תוצאות תיקי תעבורה בעבירות תנועה שונות – עו"ד אילון אורון

145 קמ"ש במקום 90 קמ"ש-ביטול פסילת הקצין
סיווג עונש
גזר דין
קנס
1,100 ₪
פסילה בפועל
16 יום
פסילה על תנאי
2 חודשים למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
כפי שהתבשרת יתרת הפסילה המנהלית בת 30 יום שהוטלה עליך ע"י קצין משטרה בוטלה וזאת לאחר שריצית מחציתה עד לדיון. התיק הסתיים בעונש המינימום. בהתחשב בכך שנלכדת במהירות 145 במקום 90 (הופחתו 5 קמ"ש) היית צפוי להשלמת 30 ימי המנהלית ולפסילה ממשית נוספת של מס' חדשים.
נהיגה בזמן פסילה – ביטול עונש המאסר בערעור
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
11 חודשים
פסילה על תנאי
שנה למשך שלוש שנים
עבודות שירות
6 חודשים
מאסר בפועל
הומר בעבודות שירות
מאסר על תנאי
כפי שהתבשרת עונש המאסר בפועל ל- 5 חדשים שהוטל עליך בוטל בערעור.
העונש הומר ב- 6 חודשי עבודות שירות.
כזכור לך השופטת (במחוזי) שגרמתי לפסילתה לא רצתה לעכב את עונש המאסר בפועל עד לשמיעת הערעור!
ביטול הזמנה למשפט – דו"ח מהירות
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
אני שמח לבשרך כי בוטל דו"ח המהירות (חריגה של 38 קמ"ש מהמותר – הופחתו 5 קמ"ש) שהעברת לטיפולי.
היית צפויה לפסילה בפועל, פסילה מותנית של מספר חדשים למספר שנים וקנס כספי בשיעור של כ- 1200 ₪. כמו כן היית מחוייבת בנקודות רשוי אשר בהצטברותן מובילות לפסילת רשוי, קורסים ומבחן עיוני.
כאמור נחסכו ממך אף ההרשעה והרשום התעבורתי.
תיק דו"ח תמרור עצור
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
אני שמח לבשרך כי גרמתי לביטול הדו"ח שנרשם נגדך בגין אי מתן זכות קדימה בניגוד להוראת תמרור עצור. המדובר בעבירה חמורה, היית צפויה לפסילת רשיון הנהיגה לתקופה קצרה בפועל, פסילה על תנאי של מס' חדשים לשנתיים-שלוש, חיוב ב- 10 נקודות, רישום בגליון הרשעות קודמות לנצח וקנס בשעור כ 1500-1300 ₪.
תיק דו"ח מעבר חצייה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
כפי שהתבשרת הצלחתי לגרום לזיכוי שלך מעבירה של הפרעה להולך רגל במעבר חצייה – עבירה חמורה המחייבת 6 נקודות והנקודות בהצטברותן מחייבות בקורסים במשרד הרשוי ו- 3 חדשי פסילת רשיון נהיגה בפועל ומבחן עיוני. כמו כן חשוב מאד שהרשעה לא נרשמה בגליונך. כן פטרתי אותך בחיוב בקנס בסך 500 ₪. בהתחשב שבגליונך 47 הרשעות קודמות, לו היית מורשע היית צפוי לפסילה בפועל של מס' חדשים (מדובר בשופטת מחמירה).
בנוסף- גרמתי גם לביטול הדו"ח השני שהעברת לטיפולי (דו"ח טלפון נייד.
דו"ח בגין עבירת טלפון נייד
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
כפי שהתבשרת זוכתה!!! מעבירת דיבור בטלפון בזמן נהיגה.
אי ציות להוראות מחסום רכבת-ביטול פסילה מנהלית
סיווג עונש
גזר דין
קנס
450 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
חודשיים למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
העבירה בה הואשמת הפכה בחודשים האחרונים, לאור תאונות הרכבת, לעבירה אשר בגינה מוצאים בתי המשפט להחמיר במיוחד.
