נסיעה במהירות 222 קמ"ש במקום 90 קמ"ש

להאזנה:

 

בתי המשפט

 

בית משפט שלום (תעבורה) נתניה ת' XXXXX

ט"ו סיוון התשס"ה

בפני כבוד השופט, הלוי יהושוע 22.6.05

בעניין: לשכת תביעות שרון-משטרת ישראל המאשימה

נגד

רותם XXXX הנאשם

נסיעה במהירות 222 קמ``ש במקום 90 קמ``ש
נסיעה במהירות 222 קמ"ש במקום 90 קמ"ש

הכרעת דין

 

 1. בתאריך 9.7.03 שעה 04:20 בכביש 2, (כביש החוף) בנתיב המרכזי, נהג הנאשם ברכב מכיוון דרום לצפון, והגיע סמוך לק"מ 40 (הנמצא צפונה לפולג).
 2. לטענת התביעה, מהירותו של הנאשם אז ושם היתה 217 קמ"ש (לאחר ההפחתה של 5 קמ"ש) אף שהמהירות המירבית המותרת היא רק 90 קמ"ש.
 3. מהחומר שבפני עולה בין היתר כי השוטר שמדד את המהירות בממל"ז עזב את כביש החוף ק"מ 41 – 42 (צפונה לפולג) לא לפני שעה 5:00. אח"כ נסע משם ע"מ לסיים טיפולו באירוע, למשטרת כפר סבא ואח"כ בדק שם את הממל"ז ב-4 הבדיקות שלאחרי, לודא תקינות הממל"ז וסיים שם הנסיעה והבדיקות כל זאת ב-05:10.
 4. הנני בשר ודם ואינני מצליח ללמוד האפשרות הזו לבצע נסיעה כזו ואח"כ עריכת ארבעת בדיקות אלה, בזמן כזה של 10 דקות, ובאיזו איכות.
 5. הנני בשר ודם ויש לי לבטים ואלה לא מרפים, עד כי יש ספיקות לגבי אופן סיום הטיפול הנ"ל באירוע היינו במהירות המיוחסת ובממל"ז ולגבי המשקל שיש לתת לכך. מכח אלה, ומכח הספק לעניין אופן סיום הטיפול ואיכותו אני מזכה את הנאשם מחמת הספק.
 6. מדבריו של השוטר אדגה עולה, כי במועד הנ"ל הוא ישב בניידת על כסא הנהג, כשזו בשול הימני בק"מ ה-40, וכשהניידת סטטית וממונעת ובמצב היכון, והבחין בנאשם הנוסע צפונה בתנועה המתקרבת אליו, ומדד את הנאשם על ידי ממל"ז, וכאשר בקטע המדידה הרכב היה יחיד, בודד, קו הראיה נקי, וקטע הדרך היה מואר והמדידה גילתה כי המרחק של הרכב ממנו (קטע המדידה) 230.2 מטר והמהירות אז היא 222 קמ"ש.
 7. כך עולה מדבריו, כי לאחר המדידה הוא הניח הממל"ז ויצא במקביל לרכב הנאשם לצורך עצירתו וגם הפעיל הכריזה והאורות הכחולים, וכשהוא בקשר עין רצוף עם הנאשם עד עצירתו בק"מ ה-41, וכן עולה מדבריו כי הרכב של הנאשם הוא הרכב שנמדד. השוטר ניגש לנאשם הוסברה לו מהות העבירה, הוצגה לו המהירות והמרחק בצג הממל"ז והשוטר רשם נגדו דו"ח ונסיבות הארוע (ת/1).
 8. כאן יצויין כי גם עולה כי בק"מ ה-41 היתה ניידת נוספת שסייעה, ובתוכה שני מתנדבים ית"מ (שלמה מורד + אמיר קידר), וכי הנאשם נעצר על-יד הניידת, בשול ימין ובבטחה, וכך שהם היו עתה שלושה רכבים בשוליים, רכב השוטר, רכב הנאשם ורכב המתנדבים. וכי אח"כ גם הניע רכב המרצדס (החבר של הנאשם) ונעצרה, והמתנדבים ניגשו אליה "התעסקו" איתה ורשמו לנהג המרצדס דו"ח (לוחית רישוי לא תקינה).
