נתפס במהירות 181 קמ"ש

להאזנה:

 

בתי המשפט

בית משפט לתעבורה נתניה
ת 002267/06

תאריך:
18/10/2006

בעניין:
מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד
כוזרי
המאשימה

נ ג ד

נתפס במהירות 181 קמ``ש
נתפס במהירות 181 קמ"ש

אביתר- נוכח

ע"י ב"כ עו"ד א. אורון

פרוטוקול

פרשת תביעה

 

ע"ת מס' 1, מר ברוך אדגה, רס"מ מוזהר לומר את האמת, ולא צפוי לעונשים הקבועים על פי חוק:

 

אני ערכתי את הדו"ח. אני לא זוכר את האירוע אלא ממה שכתוב.

 

התובעת:

מבקשת להגיש הדו"ח.

הדו"ח מוגש ומסומן ת/1.

התובעת
התובעת

 

ש. ממתי אתה מוסמך

ת. משנת 2000

ש. תדירות

ת. כמעט כל יום

ש. מפנה לסימונים בדוח – מה סימנת בדו"ח?

ת. אלה סימונים שצריך לסמן כשמציינים אם הממלז תקין. לפי הבדיקה שבהתחלה ובסוף אני יודע שהוא תקין אחרי שעשיתי 4 בדיקות.

מקריא מהנסיבות:

סטטי בשול ימין, שיטת הצבעה מכיסא הנהג מדדתי רכב בודד נוסע בנתיב המרכזי מדרום לצפון. מהירות של 181 קמ"ש. מרחק של 249.1 מטר.

הנהג ראה את מהירות הנסיעה במרחק בצג הממל"ז. הרכב נעצר בתחנת דלק דור בקשר עין רצוף לציין סימנתי עם הכחולים ומערכת כריזה , הרכב בלם, אורות הבלימה נראו בבירור והמשיך בנסיעה ונעצר כאשר נצמדתי לרכב.

 

הנהג לבדו ברכב, יחד איתי ענת שפר קלדרון בניידת, כמו כן, נלקח רשיון נהיגה וזומן למפקד מתנ"א מרכז להמשך טיפול.

תגובת הנהג: "חזרתי מחול 4 ימים מתערוכה, אני מת להגיע הביתה, אתה צודק, נסעתי 120 קמ"ש. אני מבין את חומרת העבירה".

 

חקירה נגדית

ש.זוכר את המקרה

ת. רק מה שכתוב

ש. יש לך יומן הפעלה

ת. אין לי פה

ש. כשעשית בדיקת כיול איך עשית אותה

ת. במקום שנקבע שבדיקת הממל"ז צריכה להיות בתחילה ובסוף משמרת

ש. ומה עשית, איך בדקת

ת. עשיתי 4 בדיקות.

ש. כיול

ת. אני לא זוכר.

ש. את התוצאות אתה זוכר

ת. תוצאות שנרשמו ביומן ההפעלה והוא לא פה

ש. למה לא רשמת בדוח

ת. אני לא רושם תוצאות בדוח.

ש. אבל יש הנחיות ברורות שאתה צריך לרשום גם את המקום שביצעת את הכיול וגם את התוצאות

ת. רק על החוברת עצמה צריך לרשום לא על הדוח. אני לא יודע על איזה הנחיות אתה מדבר

ש. את בדיקת התיאום איפה עשית

ת. גם במקום של הבדיקה שם בכפר סבא

ש. איך עשית אותה

ת. אני בדרך כלל מפעיל עם חוברת, אני לא זוכר כרגע. ברגע שאני בודק אני הולך עם חוברת הממל"ז.

 

לשאלת בית המשפט

ש. מתי הפעלת לאחרונה ממל"ז

ת. לא זוכר מתי הפעלתי בזמן האחרון.

 

המשך חקירה נגדית

ש. רשמת על מה עשית את בדיקת התיאום

ת. אני לא זוכר. אני לא מכיר את ההנחיות האלה

ש. מתי עברת פעם אחרונה השתלמות בהפעלת ממלז

ת. בשנת 2000 . מאז לא עברתי ריענון

ש. לאחר שיצא פסק הדין של בית המשפט העליון יצאו הנחיות חדשות לשוטרים, לא הגיעו לידיך הנחיות אלה

ת. לגבי בית משפט העליון שקבע … קיבלנו רענון כי ביום היינו מפעילים עד 600 מטר , לפני ההנחיה הזאת ובלילה 300 מטר . היום אחרי קביעת בית המשפט העליון גם בלילה גם ביום 300 מטר.

