ג.2. רשלנות – היעדר מודעות:

המבחן שבית המשפט נוקט אותו על מנת לקבוע אם נהג אחראי לתאונה אם לאו הוא מבחן "האדם מן היישוב". המונח "האדם מן היישוב" החליף בתיקון לחוק העונשין את המונח "האדם הסביר". מדובר אם-כן, במבחן חדש שמתחשב יותר בנהג העומד למשפט. עד עתה,  בתי המשפט פירשו את המונח הישן "האדם הסביר" כמי שמתנהג כפי שמצפים ממנו להתנהג או כפי שהשופט עצמו היה מתנהג לו היה נקלע לאותן נסיבות. זהו כמובן מבחן מחמיר. מנגד, לפי מבחן "האדם מן היישוב", הנהג יימצא אשם בגרימת תאונת דרכים רק בתנאי שרוב הנהגים באותן נסיבות, שאליהן נקלע הנהג, היו צופים את הסכנה (שאותה לא צפה הנהג) ונוקטים פעולה למניעת התאונה.

המבחן החדש מתחשב, אפוא, במציאות. שכן, לפי מבחן זה בודק בית המשפט, האם נהגים אחרים – רגילים ו"מן היישוב" – היו נכשלים גם הם בנהיגתם כמו הנאשם. במקרה שהתשובה היא שלילית, לא תהיה הצדקה להרשיע את הנהג העומד לדין.

 

המשך

קרא עוד על:

עורך דין תעבורה

נהיגה במהירות מופרזת


נהיגה ברשלנות

להערכת סיכוייך ללא חיוב או יצירת קשר לחץ/י כאן