ארכיון מאמרים

ביטול פסילת רישוי מ-9 חודשים ל-3 חודשים

ביטול פסילת רישוי מ-9 חודשים ל-3 חודשים   נהג שצבר 36 נקודות יחויב ב-3 חודשי שלילת רישיון נהיגה ומבחן עיוני. אילו נהג שצבר 36 נקודות בסבב נוסף, במשך פחות מ-6 שנים לאחר מכן, יחויב ב-9 חודשי שלילה וכן יחויב במבחן עיוני, מבחן מעשי ובדיקות על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.   ביטול פסילת רישוי – תיקון טעויות טכניות   מסתבר כי במקרים רבים, עקב טעות טכנית ברישומים ברשות הרישוי, מודיעה הרשות לנהג כי רישיונו יישלל ל-9 חודשים ויחויב בכל שאר הסנקציות שפורטו, וזאת ללא הצדקה.   טופס הנקודות המונפק על ידי רשות הרישוי הוא לעיתים סתום, עד כדי כך שלא...
קרא עוד

עקיפה – מה דינו של מי שהחל בעקיפה כשהדרך הייתה פנויה?

מה דינו של מי שהחל בעקיפה כשהדרך הייתה פנויה?   עבירה של עקיפה כאשר הדרך איננה פנויה, היא העבירה החמורה ביותר שעניינה צורת נהיגה המופיעה בתקנות התעבורה. זו עבירת התעבורה היחידה, אשר העונש הקבוע בחוק למי שמורשע בביצוע (מבלי שנגרמה תאונה דרכים) הנו 3 חודשי פסילת רשיון נהיגה בפועל מינימום. להחמרה זו שבחוק ישנה כמובן הצדקה, באשר המדובר בעבירה המהווה מתכון לתאונה קשה, ומי שעוקף רכב בדרך שאינה פנויה (כאשר רכב מגיע ממולו) חוטא ברשלנות גבוהה, ומסתכן במודע בגרימת תאונת דרכים חזיתית על כל הכרוך בכך.   עם זאת, אירע מקרה שבו נהג עוקף, עובר למסלול הנגדי ונוסע לקראת רכב...
קרא עוד

זיהוי הנאשם

זיהוי הנאשם   פרטי הנאשם נרשמו על פתק. הפתק אבד. הנאשם זוכה   לצערנו, אנו עדים למקרים לא מעטים, בהם נהגים פוגעים ברכב אחר או אפילו חלילה באדם, ונוטשים ומסתלקים ממקום התאונה בתקווה ש"איש לא ראה איש לא שמע", לעיתים בגלל נהיגה בשכרות ולעיתים בגלל חוסר זהירות נטו. אם זאת, כאשר עד ראיה מבחין ברכב העבריין ורושם את פרטיו, עשוי הבעלים של הרכב לדין ולשאת בעונש אלא אם יוכיח כי הרכב נמסר לאחר או המדובר בטעות בזיהוי הרכב. כמובן, העד חייב לשמור על הפתק, למוסרו למשטרה, ועל התובע להציגו כמוצג בביהמ"ש בתמיכה לעדות עד הראיה לגבי זיהוי הרכב העבריין. אם...
קרא עוד

בא לשכונה ינשוף חדש

בא לשכונה ינשוף חדש   במסגרת המלחמה הנמרצת של המשטרה בנגע תאונות הדרכים, או ליתר דיוק בנגע שתיית האלכוהול הצטיידה משטרת התנועה בעגל זהב חדש, מכשיר ינשוף שבאמצעותו לוכדת המשטרה גם מי שלא בדיוק הגזים בשתיית אלכוהול אלא הסתפק בלגימת טיפה, מקסימום שתי טיפות ובהיותו נהג חדש, כהגדרתו בחוק (בן פחות משנתיים) או צעיר (פחות מגיל 24) או היותו נהג רכב ציבורי או מסחרי, יחשב כמי שנהג בשכרות ודינו שנתיים פסילת רישיון נהיגה בפועל כעונש מינימום, אלא אם כמובן ישכור שרותיו של סנגור על מנת להגיע להסדר טיעון מקל בשמו.   על פי הוראת החוק, כאשר המדובר ב"אוכלוסיה מיוחדת", די...
קרא עוד

עמידה במבחני אישיות – גם למועמדים לשיפוט

עמידה במבחני אישיות – גם למועמדים לשיפוט   עורכי הדין המופיעים בבתי המשפט פוגשים יום יום שופטים שלא כולם ראויים לכהונה. עורכי הדין שותפים לקשר שתיקה וזאת מחשש טבעי, הגיוני וסביר שיבולע להם אם יתפרסם כי מצאו לנכון להתלונן נגד שופט אשר התנהגותו לא ראויה. כידוע לציבור עורכי הדין, שופטים רבים לא נכונו במזג שיפוטי ראוי והם משרים באולם אוירה קשה שיש בה לפגום בדיונים עצמם.   לא רק למבקשים לקבל רשיון נהיגה לרכב ציבורי (מונית ואוטובוס)   כזכור, כאשר עלתה על הפרק שאלת הדחתו של שופט ביהמ"ש המחוזי בת"א, חיים אדר עקב התנהגותו החריגה, הודיע פרופ' דוד ליבאי שהיה...
קרא עוד

בזכות הספק, למרות הזיהוי – התוצאה זיכוי!