ש. יש הנחיה שיצאה כתובה, לאור פסק הדין של בית המשפט העליון ששם היה רענון וחידוש , ראית את ההנחיה הזאת?

ת. לא ראיתי אבל ההבדל של הרענון שקיבלתי היה לגבי המרחק טווח המדידה.

ש. הרכב , רשמת שהיה בודד נכון

ת. נכון

ש. למה אתה מתכוון.

ת. בודד זה רכב שבקטע המדידה שלי , לא היה שום רכב

ש. מה זה קטע המדידה

ת. ממקום שאני לבין הרכב הנמדד

ש. בינך לבינו אין רכב אחר?

ת. אין רכב אחר ובמיוחד בשעת המדידה ב- 02.30 בלילה.

ש. כשאתה רושם בנסיבות שהרכב היה בודד, אתה בעצם לא מתייחס למה שקורה מאחוריו אלא רק בינך לבינו

ת. נכון, רק בקטע המדידה שלי לרכב הנמדד

ש. אם אני אומר לך שבנתיב הימני , מטר או שניים מאחוריו היה רכב אז אתה לא יכול לומר לי שלא היה, כי זה לא העניין שלך נכון

ת. נכון, בקטע שמדדתי את הרכב לא ראיתי שום רכב אחר

ש. אבל רכב שהיה מאחוריו לא היית רושם גם אם הוא היה, כי לא היה בינך לבינו

ת. לא ראיתי, אם היה הייתי רושם

ש. למה היית רושם

ת. אם הייה משהו הייתי רושם. אם היה רכב ביני לבינו, הייתי רושם. לא חשוב לי אם היה רכב מאחור לרכב הנמדד חשוב לי רק הרכב הנמדד אני ננעל רק עליו.

 

לשאלת בית המשפט

ש. אם אתה מודד רכב ומאחוריו כ- 20 מטר יש רכב נוסף , האם אתה מתמקד רק ברכב הנמדד ,כי מה שחשוב לך שאין רכב אחר בין הנמדד לבינך .

ת.כן, מה שחשוב לי זה מה שיש ביני לבין הרכב הנמדד ולא משנה אם יש רכב אחר מאחור במרחקים שונים.

 

המשך חקירה נגדית

ש. מה אתה עושה אחרי שסיימת את המשמרת

ת. לא זוכר מה עשיתי. בדרך כלל אני עושה בדיקות אחרי המשמרת. ואחרי זה אני רושם יומן הפעלה

ש. ומה עוד אתה עושה

ת. אחרי שכתבתי יומן הפעלה אני מוציא את ממלז מהמקום מקפל שם אותו במזוודה ומזדכה עליו, כי אני חתום עליו

ש. מה אתה עושה אם הדוחות?

ת. אני לא משאיר אותם אצלי אני מעביר אותם לרכז שלנו.

ש. אתה משנה משהו ממה שכתבת בדוחות, מסוף המשמרת?

ת. יכול להיות אם טעיתי בתאריך או משהו כזה… או שעה

ש. וחוץ וזה אתה לא רשום שום דבר נוסף

ת. נכון

ש. אז את כל הסימונים שאתה עושה בדוח אתה עושה בזמן שאתה כותב אותם

ת. לא את כולם, את הבדיקה הסופית אני עושה רק אחרי שאני עושה אותה.

ש. אני מציג לך את ההנחיות עליהם דיברתי מיום 01/02/04 קובץ נהלים, האם זה מוכר לך ?

ת. אנחנו מקבלים פעם בחודש שיעור שבועי ומקריאים לנו נוהלים ודברים שמשתנים, ומה שהסבירו לנו זה טווח המדידה שהשתנה. אבל לא קראתי.

 

הסנגור

מבקשת להגיש נהלים.

מוגש ומסומן נ/1

 

אין – חקירה חוזרת

 

ע"ת מס' 2, גב' ענת שפר קלדרון מתנדבת מוזהרת לומר את האמת, ולא צפויה לעונשים הקבועים על פי חוק: אני ערכתי את המזכר.

