לא צוין קיומם של תמרורי ב-24

בית המשפט

בית משפט לתעבורה ת"א – יפו
ת 030001/05

 

בפני:
כב' השופט שלמה איזקסון
תאריך:
29/01/2007

 

בעניין:
ענף תנועה ת"א

 

ע"י ב"כ עו"ד

תובע

 

נ ג ד

 

שימר גיל
ע"י ב"כ עו"ד
אילון אורון
הנאשם

 

 

ה כ ר ע ת – ד י ן

 

 

ה נ א ש ם  ז כ א י  ב ד י ן

 

 1. הנאשם הובא לדין על כך, שבנוהגו את האופנוע שלו, במועד ובמקום הנקובים בכתב האישום, נסע במהירות של 81 קמ"ש, במקום 50 המותרים במקום. בישיבת ההקראה כפר הנאשם באישום.
 2. בישיבת ההוכחות העידה עורכת הדו"ח לבדה.
 3. בתשובה לשאלות שנשאלה על ידי הסניגור, השיבה העדה שאין היא זוכרת את המקרה שבו מדובר ושהיא אכן מאשרת שלא בדקה תמרורי ב-24 (ראה עמ' 2 לפרוטוקול שורות 2, 5 – 6).
 4. הסניגור טען שאין להשיב לאשמה, שכן לדבריו מדובר בעבירה מסוג אחריות קפידה, לפיכך על התביעה להוכיח שני תנאים מצטברים, כדי להביא להרשעת הנאשם, בעבירה שבכתב האישום:
  א. היות הדרך בתחום השיפוט העירוני.
  ב. שבכניסה לדרך היו מוצבים שני תמרורי ב-24.
 5. אין מחלוקת על כך, שהדרך היתה בתחום השיפוט העירוני. ברם, לא הוכח כדרוש במשפט פלילי, שבכניסה לדרך היו מוצבים שני תמרורי ב-24.
 6. הסניגור ביקש שאזכה את הנאשם הן על פי פס"ד שניתן על ידי בתאריך 27.12.04 בתיק 026625/04 מדינת ישראל נ' תאודור אברמוב והן על פי פסיקה נוספת של בתי משפט מחוזיים, שצוטטו בפסק הדין הנ"ל, בפסקה 4 שבו.
 7. כפי שכבר ציינתי בהכרעת הדין הנ"ל, בפסקה 9 שבו, הודתה עורכת הדו"ח בעניננו, שאין היא זוכרת את המקרה. כמו כן, ציינה שאכן לא רשמה בדו"ח, אם היו או לא היו מוצבים תמרורי ב-24 ברחוב ובסביבה ממנה הגיע הנאשם. על כן, לא הובאו מספיק ראיות להוכחות הרכיב הנסיבתי, לפיו מדובר בדרך עירונית. (ראה בענין זה גם ע"פ 213/83 אסולין נ' מדינת ישראל פ"ד לח (1) 519, 524 ).
 8. לפיכך, אין איפוא נפקא מינא, אם הנאשם העיד או לא העיד, שהרי מחדלו בענין זה, אין בו כדי לחזק את ה ע ד ר ה ר א י ו ת של התביעה. לפיכך, אני מזכה את הנאשם.

 

ניתנה והודעה היום יום ב', י' בשבט התשס"ז, (29 בינואר 2007) בנוכחות:

הנאשם __________________

הסניגור__________________

נציג התביעה _______________

 

שלמה איזקסון – שופט

קלדנית: נטלי

 

להערכת סיכוייך ללא חיוב או יצירת קשר לחץ/י כאן