תוצאות בפסילות מנהליות

להאזנה:

 

פסילה בשל עברות תעבורה

 

כמעט כל עברת תעבורה המתבצעת תוך כדי נהיגת רכב, לרבות עברת קנס, מחייבת בנקודות.

אמנם, הנקודות הן הסנקציה העיקרית בעברת הקנס, אולם קיים גם הרישום בגיליון ההרשעות,

אשר עלול לגרום להחמרה בעונש בעתיד, במקרה שיירשם נגד הנהג לאחר מכן דוח מסוג הזמנה למשפט או אם הנהג יורשע בגרימת תאונת דרכים.

לעתים, נהגים רבים סוברים שהתמזל מזלם, שנרשם נגדם דוח מסוג בררת משפט, זאת כיוון שהם סבורים שלאחר שישלמו את הקנס הם "יגמרו עם זה".

לעניין זה יש להדגיש, כי לאחר תשלום הקנס לא רק שהנהג ששילם לא "יגמור עם זה" אלא הוא רק "יתחיל עם זה"

זאת משום שהחיוב בנקודות נרשם לאחר ביצוע תשלום הקנס. החיוב בנקודות עלול לגרום לשלילת רשיון הנהיגה לתקופות שבין חודש לשישה חודשים,

תוצאות בפסילות מנהליות
תוצאות בפסילות מנהליות

לעתים אף לתקופה ארוכה יותר ואפילו לצמיתות.

כמובן, כפי שציינו, מי שלא משלם את הקנס, לא יצליח לפטור עצמו מהחיוב בנקודות וזאת משום שעקב צבירת קנסות רשיונו לא יחודש על ידי רשות הרישוי.

 

בתאריך 01/01/03 נכנסה לתוקפה שיטת ניקוד חדשה. על פי השיטה שהייתה קיימת עד למועד זה, נקבעו שלוש דרגות לחיוב בנקודות: שתי נקודות, ארבע נקודות ושש נקודות.

 

העברות השכיחות אשר מחייבות בשש נקודות הנן:

 

 

העברות השכיחות אשר מחייבות בארבע נקודות הן:

 

 

העברות השכיחות אשר מחייבות בשתי נקודות הן:

 

 • חוסר אור בלם
 • אי ציות להוראת שוטר
 • נסיעה לאחור שגרמה להטרדה או הפרעה
 • אי מתן אות
 • כניסה לצומת לא פנוי
 • עצירת רכב בדרך שאינה עירונית
 • עצירה והעמדת רכב בכביש המסומן בקו הפרדה רצוף
 • מערכת אורות בלתי תקינה
 • נהיגה ונסיעה ללא קסדת מגן ברכב דו גלגלי
 • אי החזקת הגה בשתי ידיים, כולל שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית
 • אי חגירת חגורת בטיחות

העברות השכיחות אשר מחייבות בשתי נקודות הן
העברות השכיחות אשר מחייבות בשתי נקודות הן

 

הסנקציות עקב צבירת סך-כל הנקודות בתקופה של שנתיים (תקופת הצבירה היא מיום העברה) הן כדלקמן:

 

 • עד שש נקודות – חיוב בקורס בנהיגה נכונה ומבחן עיוני.
 • עד שתיים-עשרה נקודות – פסילת רשיון הנהיגה ל- 30 יום וחיוב בקורס, כאמור לעיל; אם הנהג כבר קיבל הדרכה בקורס בתקופה של השנתיים שקדמו לרישום הנקודות – תהא פסילת רשיון הנהיגה לתקופה של 60 יום.
 • עד שש-עשרה נקודות – פסילת רשיון נהיגה לארבעה חודשים.
 • עד עשרים נקודות – פסילת רשיון הנהיגה לשישה חודשים.

 

בנוסף, ניתן לחייב את הנהג אשר צבר נקודות במבחן עיוני בנהיגה, במבחן המעשי או בשניהם וכן בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

 

על פי השיטה החדשה, נקבעו 5 דרגות לחיוב בנקודות (בין 2 נקודות ל-10 נקודות). כמו בשיטה הקודמת, גם על פי שיטה זו תקופת הצבירה היא שנתיים מיום ביצוע העברה . אולם, שלא כמו בשיטה הקודמת,במקרה שהנהג צבר 22 נקודות או יותר תוארך תקופת הצבירה שלו בשנתיים נוספות ותעמוד על ארבע שנים, הנהג יחויב בנקודות במקרה של הרשעה ועל פי תיקון לחוק , אם מדובר בעברת קנס שהנהג לא ביקש להישפט עליה והוא אף לא שילם את הקנס הוא ייחשב כאילו הורשע. שכן, בכל אותם 90 הימים שבהם ניתן היה לשלם את הקנס או לבקש להישפט, הוא לא עשה זאת.