 

התובעת

מבקשת להגיש המזכר

המזכר מוגש ומסומן ת/2

 

חקירה נגדית

ש. ישבת במושב הימני ליד המפעיל ולאחר שמדד את הרכב אמר לך להפעיל את הכחולים, ואז ראית את הרכב עובר אתכם והתחלתם לנסוע אחריו

ת. לא. כשהוא מפעיל גם אני מסתכלת במיוחד לתנועה המתקרבת, כי ההפעלה עצמה היא מטווח של 300 מטר. אבל הוא מתחיל למדוד מטווח רחוק יותר. כדי להתביית על רכב שמגיע מהר. והוא מסב את תשומת ליבי לרכב שמגיע מהר וגם אני מסתכלת על רכב שמגיע מהר. וכשהוא נמצא בטווח של פחות 300 מטר והוא מדד את המדידה הקובעת אז אני מפעילה את הכחולים.

ש. ואז מה? הוא נכנס לרכב

ת. הוא יושב ברכב כל הזמן. הוא מפעיל את הכחולים ויוצא אחרי הרכב מאותת לו וכורז לו

ש. את מפעילה את המכשיר

ת. לא.

ש. את מכירה את ההנחיות לגבי ממל"ז

ת. כן. אני מכירה

ש. את יודעת מה ההנחיה לגבי רכב בודד? כשאת רושמת שהרכב היה בודד למה את מתכוונת

ת. שלא היו רכבים נוספים על הכביש. בקטע הזה של ה- 300 מטר כשהוא מדד לא היו רכבים לידו, לא לפניו לא מאחריו ולא מהצדדים. הוא היה לבדו. זה 02.30 בלילה כביש החוף ריק.

ש. הוא אמר לי שבינו לבין הרכב לא היו רכבים. מה שקורה מאחורי הרכב זה לא עניינו, כך אמר, מה את אומרת?

ת. אני זוכרת בעיקר את מה שכתבתי. אם כתבתי רכב בודד זאת אומרת שאין רכבים נוספים בטווח לא מאחוריו לא מלפניו ולא מצדדיו. אני לא יכולה לדעת מי יצא מתל אביב באותו הרגע.

 

אין – חקירה חוזרת

 

התובעת:

אלו עדי.

 

פרשת הגנה

 

לאחר שהוסברו לנאשם זכויותיו, , ב, וחר להעיד.

הנאשם מוזהר לומר את האמת, ולא צפוי לעונשים הקבועים על פי חוק.

הנאשם:

נסעתי בכביש הזה חזרתי מחו"ל שוטר עצר אותי בתחנת הדלק שם עצרתי לתידלוק, אפילו לא ראיתי אותו. הוא אמר לי נסעת מהר הראה לי את הממלז, אמרתי לו שיכול להיות שנסעתי אפילו 120 קמ"ש, אמרתי לו שאין סיכוי שנסעתי את המהירות של 181 קמ"ש שהוא מדבר עליה, זה לא משהו שעושים בהיסח הדעת.

הוא לקח לי את הרשיון במקום וזהו. הוא כתב בדוח שאני מת להגיע הביתה ואלה מילים שלו. אני אמרתי לו שאני בדרך הביתה ולא שאני ממהר לאיזה שהוא מקום ולא מת להגיע הביתה.

 

חקירה נגדית:

ש. מפנה אותך לדוח, זאת חתימתך? מפנה אותך לגבי הנהג זו חתימתך?

ת. כן.

ש. יש הסכמה שחזרת מחול

ת. כן

ש. מדובר בכביש 2 לפנות בוקר והיית בתערוכה

ת. כן

ש. ונסעת הביתה

ת. כן

ש. ולמרות שאתה טוען שלא אמרת שאתה מת הגיע הביתה חתמת על זה

ת. כן. אבל אם זה רלוונטי אז חתמתי על זה שנסעתי 120 קמ"ש

ש.אבל אתה העדת שנסעת מהר ואפילו היית מוכן להודות שנסעת 120 .

ת. כן.

ש. למה דווקא 120

ת. בכל זאת גם כשנוסעים יותר מהר יש קשר עין עם לוח השעונים זה לא שנוהגים כמו רובוטים, כמו שאני מסתכל על מד המים ומד הדלק אני מסתכל על מד המהירות. כי אני לא מנותק ממה שקורה ברכב

ש.אתה טוען שאתה יודע שנהגת 120 כי הסתכלת על הספידומטר

ת. כן.

ש. ומתי הוא מדד אותך אתה יודע?

ת. בכל שלבי הנהיגה זאת פחות או יותר המהירות שנסעתי, בין 110 ל- 120 אני לא יודע מתי מדד. לא נסעתי יותר מ- 120.