 9. דברי הנאשם היו "הייתי גג 110 קמ"ש, לא נכנסתי אפילו להילוך שישי, לא שתיתי, רק שתיתי כוס וודקה + רדבול גג בין השעות 11.30 בלילה עד 12.00. לא יכול להיות דבר כזה".
 10. רשיון הנהיגה נלקח מהנאשם והשוטר הזמין למקום קצין, שהיה בקירבת מקום, וזה הגיע מייד למקום "לטיפול" בנאשם ופסילתו.
 11. כבר יצויין כי הרכב בו נהג הנאשם הוא רכב ספורט כסף אאודי TT, והשוטר ציין: "אין הרבה רכבים כאלה" כמו כן ציין השוטר (בח.נ.) כי המקרה היה חריג, כי זוכר טוב את המקרה, אך לא בכל הפרטים.
 12. לעניין מכשיר המדידה בו מדד עולה מדברי השוטר אדגה, כי לפני משמרת ההפעלה וגם בסיום המשמרת הוא ביצע בדיקות לממל"ז והיו תקינות (4 הבדיקות שלפני + 4 הבדיקות שאחרי, בדיקה עצמית + תצוגה + תיאום + כיול. הבדיקות צויינו בדו"ח עצמו ת/1 + ביומן ההפעלה ת/2 וראה תע"צ התקינות ת/3).
 13. כן עולה מדברי השוטר ולשאלת הסניגור כי את הבדיקות בממל"ז, ביצע במשטרת כפ"ס, ולשם חזר מכביש החוף ושם ביצע הבדיקות שלאחרי, וכי לא יכול לומר מה המרחק מהמקום שבו נרשם הדו"ח (כביש 2) עד משטרת כפ"ס, וכן כמה זמן לוקח לו להגיע משם לשם. וכן עולה כי לביצוע הבדיקות לוקח לו פחות מחצי שעה "לא לוקח לי כחצי שעה".כבר אציין כי מיומן ההפעלה ת/2 עולה כי השוטר היה בכפ"ס וכי סיים שם הבדיקות שלאחרי, ב-05:10, וכן אציין כי מדברי הקצין הפוסל עולה כי השוטר עזב את כביש החוף לא לפני 05:00, ולכן כבר עתה אני מציין כי עניין זה בזמן הכה קצר הזה, "וקפיצת דרך" זו לא ברורים לי ולא מובנים לי ויש בהם קושי.
 14. השוטר הסביר שום ולשאלת הסניגור כי רכב הנאשם היה בודד לחלוטין בקטע המדידה ולא היו עוד רכבים בקטע המדידה שבינו לבין הרכב של הנאשם אך לא זוכר מה היה מאחורי הרכב ומדרום לו, מאחורי ה- 230.2 מטר. כן ציין כי גם לאחר מכן כשנסע "במרדף" בעקבות הנאשם, ועד שנעצר ליד הנאשם, גם אז לא היה בינו לבין הנאשם רכב וכי שמר על קשר עיין רצוף עם רכב הנאשם עד העצירה.
 15. כבר כאן אציין כי יש מחלוקת בין הצדדים לגבי אורכו הנכון והנדרש של קטע המדידה והיכן אמור להסתיים. הסנגור מציין כי אורכו צריך להיות 300 מטר, ובלילה צריך להיות "נקי" מרכבים – פרט לרכב הנמדד – למלוא ה-300 מטר, גם אם הנמדד נמצא בתוך ה- 300 מטר ולפני סיום ה-300 מטר ביחס למודד, היינו השטח צריך להיות ריק בקטע מהמודד לנמדד וריק גם ביתרת הדרך שמאחוריו של הנמדד עד לסיום ה-300 מטר.התביעה סבורה שצריך להיות ריק עד המקום של הרכב הנמדד, ובתנאי שלא יעלה על 300 מ' ואין חשיבות לחלק שמאחורי הרכב הנמדד, גם אם הרכב נמצא לפני תום ה-300 מ'. אני כבר מבהיר כי עמדת ביהמ"ש היא כי קטע המדידה הכוונה לחלק שבין המודד לנמדד והוא זה שצריך להיות "נקי" ובתנאי שלא יעלה על 300 מ' ואין רלוונטיות לחלק שמאחורי הרכב הנמדד ושמדרום לו. כל חלק שמאחורי הרכב אפילו הוא עדיין בתחום 300 מ' מהמודד, הוא לא קטע מדידה והוא לא רלוונטי. לצורך ההדגמה וההמחשה יובהר באם השוטר מודד רכב ממטר, האם צריך לוודא שגם שאר יתרת הדרך בת 299 מ' גם כן צריכה להיות ריקה ו"נקיה"….