 

 • נהג שצבר 12 נקודות עד עשרים ושתיים נקודות, יקבל זימון להשתתפות ב"קורס בסיסי לנהיגה נכונה" מטעם משרד הרישוי ויהיה חייב לעבור מבחן בסיומו של הקורס.
 • נהג שצבר בין 24 ל- 34 נקודות, יוזמן לקבל הדרכה נוספת ומקיפה לנהיגה נכונה, מטעם הרשות, שגם בסיומו יהיה עליו לעמוד במבחן;
 • נהג שהגיע לכדי 36 נקודות, ייפסל לתקופה של שלושה חודשים ורשיונו יחודש רק לאחר שיעבור מבחן עיוני;
 • אם נהג צבר 36 נקודות ואף למעלה מכך, עבר מבחן עיוני ורשיונו חודש, אולם הוא צבר פעם נוספת תוך שש שנים מהיום שחודש רשיונו, 36 נקודות או יותר, הרי שהוא ייפסל לתקופה של תשעה חודשים ורשיונו יחודש בתום התקופה בתנאי שיבצע ויעבור בהצלחה את הבדיקות הרפואיות במרב"ד (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים) וכן, במבחן עיוני ומעשי.

 

לנהג נשמרת הזכות להשמיע טיעוניו לפני רשות הרישוי בטרם רשיונו ייפסל. אם ינהג כך, תהיה רשות הרישוי מוסמכת להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום האמצעי שנקבע או להוסיף אמצעי תיקון נוסף.

במקרה שחלפה שנה מיום שנודע לנהג על אמצעי התיקון והנהג לא ביצע את אמצעי התיקון, תהיה הרשות רשאית להתנות את רשיונו עד לביצוע אמצעי התיקון. במקרה זה, על הנהג להפקיד את רשיונו תוך 10 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה.

נהג שצבר עד לכניסת שיטת הנקודות החדשה לתוקף (עד 01/01/03) לא יותר מ-4 נקודות, הן תמחקנה. לעומתו נהג שצבר 6 נקודות או יותר (לפי השיטה הישנה) יבצע את אותם אמצעי תיקון שעל פי השיטה הישנה זאת בתנאי שישלים את ביצועם תוך שנה מיום 01/01/03. במקרה שהנהג לא עמד בדרישה הנ"ל, יוחלפו הנקודות שנרשמו לו בנקודות הקבועות בשיטה החדשה ויהיה חייב לבצע אמצעי תיקון על פי השיטה החדשה.

נהג אשר הורשע לאחר תחילת השיטה החדשה, לאחר 01/01/03 בעברה שביצע לפני כניסת השיטה לתוקף, לא יחויב בנקודות בגין העברה שביצע.

 

על פי תיקון נוסף לחוק , תחויב המשטרה לציין בכל דוח את מספר הנקודות שהצטבר בשל ביצוע העברה.

 

העברות השכיחות אשר מחייבות בשתי נקודות הן:

 

 • נהיגה על המדרכה שלא לשם חצייתה (תקנה 38 (א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 2 נקודות.
 • נהיגת רכב כאשר הנוסע אינו חגור והנהג חגור (תקנה 83ב (א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – ללא נקודות;
 • גרירות רכב שלא כדין (החל מתקנה 90 (ו) לתקנות התעבורה);
 • נסיעה בלי אורות (תקנה 97 (א), (ב) ו-(ג) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 2 נקודות;

העברות השכיחות אשר מחייבות בשתי נקודות הן:
העברות השכיחות אשר מחייבות בשתי נקודות הן

 

העברות השכיחות אשר מחייבות בארבע נקודות הן:

 

 • הפרעה או עיכוב התנועה (תקנה 21ב (3) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 2 נקודות;
 • אי עצירה לפני תמרור עצור, ב-37 (תקנה 22 (א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • נהיגת רכב תוך שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון (תקנה 28 (ב) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 2 נקודות.
 • נסיעה לאחור תוך סיכון או פגיעה (תקנה 45 לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • עקיפה שלא מצד שמאל (תקנה 47 (א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • הפרעה להולך רגל במעבר חצייה (תקנה 67 (א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • נסיעה בלא הפעלת אורות (הימנעות מעמעום, לפי תקנה 97 לתקנות התעבורה) ותקנות נוספות הנוגעות להפעלת האורות;

 

 

העברות השכיחות שמחייבות בשש נקודות הן:

 