בזכות הספק, למרות הזיהוי – התוצאה זיכוי!   שימוש ברכב ללא רשות הבעלים היא תופעה עתיקת יומין. כל מי שנוהג ברכב דו אופני היה מעדיף לשאת עמו את רכבו ואף להעלותו לביתו, ובלבד שלא יופתע בכל פעם מחדש כשהוא מגלה שהמראה חסרה, שהרכב נותר עם גלגל אחד, או שנעלם ואיננו.   לעתים נדירות יזכה בעל האופנוע, או הקטנוע לראות במו עיניו כיצד הגנב הזריז מעלים את רכבו ואם יקרה כדבר הזה עדיין תתעורר השאלה, שמא החשוד חף מכל פשע ובעטיו של מזל ביש נראה בסמוך למקום הפשע.   ספק לגבי הזיהוי – התוצאה, זיכוי   בבית-המשפט לנוער בתל-אביב הועמד לדין...
קרא עוד

מה עונשו של נאשם המעז להתגונן?

חיוב בהוצאות משפט   כלל בסיס במשפט הפלילי הוא, שאין להתחשבן עם נאשם הכופר באשמה, ובדיעבד מסתבר כי לכפירתו לא היה בסיס, מהטעם שאין לדרוש ממנו שסייע בידי התביעה ויאמר "מודה אני". התביעה היא זו שאחראית להביא את הראיות בפני בית-המשפט, והנאשם אינו מחויב בשיתוף פעולה עמה, בבחינת "להדק במו ידיו את החבל על צווארו". על-פי כלל זה, לא יועמד נאשם לדין על עדות שקר, אם בעת ניהול המשפט נגדו התגונן בטענות, שהשופט בהכרעת הדין, קבע שאינן אמת. משפט תעבורה הוא לכאורה משפט פלילי לכל דבר, אך לא תמיד רואים שופטי התעבורה את התגוננותו של הנאשם בפני האישום נגדו בעין...
קרא עוד

התנהגות נאותה בבית המשפט

על התנהגות נאותה בבית המשפט הנהג שהתפרע בבית המשפט    כפי שהדמוקרטיה זכאית להגן על עצמה, כך זכאית המערכת השיפוטית להגנה ממי שמביע תרעומת על ההליך המשפטי באופן פוגע ולא הולם. הכוח לעצור מתפרעים ונאשמים נמצא כמובן בידי השופט. אך כאשר אדם מתפרע בעת דיון בבית המשפט, מוגבל כוחו של השופט לאוסרו, כי החוק מחייב קודם כול להזהיר אותו, ובעניין זה מתקיים הכלל, שלפיו אין עונשין אלא אם כן מזהירים.   אדם הובא לדין בבית-המשפט לתעבורה בתל-אביבי והואשם בעבירה של אי-ציות לאור אדום ברמזור. הוא הורשע בדין והוטל עליו עונש. כשהוקרא גזר הדין התפרץ הנאשם כלפי בית-המשפט במילים: "כולכם רמאים...
קרא עוד

פגע מאחור, ובכל זאת יצא זכאי

פגיעה מאחור – מתי הפוגע מאחור יצא זכאי?   במקרה של תאונת חזית-אחור, לעולם יימצא הפוגע מאחור אחראי. הוראת החוק בנושא אומרת, כי נהג צריך לשמור על מרחק, אשר יאפשר לו עצירה בכל עת למניעת תאונה. אגב, עפ"י תיקון הקיים בתקנות התעבורה, לאחר שהוכנס לפעולה מכשיר המרו"ם, המיועד לקלוט עברייני אי שמירת מרחק, הוספה לתקנות הוראה הקובעת, כי נהג חייב לשמור על מרחק של שנייה בינו לבין הרכב שלפניו – מרחק שאגב הנו קצר מדי, מה גם שבקורסים לצוברי נקודות משננים, כי יש לשמור על מרחק של שתי שניות.   יחד עם זאת, יתכן מקרה בו גם הנהג הפוגע מאחור...
קרא עוד

תוצאות וזיכויים של משרדינו

תוצאות וזיכויים של משרדנו     נתפס נוהג בשכרות פעמיים תוך שנה – שני התיקים יחדיו הסתיימו בפסילה של חצי שנה בלבד מאי 19, 2016 נהג בן 34 נתפס נוהג בשכרות, בפעם השניה תוך שנה. עבירה אשר העונש המינימום בגינה, הינו פסילת רישיון הנהיגה לתקופה של ארבע שנים בפועל. לאחר דיונים רבים, ופגישות רבות עם התביעה המשטרתית הצלחנו לסיים את שני תיקי השכרות ביחד ב-6 חודשי פסילה בלבד! – בכך חילצנו את הנהג מביצוע מבחני רישוי וזימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לצורך חידוש הרישיון. תת"ע 8128-06-15, תת"ע 3499-12-14 שכרות – 815 מק"ג מאי 19, 2016 ליבת שלום רב, כפי שהתבשרת...
קרא עוד