 16. הנאשם עלה לדוכן ומדבריו עלה כי אכן נסע בנתיב האמצעי אלא שלא היה יחיד ובודד. לדבריו משמאלו (בנתיב השמאלי), ובמקביל אליו, אחד ליד השני, נסע חברו מוטי אלקבץ (נהג המרצדס) (שניהם חזרו ממועדון בת"א ושניהם גרים בנהריה). הוא ציין כי הוא נעצר ע"י הניידת של המתנדבים שהיתה מצפון בנתיב הימני, וכי היא זו שכרזה בכריזה וכי הם שטיפלו בו בתחילה, וכי להם הציג את הרשיונות, רק אחרי כדקה הגיע השוטר אדגה, וכי לפני כן כלל לא ראה אותו. עם זאת אישר כי כשהגיע השוטר, אכן השוטר ניגש אליו וציין בפניו כי נסע במהירותשל 222 קמ"ש.וכבר אשאל נוכח דברי הנאשם מדוע ניידת המתנדבים תיכרוז ותפעל לעצירתו אם לא ידעה לפני-כן במה ובמי מדובר… וכי מדוע תעצור אותו ולא את המרצדס אף שלדבריו המרצדס והוא היו ביחד ובמקביל, אם לא ידעה לפני-כן במה ובמי המדובר… וכיצד זה מגיע השוטר ופונה דווקא אליו בעניין המהירות של 222 קמ"ש אף שלדבריו של הנאשם, במקביל אליו היה המרצדס… וראה לעניינים אלה כבר את דברי המתנדב שמניידת המתנדבים, שהוזמן על-ידי הסנגור כעד הגנה וממנו דוקא לומדים ומוציאים חיזוק ולא לנאשם.
 17. בח.נ. השיב הנאשם לתביעה כי בנסיעה הנ"ל ולעניין המהירות, הוא הסתכל כל כמה שניות ובאופן טבעי בספידומטר, וכן כי בכל כביש החוף נסעו הוא והחבר במקביל, חלון מול חלון, עם זאת אח"כ הוסיף כי לא זוכר הנסיעה, כי לא זוכר אם בכל הדרך היו במקביל, אך על כל פנים, לדבריו, הנסיעה היתה רגילה כמו כל נסיעה. וכבר אשאל אם הנאשם לא זוכר הנסיעה, כיצד טוען כי בכל הכביש נסע במקביל… וכיצד טוען כי כל כמה שניות הסתכל בספידומטר… כיצד טוען כי הנסיעה היתה רגילה…
 18. החבר מוטי אלקבץ נהג המרצדס גם כן עלה לדוכן ומדבריו עולה גם כן כי נסעו בערך במקביל – (והסביר כי היה לו לפני כן פנצ'ר, הוא החליף גלגל וביקש מהנאשם שיסע לידו ושיסתכל כל פעם על הצמיג שאין בעיות). – ציין כי ראו ניידת שסימנה להם לעצור (ניידת המתנדבים) וגם כרזה להם "אאודי מרצדס לעצור בצד" (לדבריו כזכור הם היו במקביל) ואז עצרו בצד והוא אף ניגש לניידת המתנדבים, ורק כעבור כדקה הגיע השוטר, עם זאת אישר כי בהגעת השוטר אכן השוטר בא דווקא לנאשם ואמר לנאשם כי נסע במהירות 222 קמ"ש (ואף הראה הממל"ז).