היית צפוי למספר חודשי פסילה, בנוסף לחודש פסילה מנהלית, פסילה מותנית של מספר רב של חודשים למספר שנים וקנס גבוה פי כמה.
גרמתי לביטול החלטת קצין המשטרה לפסול את רשיונך, ולסיים את תיקך ללא אף יום פסילה.
הוטל עלייך תנאי מינימלי, הקיים, בכל מקרה מכח החק, וקנס מינימלי.
תיק מהירות קיצור פסילה מנהלית
סיווג עונש
גזר דין
קנס
750 ₪
פסילה בפועל
חודשיים במשך שנתיים
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
למרות שנלכדת נוהג במהירות מסוג הזמנה למשפט, ולמרות שבעברך 36 עבירות קודמות, גרמתי לביטול הפסילה המנהלית (ריצית 10 ימים מתוך ה 30), וסיימתי את תיקך ללא אף יום פסילה נוסף.
לאור עברך התעבורתי החמור היית בסכנה של פסילה נוספת, מעבר לריצוי חודש הפסילה המנהלית במלואו.
הוטלו עלייך התנאי והקנס המינימלים (תנאי הקיים בכל מקרה מכח החוק, וקנס בגובה ברירת המשפט).
38 קמ"ש מעל המותר -ביטול הפסילה המנהלית
סיווג עונש
גזר דין
קנס
1,000 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
3 חודשים למשך 3 שנים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
בהתחשב בכך שנתפסת נוהג במהירות של 38 קמ"ש מעל המותר בתוך העיר, ובהתחשב בכך שלחובתך 20 הרשעות קודמות, ובהתחשב בכך שנשפט בפני השופט המחמיר ביותר בארץ (ויטלסון) – היית צפוי למספר חודשי פסילה, בנוסף לפסילה המנהלית (בנוסף לתנאי וקנס מחמירים).
למרות זאת גרמתי לביטול הפסילה המנהלית, לאחר שריצית 8 ימים בלבד, וסיימתי את תיקך ללא פסילה בפועל – הוטלו עלייך תנאי וקנס מתונים.
(כיון והשופט איים בפסילה ארוכה, לא צורף דוח הקנס, ונעדכן אותך לגביו בהמשך).
53 קמ"ש מעל המותר -ביטול פסילה מנהלית
סיווג עונש
גזר דין
קנס
1,500 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
3 חודשים למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
למרות שנלכדת נוהג במהירות של 143 קמ"ש (53 קמ"ש מעל המותר, מהם הופחתו 5 קמ"ש), גרמתי לביטול החלטת הקצין לפסול את רשיונך – להחזיר את רשיונך ולסיים את ההליך בעונש זה.
בהתחשב בכך שלחובתך 7 עבירות מהירות קודמות היית בסכנה לפסילה של 4-6 חודשים בנוסף לתנאי וקנס מחמירים יותר.
56 קמ"ש מעל המותר- ביטול הפסילה המנהלית
סיווג עונש
גזר דין
קנס
1,800 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
3 חודשים למשך 3 שנים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
למרות שנלכדת נוהג במהירות של 126 קמ"ש במקום 70 (56 קמ"ש מעל המותר, בתוך העיר), גרמתי לביטול החלטת הקצין לפסול את רשיונך ל 30 יום (הרשיון הוחזר לאחר 9 ימים) וסיום ההליך בעונש זה.
בהתחשב במהירות, היית צפוי למספר חודשי פסילה, בנוסף לפסילה המנהלית.
היית צפוי לתנאי וקנס חמורים יותר.
108 קמ"ש במקום 50 קמ"ש- קיצור הפסילה המנהלית
סיווג עונש
גזר דין
קנס
1,500 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
3 חודשים למשך 3 שנים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
למרות שנלכדת נוהג במהירות של 108 קמ"ש במקום 50, בתוך העיר, גרמתי לביטול החלטת הקצין לפסול את רשיונך ל 30 יום (הרשיון הוחזר לאחר 21 ימים) ולסיים את ההליך בעונש זה.
