע לנאשם להיפסל עד לתום ההליכים, כך שבמתן גזר הדין יהיה ניתן לבקש לקזז את תקופת הפסילה עד תום ההליכים שריצה הנאשם וזאת במסגרת גזר הדין.

כך לדוגמה, בתאונות דרכים קטלניות בהן נגרם מותו של אדם, תחול פסילה מנהלית בידי קצין משטרה למשך 90 יום ולאחריה בקשה לפסילה עד תום ההליכים. כל עוד לא מדובר בתיק שמכיל פוטנציאל לזיכוי, ניתן יהיה לרצות כבר עכשיו פסילה מצטברת שתנוכה מהענוש אשר יוטל עליו במסגרת גזר הדין.

כך לדוגמא, אם נהג נפסל עד תום ההליכים לתקופה של 9 חודשים ובית המשפט גזר עליו פסילת רישיון למשך 24 חודשים, תקופה זו תנוכה מתקופת הפסילה שרוצתה ותעמוד בפועל על שנה וחמישה חודשים.

נציין כי אובדן רישיון הנהיגה מכל סיבה שהיא, מכיל השלכות משמעותיות על שגרת חייו ויכולת התנועה האישית של הנהג ולכן טוב יעשה אם יפנה לעורך דין מתאים כבר לאחר ביצוע העבירה, במטרה לבדוק את האפשרויות המשפטיות שעומדות בפניו ולהבין האם יוכל לשמור על רישיונו גם לאורך המשפט.

 

שיהוי בבקשת הפסילה מצד התביעה

ישנם מקרים שבהם התביעה מגישה בקשה לפסילת רישיון הנהג עד לתום ההליכים בפער ניכר מאז שהוחזר לנאשם רישיונו בתום הפסילה המנהלית שריצה. בקשה זו לעתים מוגשת באופן פתאומי ומפתיע, ללא נימוק או הצדקות מתאימות.

הפסיקה מראה כי התביעה נדרשת להגיש את בקשת הפסילה עד תום ההליכים כבר במקביל לפסילה המנהלית. אם בכל זאת בוצע הדבר מצידה של התביעה, עליה לנמק כראוי ובצורה משכנעת ביותר מדוע בחרה להשיב לנהג את רישיונו אך כעת מעוניינת לפסול אותו שוב.

שיהוי בבקשת הפסילה מצד התביעה
שיהוי בבקשת הפסילה מצד התביעה

 

עברתם עבירת תעבורה חמורה והוגש נגדכם כתב אישום? אל תמתינו עד לבקשת הפסילה!

הכנה מבעוד מועד להליך המשפטי הנוגע לעניין שמירת רישיונכם תביא לתוצאה איכותית יותר, שתשפיע בסופו של דבר בדרך כזו או אחרת גם על התהליך המרכזי, כלומר משפט התעבורה הצפוי בגין העבירה עצמה.

עורך דין אילון אורון וצוות משרדו נמנה עם צמרת המשפטנים המובילים בדיני תעבורה בישראל וצבר לאורך 45 שנות פעילותו ניסיון רב ומשמעותי בייצוג נאשמים בהליכי פסילה עד תום ההליכים וייצוג במשפט תעבורה בכל הערכאות. כל זאת תוך הגעה להישגים ולתוצאות מרשימות, לרבות הצלחות יוצאות דופן בתיקים מורכבים וחמורים במיוחד. להתייעצות בנושא, צרו עמנו קשר כבר עכשיו.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.