וכבר אשאל ונוכח דבריו מדוע ניידת המתנדבים תסמן להם לעצור ותכריז להם לעצור, וע"ס מה ידעה לפעול כך, וכיצד ידעה ניידת המתנדבים כי מדובר באאודי ובמרצדס, ומה היה עם נהג האאודי כשהוא עצמו ניגש לדבריו למתנדבים, ומדוע בא השוטר דווקא לאאודי ומציין דווקא בפניו של נהג האאודי על המהירות הנ"ל ולא אליו לנהג המרצדס אף שהרכבים דומים ואף שנסעו לדבריו במקביל…נהג המרצדס הוסיף כי בתגובה לשוטר היה הנאשם, בהלם, ו/או אז הוא עצמו, (נהג המרצדס), אמר לשוטר כי הם נסעו במקביל אולם ציין ואישר כי על אף שאמר לשוטר כי הם היו במקביל, השוטר עמד על כך שהנהג "הממהר" הוא הנאשם. וכבר יוזכר כיצד יודע השוטר לייחס שוב ושוב את המהירות דווקא ל"אאודי"… ולמרות ששוב אומרים לשוטר שהרכבים נסעו במקביל ועל אף שהרכבים גם דומים.
 19. כאן יצויין כי נהג המרדצס הוסיף לסנגור ולשאלותיו ומסר כי הוא והנאשם חברים מהשכונה כבר כ 4-5 שנים הוא בן 29, (הנאשם בן 22) ואישר שיש לו כבר 56 ה.ק. וכי יש לו הרשעות גם על מהירויות גבוהות של 190 קמ"ש ושל 203 קמ"ש אך הסביר כי אלה מלפני 5-4 שנים וע"ס צילומים ולדבריו, מאז שומר על הנהיגה.
 20. בח.נ. ציין נהג המרצדס כי המרצדס והאאודי הם דומים וכי היה בנתיב השמאלי ונסע במקביל לנאשם, פנס מול פנס וחלון מול חלון, כי נסע במהירות של 100 קמ"ש ולא יותר, ושיש לו בקרת שיוט וכוון אותו על 100 קמ"ש, והיו מקרים שהוא עצמו נעקף ע"י אחרים.
 21. כבר אציין כי מכאן עולה שנהג המרצדס בעל רקע רב מאוד מאוד אך בשנים האחרונות הוא "בסדר". לכן נוכח זאת, נראים לי סיכומי הסנגור בקשר לחבר נהג המרצדס, ובקשר לטרוניה בדבר האשמת הנאשם דווקא, לא ברורים ולא מובנים, באשר מה מבקש הסנגור שאקבע, שנהג המרדצס הוא עכשיו אכן "בסדר" ולכן לקבוע כי מהירותו כ-100 קמ"ש, וגם כי נסעו במקביל ולכן כי גם האאודי נסע כ-100 קמ"ש מאחר והיה במקביל למרצדס, או שמבקש שאקבע שהחבר, נהג המרצדס בעל ה-56 הרשעות וכשהוא רק בן 29 ועם מהירויות גבוהות מאוד "הפסיק" להיות "בסדר" חזר לסורו ולכן לקבוע כי הוא זה, שנסע כאן מהר מאוד, ולא האאודי ולכן המהירות המיוחסת היא של המרצדס…עפ"י בקשת הסניגור והזמנתו זומנו כעדי הגנה הקצין הפוסל, פקד חן חיים, וכן המתנדב אמיר קידר (ניידת מתנדבים).
 22. מדברי פקד חן חיים, הקצין הפוסל ולאחר שעיין בצו הפסילה, עולה כי השימוע עם הנאשם היה בק"מ ה-42 (לדבריו אדגה כזכור העצירה היתה בק"מ ה-41 כך גם עולה מדברי המתנדב) והשימוע היה בשעה 04:50 וכי סיום השימוע ב-05:00 והחזיר לשוטר הדו"ח.וכבר אזכיר לעניין זה, כי מדברי השוטר עלה כי היה בכפ"ס וסיים הבדיקות שם ב-05:10 ולכן ובמצב כזה כשהשוטר "משתחרר" ב-05:00 בכביש החוף, ומסיים כעבור 10 דקות בכפ"ס את הכל, כולל הבדיקות שלאחרי, אזי הדברים של השוטר לעניין זה לא ברורים ולא מובנים לי ויש קושי בהם.