בהתחשב במהירות, היית צפוי לפסילה בפועל של 4-10 חודשי פסילה, בנוסף לפסילה המנהלית.
כן היית צפוי לתנאי וקנס חמורים יותר.
40 קמ"ש מעל המותר- ביטול הפסילה המנהלית
סיווג עונש
גזר דין
קנס
400 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
חודשיים למשך 3 שנים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
נלכדת נוהג במהירות של 40 קמ"ש מעל המותר, בתוך העיר.
בהתחשב בכך ובהתחשב בכך שלפני כשנתיים הוטלה עלייך פסילה מותנית בגין עבירה דומה, היית צפוי לפסילה של לפחות 6-4 חודשים, בנוסף לפסילה מותנית וקנס גבוהים פי כמה.
גרמתי לביטול הפסילה המנהלית – הוטלו עלייך תנאי וקנס מינימליים.
48 קמ"ש מעל המותר-ביטול הפסילה המנהלית
סיווג עונש
גזר דין
קנס
850 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
3 חודשים למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
למרות שנלכדת נוהג במהירות של 138 קמ"ש (48 קמ"ש מעל המותר, מהם הופחתו 5 קמ"ש), גרמתי לביטול החלטת הקצין לפסול את רשיונך (ריצית שבוע פסילה בלבד) וסיום ההליך בעונש זה.
בהתחשב בעבירות המהירות הקודמות היית בסכנה לפסילה של חודשים בנוסף לפסילה המנהלית, בנוסף לתנאי וקנס מחמירים יותר.
אי מתן זכות קדימה -קיצור הפסילה המנהלית
סיווג עונש
גזר דין
קנס
3,000 ₪
פסילה בפועל
15 יום
פסילה על תנאי
3 חודשים למשך 3 שנים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
נסיבות הארוע חמורות ביותר – השוטר ציין כי סכנת הולכי רגל במעבר חציה והפרת את זכות הקדימה שלהם, ולאחר מכן המשכת בנסיעה ובצומת אחר לא נתת זכות קדימה למכוניות בניגוד לתמרור תן זכות קדימה (2 ארועים שונים תוך כמה שניות!!).
בהתחשב בהיותך בן 20 היית בסכנה למספר חודשי שלילה בנוסף לפסילה המנהלית .
למרות זאת גרמתי לביטול החלטת הקצין לפסול את רשיונך וסיום ההליך בימים הבודדים שריצית את הדיון.
בנוסף היית צפוי לקנס ותנאי גבוהים פי כמה.
50 קמ"ש מעל המותר- ביטול הפסילה המנהלית
סיווג עונש
גזר דין
קנס
1,000 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
3 חודשים למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
נתפסת נוהג במהירות העולה על המותר ב 50 קמ"ש (ממנה הופחתו 5 קמ"ש).
היית בסכנה של מספר חודשי פסילה, בנוסף ל 30 ימי הפסילה המנהלית, בנוסף לקנס ותנאי גבוהים יותר.
למרות זאת גרמתי לביטול הפסילה המנהלית ולסיום תיקך ללא אף יום פסילה.
קבלנו את החלטת ביהמ"ש בפ"ת לפיו 45 ימי הפסילה יחשבו מיום 1.7.07 .
טרם קבלנו את אישור ההפקדה.
53 קמ"ש מעל המותר -קיצור הפסילה המנהלית
סיווג עונש
גזר דין
קנס
2,000 ₪
פסילה בפועל
16 יום
פסילה על תנאי
3 חודשים למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
נתפסת נוהג במהירות העולה על המותר ב 53 קמ"ש !!
בהתחשב בגובה הסטיה, ובכך שלחובתך 13 הרשעות קודמות, ומתוכן 4 עבירות מהירות היית צפוי לפבילה בפועל בת 4 חודשים, בנוסף לפסילה המנהלית.
