אנציקלופדיה תעבורה – ערך ה`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ה` הגנה מן הצדק – (לקולא) – בשני מקרים שיפורטו, קיבל בית המשפט השלום את הטענה. הטענה התקבלה מחמת הפלייה. במקרה הראשון בית המשפט ביטל כתב אישום שהוגש נגד נאשם בגין עבירת אלימות במשפחה מכיוון שכתבי אישום שייחסו לאשתו ובנו הבגיר עבירות דומות כלפיו, בוטלו ע"י התביעה. – ת"פ (שלום – רמלה) 1704/98, דהן נ' מ"י, השופט ל. פרנקל, טרם פורסם. ובמקרה האחר, קיבל בית המשפט את הטענה וביטל כתב אישום בעבירות של שימוש חריג במבנה, נוכח העובדה שהרשות המקומית מקיימת אף היא שימוש חריג באותו מבנה, ונגדה לא הוגש כתב אישום. – ת"פ (שלום –...
קרא עוד

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ד`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ד` דו"ח – (לקולא) – דו"ח תנועה שאינו קריא, הוא פגום. עם זאת, על נאשם המוזמן על סמך דו"ח מסוג זה לישיבת הקראה, להתייצב ולהעלות טענותיו ולא יזוכה במידה ולא יגיע וישפט בהעדר.
קרא עוד

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ג`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ג'    גרסה – (זיכוי) – כאשר קיימים שני תרחישים אפשריים להתרחשות התאונה, יקבל בית המשפט את הגרסה המקלה עם הנאשם, אפילו אם התרחיש שתארה התביעה מעט סביר יותר מזה שהציג הנאשם. – ע"פ (מחוזי ת"א) 70007/01 אלבו נ' מ"י, הסניגור 53, אוגוסט 2001, עמ' 10, טרם פורסם.   גישור – גישור הנו הליך בו מסייע מגשר מיומן לצדדים כלשהם להגיע להסדר בסכסוך בניהם, בלא שתהא בידיו יכולת ההכרעה. ביסודו עומדת בעיקר העדיפות שיש בפתרון מוסכם ובהעברת הכח והאחריות לצדדים על גורלם, והשאיפה לפתור סכסוכים ביעילות רבה. בפלילי מדובר בהליך גישור שבין מבצע העבירה וקורבנה, והוא מתבסס...
קרא עוד

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ב`

אנציקלופדיה תעבורה – ערך ב`   ביטול פסק דין – ראה באות ג' בערך גז"ד –שינוי לקולא. בוחן משטרתי – יש לאפשר לנאשם המבקש זאת לדחות את הדיון ולזמן לעדות את הבוחן המשטרתי, כאשר עדותו של זה יכלה ליצור ספק לגבי אשמו של הנאשם. –       ע"פ (ת"א) 3678/98 ברוך ארביב נ' מ"י, פס"ת כרך ג', חו' 4, עמ' 21.   בוחן – (זיכוי) – הבוחן לא בדק את הסימן שגלגלי המכונית היו צריכים להשאיר על הכביש ולכן לא ניתן לקבוע באופן מדויק מהו מקום ההתנגשות. ממצאים הניתנים מטבעם להזזה, כגון מיקום רגבי עפר או מיקום הקסדה, חשיבותם מוגבלת. השופט נ....
קרא עוד

אינציקלופדיה תעבורה – ערך א'

אנציקלופדיה תעבורה ערך א'  אוטובוס – (זיכוי) – נהג אוטובוס הואשם בגרימת מוות ברשלנות של ילד שעמד בסמוך לאוטובוס. ניסוי שדה הראייה קבע, כי ישנו שטח מת של לפחות מטר אחד, שבו לא יכל הנאשם לראות את המנוח. השופטת ר. זוכוביצקי בבית המשפט השלום בירושלים זכתה את הנאשם, בקובעה, כי קיים ספק לגבי השאלה האם המנוח עמד בתחומו של אותו שטח מת, ספק זה יפעל לטובת הנאשם, עם זאת קובעת השופטת, כי על הנוהג בכלי רכב כבד המגביל את שדה ראייתו של הנהג, לצפות המצאותו של אדם, ובייחוד של ילד באותם שטחים מתים; לפיכך יש לצפות כי נהג אוטובוס היוצא...
קרא עוד