 

מדברי עד ההגנה – מניידת המתנדבים – המתנדב אמיר קידר (עכשיו מספטמבר 03 כבר משרת כשוטר), עולה, כי הם המתנדבים, היו סטטי במרחק מאות מטרים או כק"מ צפונה לשוטר אדגה, וכי קיבלו הודעה בקשר מהשוטר כי מגיע רכב אאודי TT ושנוסע 222 קמ"ש ושנעצור אותו – (כבר אציין כי מכאן עולה שוב ובשלב כה מוקדם בפעילות של השוטר, כי השוטר אדגה כבר יודע שמדובר באאודי, ושהוא הרכב הממהר ואין זכר למדצדס) – וכי אכן ראו רכב מגיע במהירות גבוהה מדרום והאיטו את הרכב ע"מ לעוצרו. והנה זה רכב אאודי וכי דרומה לרכב הממהר ומאחוריו היתה הניידת המודדת, ובין הניידת לרכב הנאשם אין רכב, כן עולה כי הניידת המודדת היא זו שהכריזה לנאדם לעמוד בצד, וכן וכי שלושתם ירדו לשוליים, רכב הנאשם ורכב השוטר אדגה והרכב שלהם שהיה צפוני ביותר.

 

 

וכן עולה כי כאשר השוטר אדגה הגיע הוא ידע שזה הרכב ה"ממהר". וכבר אזכיר כי אין כורז כאן אלא השוטר וכן אזכיר כי הם רואים רכב אחד ממהר מאוד (ואין מרצדס במקביל) והנה זה רכב אאודי והנה זה הנאשם וכן אזכיר שמאחוריו נמצא השוטר, ואין בניהם, בין השוטר לאאודי, שום רכב נוסף, ולכן אשאל היכן אותה "הדקה" שעברה לדברי ההגנה, עד שהגיע השוטר, והיכן ניתוק קשר עין שיש לדברי ההגנה, וכן אזכיר ואציין שום כי השוטר ניגש דווקא אל הנאשם.

 

לעניין רכב המרצדס ציין המתנדב עד ההגנה והוסיף כי כשהוא, העד, יצא מהרכב שלו עמ' ללכת לכיוון הרכב של הנאשם, רק אז עבר המרצדס בנתיב הימני ונעצרה מיוזמתה צפונה להם, "אנו היינו בשולים ואז מגיעה המרצדס ונעצרת לידינו" והסביר כי אמנם הגיעה המרצדס מאוד מהר אך היא בכלל לא היתה בסיפור. וכבר שוב אשאל היכן אפוא הבסיס בדבר "המקבילות" של המרצדס והיכן שייכותה לענין ולסיפור…

 

לעניין נהג המרצדס יצויין עוד, כי מדברי עד ההגנה, המתנדב, גם עולה, כי נהג המרצדס התרברב בפניו כי הם נוסעים במהירויות גבוהות אם כי בנסיעה הזו המהירות לדבריו לא היתה כזו, וכן עולה כי נהג המרצדס אף ציין בפניו, בפני המתנדב, כי רצה לטלפן לנאשם ולומר לו שיברח ושהוא יעזור לו, וכן כי אם זה היה הוא, אזי הוא, (נהג המרצדס) היה בורח. [ולעניין מהירותו שלו, ציין בפני העד כי הוא (נהג המרצדס) לא היה אז במהירות גבוהה ומאחר והתעסק עם הדי.וי.די. ברכב (די.וי.די שאכן פעל אז ברכב)].

 

בתשובותיו בח.נ. לתובע ציין עד ההגנה המתנדב אמיר, כי המפעיל דיווח לו שמגיע רכב אאודי TT במהירות הנ"ל – ואכן הבחין ברכב אחד שנוסע במהירותגבוהה, ועוצר האאודי וכי רק אח"כ הגיע המרצדס והוסיף "אני לא ראיתי את המרצדס, ראיתי רכב אחד נוסע במהירות" (עמ' 22 ש' 8) וכן ציין כי הדרך מוארת ואפשר לראות רכב בצורה ברורה לחלוטין.

 

כאן אציין כי בח.נ. של העד המומחה שהעיד מטעם ההגנה (ראה בהמשך) עולה כי אינו שולל האפשרות שהשוטר מדד עם מכשירו רכב כלשהוא במהירות של 222 קמ"ש. וכן עולה מדבריו כי אפשרי שהשוטר המודד אכן יבחין ויזהה בלילה את הרכב הנמדד והמתקרב אליו כרכב מסוג אאודי TT. מכאן עולה חיזוק נוסף לדברים של השוטר כאמור, כי הבחין ברכב אאודי ומדד אאודי ובמהירות הנ"ל.