למרות זאת גרמתי לביטול החלטת הקצין לפסול את רשיונך, ולסיום התיק בפסילה שרוצתה עד לדיון.
הוטלו עלייך קנס ותנאי מתונים.
זיכוי בתאונה עם פציעות קשות
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
הריני לבשרך כי סיימתי את תיקך כדלקמן:
הואשמת בגרימת תאונת דרכים חמורה במיוחד, בה נגרמו לנהג המעורב חבלה של ממש שהתבטאה בשברים בצלעות 7-9, פגיעה דרגה 4 של אונה של הכבד ואישפוז בטיפול נמרץ. היית צפוי לפיכך לעונש של פסילת רישיון נהיגה לתקופה של שנים. גרמתי לזיכוייך מהתאונה.
תאונה עם חבלות ועזיבת מקום התאונה- ללא פסילה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
2,000 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
4 חודשים למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
כפי שהתבשרת סיימתי את תיק התאונה שלך בתוצאה חריגה. הואשמת בגרימת חבלה קשה לרוכב אופנוע ובעזיבת מקום תאונה מבלי למסור פרטים ומבלי לדווח למשטרה. המדובר באישומים חמורים שבעטיין נהג צפוי לפסילת רשיון נהיגה לתקופה של שנתיים או יותר.
– כידוע לך הצלחתי לשכנע את ביהמ"ש כי בנסיבות האירוע לא היתה הצדקה להטיל עליך עונש פסילה בפועל.
– באופן חריג התיק הסתיים ללא אף יום פסילה בפועל.

תאונה עם חבלות ועזיבת מקום התאונה- ללא פסילה
תאונה עם חבלות ועזיבת מקום התאונה- ללא פסילה
זיכוי תאונת דרכים עם נפגעים
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
כפי שהתבשרת הצלחתי לגרום לזיכוי שלך מתאונת דרכים עם נפגעים עקב אי ציות לאור אדום ברמזור.
כידוע לך לו היית מורשע בדין היית צפוי לפסילת רשיון הנהיגה לתקופה של 6-8 חדשים גם בהתחשב בכך שבגליונך 32 הרשעות קודמות.
תאונת דרכים – ביטול כתב אישום
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
הנני שמח לבשרך כי הצלחתי לגרום לביטול כתב האשום שהוגש נגדך בגין תאונת דרכים קשה שכתוצאה ממנה ירדת לשיחים. המשכת כברת דרך ולאחר מכן רכבך התהפך. היית צפוי לפסילה בפועל של לפחות 3 חדשים.

תאונת דרכים - ביטול כתב אישום
תאונת דרכים – ביטול כתב אישום
אי מסירת פרטים בתאונת דרכים- ללא פסילה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
400 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
הואשמת בגרימת תאונת דרכים ובכך שלא מספת פרטייך למעורב (המעורב בן 80).
היית צפוי למספר חודשי פסילה בפועל , פסילה מותנית של מספר חודשים למספר שנים, וקנס גבוה פי חמישה ומעלה.
סיימתי את תיקך ב"עונש" של 400 ₪ קנס, בלבד.
פרסה בקו לבן ותאונת דרכים ללא פסילה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
1,000 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
חודשיים למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
הואשמת במספר סעיפים אשר כ"א מהם מחייב בפסילת רישיון נהיגה למשך שלושה חודשים – מינימום.
החלטת לבצע פרסה במקום שמסומן בקו הפרדה רצוף- תוך לקיחת סיכון, וגרמת לחבלות של ממש.
הוגש נגדך כתב אישום חמור והיית צפוי לפסילה של שנה.
למרות זאת, הצלחתי לסיים את תיקך ללא פסילה ובפועל ובקנס ופסילה מותנית מתונים בלבד.