ש. שני שוטרים עומדים פה ותיארו שהפעילו כחולים ואמצעים ואתה אומר שלא הבחנת

ת. לאור תיאורי השוטרים שהייתי לבד בכביש, זה לא נכון כי לא הייתי לבד בכביש, 02.30 בלילה בכביש החוף במוצאי שבת יש תנועה . לא הייתי לבד בכביש ולא תיארתי לעצמי… שגם אם רואים אורות כחולים זה לא מתייחס אלי דווקא. כשהוא סימן לי לעצור וזיהתי שהוא מאחורי עצרתי.

ש. בהתחלה אמרת שעצר אותך בתחנת הדלק

ת. הוא עצר אותי ביציאה מתחנת הדלק. אני נכנסתי לתחנת הדלק, התחנה היתה סגורה יצאתי בחזרה בצורה רגילה ואז הוא הופיע מאחורי הייתי ממש ביציאה, הוא הבהב לי אמר לי לעצור ועצרתי. (האורות בתחנת הדלק היו דלוקים, בתי הקפה והכל עבד אבל התחנה עצמה היתה סגורה)

ש. כשהוא כרז לך לא שמעת

ת. הוא לא כרז לי. אני לא יודע מאיפה הוא כרז לי , אם הוא כרז, השאלה באיזה מרחק הוא היה שהוא כרז. ברגע שראיתי שמבקש ממני לעצור עצרתי.

ש. אולי לא הייתי מרוכז בנסיעה אם לקח לך זמן להבחין באורות ובכריזה

ת. אני הייתי מרוכז, אני נהג מקצועי נוסע 50 או 60 אלף קילומטר בשנה. ישנתי בטיסה . שעתיים וחצי טיסה זה לא מספיק לישון לצורך ריענון? אני כל הזמן מרוכז .

ש. אתה מכיר את השוטרים?

ת.לא.

 

אין – חקירה חוזרת

 

הנאשם:

אין לי עדים נוספים.

 

לאחר הפסקה – הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון בכפוף לחזרה מכפירה.

 

התובעת:

בכפוף לחזרה מן הכפירה נבקש לתקן את כתב האישום ל- 140 קמ"ש.

 

הסנגור:

חוזרים מכפירה.

 

החלטה

מאפשרת חזרה מכפירה.

לתקן כתב אישום כמבוקש.

 

ניתנה היום כ"ו בתשרי, תשס"ז (18 באוקטובר 2006) במעמד הצדדים.

 

ר. בן יששכר שורץ

שופטת
הסנגור:

מודה בכתב האישום המתוקן.

החלטה
החלטה

 

הכרעת דין

 

הנאשם הודה בכל עובדות כתב האישום המתוקן ועל כן הריני מרשיעה אותו בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום המתוקן.

 

ניתן היום כ"ו בתשרי, תשס"ז (18 באוקטובר 2006) במעמד הצדדים.

 

ר. בן יששכר שורץ

שופטת
התובעת לעונש:

ריצה פסילה מנהלית.

ותק- 85.

28 הרשעות קודמות.

עותרים ל-30 בניכוי קנס ותנאי.

גליון הרשעות קודמות מתקבל ומסומן ת/3.

 

הסנגור לעונש:

אבקש לכבד את ההסדר.

אבקש שהקנס והתנאי יהיו מתונים.

הנאשם איש מכירות הוא נוסע המון. וכל ההרשעות שלו ברירות משפט .

נשוי + 2 ילדים.

 

גזר דין

 

הנאשם הורשע על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן.

 

הצדדים הגיעו להסדר טיעון ובית המשפט יכבדו.

 

בהתחשב בעבירה ובטיעוני הצדדים לעונש הריני דנה את הנאשם:

 

30 ימי פסילה בניכוי הפסילה המנהלית.

 

לתשלום קנס בסך 1000 ₪ או 10 ימי מאסר, שישא בנוסף לכל מאסר אחר שהוטל עליו.

 

הקנס ישולם ב-2 תשלומים.

תשלום ראשון תוך 30 יום.

 

אם לא ישולם הקנס במועד, או שיעור משיעוריו, תעמוד כל יתרת החוב לפרעון מיידי.

 

2 חודשי פסילה על תנאי וזאת למשך שנתיים.

 

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

 

ניתנה היום כ"ו בתשרי, תשס"ז (18 באוקטובר 2006) במעמד הצדדים.

 

ר. בן יששכר שורץ

שופטת

להערכת סיכוייך ללא חיוב או יצירת קשר לחץ/י כאן

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.