 

מהדברים עד כה עולה תמיכה, וחיזוק ממשי מהותי ומקיף, מעד ההגנה אמיר דווקא לגירסה שמוסר השוטר עד התביעה.

 

מטעם הנאשם עלה לדוכן עד ההגנה נוסף (בנוסף לנהג המרצדס ובנוסף למתנדב אמיר), היינו המומחה המהנדס גדי ויסמן שהגיש גם חוו"ד בכתב.

 

מדבריו של המומחה עולה כי ב- 3.10.04 בשעה 04:30 (15 חודשים לאחר האירוע) עשה במקום ניסוי עם הנאשם, ולפיו הוא עמר בנקודה בה היה השוטר (הק"מ ה-40) וגילה כי הכביש בעליה לצפון וכן כי במרחק 450 מטר צפונה ממנו – היינו ממקום עמידת השוטר – ישנה בעקבות העליה פיסגה בכביש, ואחר כך ירידה, ומנקודה זו של השוטר – ק"מ 40 – לא ניתן לראות כלי רכב מעבר לפיסגה (אלא אם מתקרבים אליה עד 80- 100 מ') ולכן לא אפשרי לשוטר, ובגלל הפסגה לראות ממקום עמידתו את הרכב בזמן המעצר (שהיה כעבור ק"מ או שניים 41 – 42). לדבריו כבר עם יצאתו של השוטר "למרדף" יהיה הרכב כבר מעבר לפיסגה (לנוכח המהירות המיוחסת) ולכן הרכב "נעלם" לשוטר ולא יראה אותו כאמור עם מעצרו, גם אם השוטר יתקדם צפונה ולכן טוען כי יש ספק אם הרכב של הנאשם שנעצר כעבור ק"מ או שני ק"מ (ה-42) ומעבר לפסגה, זה הרכב הנמדד.

 

כבר אזכיר דברי עד ההגנה המתנדב אמיר, לגבי הרכב הנמדד והנעצר, כי נמסר לו כבר בתחילה על אאודי שממהר וכן כי כשהסתכל היה רק רכב אחד וכי ראה את הממהר וכן את השוטר המודד ואין רכב אחר ומשנעצר הרכב, זה היה האאודי, זה אותו רכב שאליו מצביע השוטר כרכב ממהר, וכזכור השוטר כבר ידע לפני כן עם המדידה כי מדובר באאודי.

 

בנוסף לכך, יצויין כי קבלת המסקנה הנ"ל של המומחה משמעותה כי הרכב הנמדד נסע במהירות הגבוהה הנ"ל לא רק בנקודה שנמדד, היינו 230 מטר דרומה לשוטר, אלא גם התמיד בה הלאה ולאורך כל הדרך, והמהירות 222 קמ"ש נשארה ככה כל הדרך עד שנעצר, ונתון זה שעליו מבוססת מסקנתו, מניין לו…

 

ואני מזכיר כי מדברי השוטר עולה כי המהירות הגבוהה הנ"ל המיוחסת היא נקודתית והיתה רק שם, ומדברי העד המומחה ומחישוביו כאמור היא נמשכת ונמשכת ונשארת כך. היינו מנקודת המדידה ועד לאחריה וצפונה לה מעבר לפיסגה, הלאה והלאה, והשאלה שוב מניין זאת למומחה ומניין לו שמהירותהממהר נשארה כך מרגע המדידה וכל הזמן. המומחה מגיע למסקנתו מתוך הנחות וחישובים כי המהירות כאמור היא כל העת 222 קמ"ש, ולא בנקודת המדידה, וכי נשארת כך גם בהמשך עד שהנהג נעצר, ומניין לו שכך המשיך במהירות וכך נשאר במהירות…

 

אני מזכיר כאן כי גם לדברי ההגנה היה השוטר בעקבות הנאשם, ומי שכרז זה השוטר, ומי שנוסע ועוקב ונראה מאחורי האאודי זה השוטר, וכן אני מזכיר כי השוטר גם מפעיל אורות ומהבהבים מרדפו ואני מזכיר שהנאשם לא בורח – לא הספיקו לומר לו – ובמצב כזה ברור שהנמדד לא נשאר במהירותו אלא מצמצם מהירותו ע"מ לעצור, ואילו השוטר מגביר מהירותו ומאיץ אותה ע"מ "לתפוס", ולכן א"א לטעון שמהירותו כל הזמן היתה 222 קמ"ש, ועל סמך נתון זה שלא הוכח על-ידו להסיק מסקנות, ולכן הנתונים שלפיהם חישב המומחה שגויים, ולכן גם מסקנותיו בעניין זה ותוצאותיו שגויות.