פגיעה בהולכת רגל ללא פסילה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
1,000 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
4 חודשים למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
כפי שהתבשרת הצלחתי לסיים תיק התאונה שלך ללא פסילת רשיון הנהיגה (מעבר ל- 60 מנהלית). כזכור לך הואשמת בפגיעת גוף קשה להולכת רגל (בת 49) פגיעת ראש ואשפוז ל- 4 חדשים. היית צפוי לפסילת רשיון הנהיגה בפועל ל- 8-10 חדשים לפחות.
תאונת דרכים נהג חדש- ללא פסילה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
540 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
5 חודשים 3 שנים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
למרות שהואשמת בגרימת תאונת דרכים עם נפגעים בהיותך נהג חדש ולמרות שבגליונך עונש מותנה של חדשיים פסילה, תיקך סויים ללא פסילת רשיון הנהיגה בפועל ובנוסף אינך חייב במבחני רשוי מחדש וחידוש תקופת היותך נהג חדש לשנתיים נוספות. הקנס סמלי והקנס המקובל 1500 ₪.
תאונת דרכים -מחוזי ביטל שלילה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
הואשמת בגרימת תאונת דרכים המחייבת על פי חוק, הטלת 3 חדשי פסילת רשיון הנהיגה מינימום. נשפטת בפני שופט מחמיר במיוחד ולפיכך היית צפויה לעונש של 5-6 חדשי פסילה לפחות. למרות זאת, גרמתי לכך שיוטלו עליך – בבית המשפט לתעבורה – 45 ימי פסילה בלבד. לאחר מכן, הגשנו ערעור על החלטת בית המשפט לא להמיר הפסילה בעבודות של"צ. הערעור התקבל בסופו של דבר, לא הוטל עליך אפילו לא יום פסילה אחד.
אי מתן זכות קדימה ללא פסילה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
600 ₪
פסילה בפועל
1 חודש
פסילה על תנאי
1 חודש למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
בהתחשב בנסיבות התאונה (אי מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול), היית בסכנה למספר חדשי פסילה בפועל. האשום של נהיגה בחוסר זהירות בוטל ותיקך סויים ללא אף יום שלילה. בנוסף היית צפויה לפסילה מותנית של 4 חדשים למשך 3 שנים ולקנס בשעור 2000 ₪. הוטלו עלייך תנאי וקנס סמליים בלבד.
בנוסף חויבת באפס נקודות במקום 6.
אי ציות לרמזור אדום ללא פסילה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
אני שמח לבשרך כי הצלחתי לגרום לביטול כתב האשום שנרשם נגדך בגין גרימת תאונת דרכים עם נפגעים, עקב כניסה לצומת באור אדום. כידוע לך עונש המינימום בגין תאונה כזו הינו 3 חדשי פסילה בפועל ובהתחשב בעברך התעבורתי (59 הרשעות קודמות מעודכן לאפריל 08) היית צפוי לפסילה בפועל ל- 6-8 חדשים.
אי ציות לתמרור האט ללא פסילה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
1,200 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
3 חודשים למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
העבירות בהן הואשמת חייבו (עפ"י החוק) את ביהמ"ש להטיל עלייך מינימום 3 חודשי שלילה.
בהתחשב בכך שלחובתך 30 הרשעות קודמות היית צפוי אף לפסילה ארוכה יותר.
סעיפי האישום שונו , ותיקך סויים ללא אף יום שלילה.
יצוין כי ביהמ"ש היה עשוי לקבוע כי בכל מקרה קיימת לך רשלנות גבוהה, באשר הגעת לצומת T באופן בו אתה פונה ואילו המעורב נוסע ישר, ועל כן היתה לך האפשרות למנוע התאונה.
אי ציות לרמזור אדום ותאונת דרכים-ביטול כתב אישום
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
הואשמת בגרימת תאונת דרכים חמורה.
נכנסת לצומת בניגוד לאור האדום ומבלי לשים לב לדרך, לא אפשרת לאוטובוס להשלים את חציית הצומת בבטחה, חסמת את דרכו וגרמת להתנגשות כלי הרכב. כתוצאה מכך נחבלו 7 אנשים כשאחת נחבלה חבלות קשות.