 • נהיגה ללא רשיון רכב (סעיף 2 לפקודת התעבורה). בשיטה הישנה ללא נקודות;
 • נהיגה בקלות ראש (סעיף 62 (2) לפקודת התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • נהיגה בחוסר זהירות (תקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • אי ציות לתמרורים האוסרים כניסה (תקנה 22 (א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות.
 • אי ציות להוראת שוטר או פקח עירוני (תקנה 23 (א)(1) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 2 נקודות;
 • נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב (תקנה 26 (4) או 27 (ג) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 6 נקודות;
 • נהיגה שלא בכביש, בשול הדרך (תקנה 33 (א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה- 4 נקודות;
 • נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף (תקנה 36 (ג) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • נהיגה שלא בימין הדרך (תקנה 35 לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • נהיגה בכיוון ההפוך (תקנה 37 לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • עקיפות – לפני מעבר חצייה, בצומת או אי השלמת עקיפה לפני הצומת (תקנה 47 (ה)(3) ו-(4) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין, לרכב ממול בפנייה שמאלה (תקנה 64 (א)(1), (2) ו-(3) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • כניסה למפגש מסילת ברזל או לצומת כשאין אפשרות להמשיך בנסיעה (תקנה 65 לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • נהיגת רכב כשהנהג אינו חגור בחגורת בטיחות (תקנה 83ב (א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה- ללא נקודות;

 

העברות השכיחות אשר מחייבות בשמונה נקודות הן:

 

 • נהיגת רכב כשרשיון הנהיגה אינו תקף לאותו סוג רכב (סעיף 10(א) לפקודת התעבורה). בשיטה הישנה – ללא נקודות;
 • תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה נזק לאדם (תקנה 21(ב)(2) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 2 נקודות;
 • פניית פרסה בנסיבות מחמירות (תקנה 44 (א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות בכל מקרה של פניית פרסה אסורה;
 • עקיפה כשהראות לקויה (תקנה 47(ה)(1) ו-(ז) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • מהירות של 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית (תקנה 54(א) או 22(א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות. (עברת קנס-750 ₪);
 • מהירות של 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל המותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה (תקנה 54(א) או 22(א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות (עברת קנס-750 ₪ );
 • אי עצירה לפני מפגש רכבת (תקנה 56(א)(1) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • שעות נהיגה מעל המותר (תקנה 168 לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה ללא נקודות;
  העברות השכיחות אשר מחייבות בעשר נקודות הן:
 • גרימת מוות ברשלנות (סעיף 304 לחוק העונשין, התשל"ז-1977). בשיטה הישנה – 6 נקודות;
 • הפקרה אחרי פגיעה (סעיף 64(א) לפקודת התעבורה). בשיטה הישנה ללא נקודות.
 • מהירות מעל 30 קמ"ש בדרך עירונית או מעל 40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה (תקנות 22(א) או 54(א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות. המדובר בעברות מהירות שאינן עברות קנס.
 • עקיפה בדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף (תקנה 47(ד) ו-(ה)(5) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה, עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה, לפי תקנה 47(ד) – 6 נקודות ועקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף בניגוד לתקנה 47 (ה)(5) – 4 נקודות;
 • אי מתן זכות קדימה על פי תמרור ב-36, "תן זכות קדימה" (תקנה 64(ג) או 22(א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • אי מתן זכות קדימה על פי תמרור ב-37, "עצור" (תקנה 64(ד) או 22(א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • נסיעה ברמזור באור אדום (תקנה 64(ד) או 22(א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • לא אפשר להולך רגל להשלים החצייה בבטחה במעבר חצייה (תקנה 67(א) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 4 נקודות;
 • הובלת מטען חורג מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר, עברה שאינה מסווגת עברת קנס (תקנה 85(א)(5) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – ללא נקודות.
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים (תקנה 26(2) לתקנות התעבורה). בשיטה הישנה – 6 נקודות;
 • נהיגת רכב בזמן פסילה (סעיף 67 לפקודת התעבורה). בשיטה הישנה – ללא נקודות;

 

להערכת סיכוייך ללא חיוב או יצירת קשר לחץ/י כאן
 

רשימת מאמרים:

פסילת רשיון הנהיגה ע"י קצין משטרה

ביטול מאסר לנאשם בנהיגה בזמן פסילה

עבירת תנועה – עבירה פלילית

פסילה מטעמים רפואיים

תגובה להצעת חוק לשלילת רשיון נהיגה לצמיתות

נהיגה ללא רשיונות – עבירת נהיגה ללא רישיון

עבירת נהיגה במשקל יתר – חריגה מהמשקל המותר

הסדר טיעון במשפט תעבורה

ערעור על ההרשעה ועל העונש במשפט תעבורה

תאונה בשל נהיגה בלתי זהירה ואיבוד עשתונות | בית דין צבאי

בית דין צבאי גזר עונש חמור על נהיגה ברשלנות גבוהה

הקלה בעונש בגין סימון מוטעה בכביש

הקשר הסיבתי

תוצאות תיקי תעבורה בעבירות תנועה שונות – עו"ד אילון אורון

פסילה מנהלית לאחר תאונת דרכים

עיכוב ביצוע

פסילת הרישיון קוצרה לאחר ערעור הנאשם

פסילה עד תום הליכים

 

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.