 

כן ציין המומחה טענה נוספת כנגד התביעה וכנגד ייחוס המהירות לאאודי. לדעתו קטע המדידה בכל מקרה בלילה הוא כל מלוא ה-300 מטר היינו, צריך כאן להיות ריק מרכבים לא רק ב 230 מטר שבין המודד לנמדד אלא גם ב-70 מטר שלאחריו של הרכב ושמדרום לו, ומשלא נשללה האפשרות ע"י התביעה שהיו רכבים ב- 70 מטר האלה שמאחורי הנאשם, אזי לא נשללה האפשרות שרכב אחר נקלט במדידה במהירות הנטענת, ומכאן שוב שיש ספק אם האאודי של הנאשם שנעצרה, הוא הרכב שנמדד.

 

לעניין זה, כבר ציינתי דעתי לעיל, ולדעתי הקטע הריק צריך להיות עד הרכב, ולא לגבי הקטע שמדרום לו ושמאחוריו (ראה סעיף 15).
טענה נוספת היתה למומחה וזו כנגד אופן סיום הטיפול של השוטר באירוע ובמכשיר, לדבריו הוא מדד את הדרך מקמ' ה-42 בכביש החוף, המקום, ששם נערך השימוע ע"י הקצין וששם סיים השוטר מלאכתו במקום, ועד למשטרת כפ"ס, ששם סיים השוטר בדיקותיו והטיפול במכשיר ובאירוע ומצא שיש 22.5 ק"מ, והנסיעה לוקחת כ- 22 דקות, ומאחר ומדברי השוטר אדגה עולה כי זה לקח לו להגיע מכביש החוף עד למשטרה בכפ"ס ולסיים 4 הבדיקות, 10 דקות בלבד ראה ת/2, הרי שזה בלתי אפשרי. באשר לדבריו הזמן הדרוש לנסיעה בלבד הוא כ-22 דקות. שוב אציין כי אכן דברי השוטר לעניין זה ולענין אופן סיום הטיפול אכן קשים להתקבל.

 

מכל האמור לעיל שוכנעתי לקבל כי השתלשלות הארוע הוא כנטען וכמופיע ע"י השוטר ועד ההגנה אמיר, דבריהם תומכים זה בזה ומשלימים זה את זה והיא כגירסת התביעה. רכב האאודי נוסע מהר, הוא בודד וגלוי עובד למדידתו והמדידה בוצעה כשהרכב בקטע מדידה נכון ומתאים ואין במקביל לו ואין מצפון לו רכב אחר, ונשמר עמו קשר עין רצוף עד עצירתו והוא הרכב שנמדד. (גם המרצדס נוסע מהר אבל לא נוסע במקביל לאאודי, לא במדידה ולא בעצירה ולא ביניהם).

 

עם זאת קושי אחד מצאתי כאן, הנוגע לסיום הטיפול באירוע ובממל"ז היינו עניין הגעת השוטר למשטרת כפר סבא מכביש החוף, כולל סיום הבדיקות במכשיר לוידוא תקינותו באותו אירוע שם במשטרת כ"ס, בזמן כה קצר מאוד, היינו 10 דקות, לקושי זה והנובע מכך משמעות רבה.

 

כאמור ברישא הלבטים והספיקות בקשר לעניין סיום הטיפול הביאו אותי לזכות הנאשם מחמת הספק.

 

זכות הערעור כחוק.

 

ניתנה היום ט"ו סיון, תשס"ה (22 ביוני 2005) במעמד הצדדים והנאשם.

 

__________________

הלוי יהושע, שופט

 

להערכת סיכוייך ללא חיוב או יצירת קשר לחץ/י כאן
 

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.