מדיניות בית המשפט הנה להרשיע "באופן אוטומטי" במקרה שכזה, כיוון שהיה עד אובייקטיבי שהעיד שעברת באדום.
למרות זאת כתב האישום בוטל.
לולא הביטול, לאור עברך ותוצאות התאונה הקשות, היית צפוי לפסילה בפועל לשנתיים, פסילה מותנית של מספר חודשים למשך מספר שנים, קנס בשעור 2,000 ₪ וחיוב בנקודות.
שכרות פי 3 מהמותר ותאונת דרכים
סיווג עונש
גזר דין
קנס
3,000 ₪
פסילה בפועל
10 חודשים + 15 יום
פסילה על תנאי
6 חודשים למשך 3 שנים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
כפי שהתבשרת סיימתי תיק השכרות שלך ב- 10.5 חדשי פסילה כך שלא תאלץ לעבור מבחני רשוי. בגופך נמצא 153 מק"ג (פי 3 מהמותר!) וזאת בבדיקת דם. בנוסף גרמת לתאונת דרכים עם נפגעים עקב הנהיגה בשכרות היית צפוי לפסילת מינימום (!) של 30 חדשים ומבחני רשוי מחדש.
שכרות ותאונת דרכים – 6 חודשי פסילה במקום שנתיים
סיווג עונש
גזר דין
קנס
1,000 ₪
פסילה בפועל
6 חודשים
פסילה על תנאי
3 חודשים למשך 3 שנים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
הגעת למשרדי לשלב הערעור.
כפי שהתבשרת גרמתי בערעור לקיצור משמעותי של העונש שהוטל עליך ע"י שופטת התעבורה בפ"ת. כזכור לך הורשעת בגרימת תאונת דרכים תוך נהיגה בשכרות וסרוב להבדק. נגזר עליך עונש של 200 שעות של"צ + 24 חדשי פסילה בפועל + מאסר על תנאי –עונש השל"צ +המאסר המותנה בוטלו+ הפסילה קוצרה ל- 6 חדשים מתוכם ריצית 4.5 חדשים – כך שנותרו לך לריצוי 1.5 חדשים בלבד.
שכרות 900 מ"ק ותאונת דרכים
סיווג עונש
גזר דין
קנס
2,000 ₪
פסילה בפועל
9 חודשים
פסילה על תנאי
2 חודשים למשך 3 שנים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
2 חודשים למשך 3 שנים
כפי שהתבשרת סיימתי את תיק השכרות שלך 900 מק"ג (פי ארבעה מהמותר)!!! יחד עם תאונת דרכים עם נפגעי גוף בפסילת רשיון נהיגה ל- 9 חדשים בלבד בנוסף לחודשיים מנהלית.
כידוע לך עונש המינימום בנהיגה בשכרות הינו 24 חדשי פסילה והעונש של נהיגה בשכרות ותאונת דרכים הינו 3 שנים.
בהתחשב בכמות האלכוהול שנמצאה (בגליונך 25 הרשעות) היית צפוי ל- 3-4-5 שנות פסילה וסכנה למאסר (בדרך של עבודות שירות ואף במאסר ממש).
שכרות 520 מ"ק ותאונת דרכים
סיווג עונש
גזר דין
קנס
2,000 ₪
פסילה בפועל
שנה
פסילה על תנאי
6 חודשים למשך 3 שנים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
כפי שהתבשרת סיימתי תיק השכרות שלך ללא אף יום פסילת רשיון הנהיגה בפועל (בנוסף ל- 1 שנה שריצית).
כידוע לך עונש המינימום – 2 שנות פסילה בפועל ולאחר ריצוי למעלה משנה – יש לעבור מבחני רישוי מחדש. הואשמת בתאונת דרכים שנגרמה עקב חוסר שליטה כתוצאה מנהיגת רכב בהשפעת אלכוהול – 520 מק"ג.
בעבירה כזו – מטיל ביהמ"ש עונש מינימלי (!) של 30 חדשי פסילת רשיון הנהיגה בפועל ואפילו חמור מכך.
שכרות 380 מ"ק ותאונת דרכים נהג חדש
סיווג עונש
גזר דין
קנס
400 ₪
פסילה בפועל
5 חודשים
פסילה על תנאי
6 חודשים למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
התחייבות
ע"ס 10,000 ₪ להמנע מעבירה למשך 2 שנים
הואשמת בגרימת תאונת דרכים בהיותך שיכורה ובהיותך נהגת חדשה. בתי המשפט נוטים להטיל מאסרים בפועל ופסילת רשיון נהיגה לתקופה של עד 6 שנים במקרים דומים. למרות זאת, סיימתי תיקך בפסילת רשיון הנהיגה לתקופה של 5 חודשים בלבד, אף ללא מאסר על תנאי.
בנוסף פטרתי אותך מביצוע מבחני רישוי מחדש.
153 קמ"ש במקום 90 קמ"ש ללא פסילה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
900 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
הואשמת בנהיגת רכב במהירות של 153 קמ"ש (הופחתו 5 קמ"ש) בזמן שהיית נהג חדש. לפיכך היית צפוי לעונש של פסילה בפועל לתקופה של שנה, מבחני רישוי לצורך חידוש הרישיון, פסילה מותנית מרתיעה, וקנס כספי משמעותי.
הצלחתי לסיים את תיקך בקנס כספי מתון בלבד.
131 קמ"ש במקום 50 קמ"ש
סיווג עונש
גזר דין
קנס
2,000 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
4 חודשים למשך 3 שנים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
בהתחשב בכך שנמדדת נוהג בעיר במהירות של 131 קמ"ש במקום 50!!!
היית צפוי לפסילה של 8-16 חודשים.
סיימתי את תיקך ללא אף יום שלילה!!
כן היית צפוי לתנאי וקנס גבוהים הרבה יותר.
עבירת טלפון שישית ללא נקודות
סיווג עונש
גזר דין
קנס
1,000 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
עומדות לחובתך 32 נקודות.
העברת לטיפולי דו"ח אשר צפוי היה לחייב אותך ב- 4 נקודות ולהובילך ל- 36 נקודות אשר בגינן היית אמור להיות מחוייב באופן אוטומטי ב- 3 חדשי פסילה בפועל ומבחן עיוני מחדש. גרמתי לתיקון האשום, באופן שלא חוייבת כלל בנקודות וחלצתי אותך משלושת חדשי הפסילה, המבחן העיוני וסנקציות נוספות.
יצויין כי הצלחתי לעשות כן למרות שמדובר בעבירת טלפון שישית בשבע השנים האחרונות!!!
רישיון לא תקף ללא פסילה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
400 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
נתפסת נוהגת כשרשיונך הקבוע פג תוקף מזה כ 7 חודשים.
בהתחשב בכך שלחובתך למעלה מ 20 הרשעות קודמות, היית צפויה למספר חודשי פסילה בפועל , מספר חודשי פסילה מותנית למספר שנים וקנס גבוה פי כמה.
סיימתי את תיקך אף ללא שלילה מותנית – הוטל עלייך קנס נמוך.
העלאת נוסעים מעל המותר- ללא פסילה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
750 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
3 חודשים למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
אני שמח לבשרך כי תיק העלאת נוסעים מעל המותר ע"י נהג חדש ללא מלווה סוים. המדובר בעבירה שעונש המינימום בגינה הינו 90 ימי שלילת רשיון נהיגה ללא אף יום שלילה. פטרתי אותך איפה ממבחני רישוי מחדש.
התרת נהיגה לנהג בלתי מורשה -ביטול דו"ח
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
הריני שמח לבשרך כי גרמתי לביטול (!) הדוח שנרשם נגדך בגין התרת נהיגה.
עבירת התרת נהיגה הינה עבירה חמורה ביותר, שהעונש הקבוע בחוק בגינה הינו מינימום שלוש שנות פסילה בפועל.
דו"ח אין כניסה- זיכוי
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
נרשם נגדך דוח בגין אי ציות לתמרורי אין כניסה.
בסיבוב הראשון הורשעת בגין העבירה – הצלחתי לגרום לביטול פסה"ד.
לאחר מכן הורשעת מחדש בגין העבירה ושוב בטלתי את פסה"ד.
בסופו של יום אחרי מספר שנים, השופט שוכנע כי יש לזכות אותך , וזאת למרות התנגדותה הנחרצית של התביעה.
עבירת רכבת -1000 ש"ח
סיווג עונש
גזר דין
קנס
1,000 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
עבירת רכבת נחשבת לאחת העבירות החמורות ביותר.
גם נהג עם עבר תעבורתי חיובי צפוי לפסילה בפועל בת מספר חודשים, בנוסף לתנאי של מספר חודשים למספר שנים וקנס גבוה.
יצוין כי בגין עבירות הרכבת המשטרה נוטה לבקש אף מאסרים מותנים.
למרות האמור לעיל תוקן כתב האישום לעבירה קלה יותר (חשוב לגיליון ההרשעות) ותיקך סוים ללא אף יום פסילה בפועל, ואף ללא פסילה מותנית. הוטל עלייך קנס סמלי בלבד.
נהיגה בפסילה – 7 חודשי פסילה
סיווג עונש
גזר דין
קנס
1,800 ₪
פסילה בפועל
7 חודשים
פסילה על תנאי
חודשיים למשך 3 שנים
עבודות שירות
4 חודשים למשך 3 שנים
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
למרות שהורשעת בעבירה חמורה מאד של נהיגה בזמן פסילה סיימתי התיק ב- 7 חדשי פסילה בפועל בלבד. היית צפוי ל- 18 חדשים לפחות וחיוב במבחני רשוי מחדש. כידוע לך הוצע לי הסדר טיעון של 11 חדשי פסילה ולא הסכמתי.
התובע עתר גם לגבי מאסר בפועל.
4 דו"חות – דו"ח עקיפה+3 דוחו"ת מהירות- ללא נקודות
סיווג עונש
גזר דין
קנס
2,750 ₪
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
חודשים למשך שנתיים
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
סיימתי 4 תיקים שלך בהרשעה אחת וללא חיוב בנקודות. פטרתי אותך בחיוב ב-8 נקודות בגין דו"ח מהירות (104 קמ"ש) וכן מחיוב ב- 8 נקודות בגין דו"ח מהירות נוסף (101 קמ"ש) וכן 8 נקודות בגין דו"ח מהירות נוסף (שוב 104 קמ"ש) – סיימתי כאמור את כל התיקים באפס נקודות במקום 24 , לאור זאת חלצתי אותך מחיוב בפסילת רשוי בת 3 חדשים+תאוריה+סנקציות נוספות.
אי עצירה לפני מסילת ברזל-ביטול דו"ח
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
אני שמח לבשרך כי הצלחתי לגרום לביטול (!) הדו"ח שנרשם נגדך ביום 05.11.06 בגין אי עצירה לפני מסילת ברזל כשניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת, בעדשה אדום מהבהב (5 שניות!).
היית צפויה למאסר על תנאי ולפסילה בפועל ל- 6 חדשים, פסילה על תנאי של 6 חדשים ל- 3 שנים ו- 2000 ₪ קנס וכן חיוב בנקודות.
רישיון נהיגה לא בתוקף- ריבוי פסילות
סיווג עונש
גזר דין
קנס
פסילה בפועל
פסילה על תנאי
עבודות שירות
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
פנית אלי כשעליך לרצות 2 שנות פסילה בכדי לחדש את רשיון הנהיגה שלך. גרמתי לכך שהפסילות חושבו רטרואקטיבית והסתיימו. המדובר בתוצאה מצויינת.

 

להערכת סיכוייך ללא חיוב או יצירת קשר לחץ/י כאן
 

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.