ארכיון זימון למשפט

התיר לנהוג למי שאינו מורשה ונחלץ מעונש המינימום

התיר לנהוג למי שאינו מורשה ונחלץ מעונש המינימום   הענישה המקובלת והאפקטיבית בעבירות תעבורה היא פסילת רישיון הנהיגה. מקובל כי זה העונש המרתיע, והכואב וההולם עבריינות של נהגים. כיוון שכך, נקבעו בחוק הוראות של ענישת מינימום, שאינן מאפשרות לביהמ"ש להפעיל שיקול דעת ולהימנע מפסילת הרישיון. בתי-המשפט פוסקים פסילה ממשית, כאשר מדובר בהרשעה בגין עבירות הנמנות בתוספות הראשונה והשנייה לפקודת התעבורה. לדוגמה, נהג המורשע בנהיגת רכב בזמן שאינו מורשה לנהוג, או בהתרת הנהיגה לאחר שאינו מורשה לנהוג, חייב בענישת מינימום של שלושה חודשי פסילת רישיון בפועל. לעתים אפשר לסייג את הפסילה כך שתחול רק על נהיגת סוג הרכב שבו בוצעה העבירה....
קרא עוד

עמידה במבחני אישיות – גם למועמדים לשיפוט

עמידה במבחני אישיות – גם למועמדים לשיפוט   עורכי הדין המופיעים בבתי המשפט פוגשים יום יום שופטים שלא כולם ראויים לכהונה. עורכי הדין שותפים לקשר שתיקה וזאת מחשש טבעי, הגיוני וסביר שיבולע להם אם יתפרסם כי מצאו לנכון להתלונן נגד שופט אשר התנהגותו לא ראויה. כידוע לציבור עורכי הדין, שופטים רבים לא נכונו במזג שיפוטי ראוי והם משרים באולם אוירה קשה שיש בה לפגום בדיונים עצמם.   לא רק למבקשים לקבל רשיון נהיגה לרכב ציבורי (מונית ואוטובוס)   כזכור, כאשר עלתה על הפרק שאלת הדחתו של שופט ביהמ"ש המחוזי בת"א, חיים אדר עקב התנהגותו החריגה, הודיע פרופ' דוד ליבאי שהיה...
קרא עוד

בזכות הספק, למרות הזיהוי – התוצאה זיכוי!

בזכות הספק, למרות הזיהוי – התוצאה זיכוי!   שימוש ברכב ללא רשות הבעלים היא תופעה עתיקת יומין. כל מי שנוהג ברכב דו אופני היה מעדיף לשאת עמו את רכבו ואף להעלותו לביתו, ובלבד שלא יופתע בכל פעם מחדש כשהוא מגלה שהמראה חסרה, שהרכב נותר עם גלגל אחד, או שנעלם ואיננו.   לעתים נדירות יזכה בעל האופנוע, או הקטנוע לראות במו עיניו כיצד הגנב הזריז מעלים את רכבו ואם יקרה כדבר הזה עדיין תתעורר השאלה, שמא החשוד חף מכל פשע ובעטיו של מזל ביש נראה בסמוך למקום הפשע.   ספק לגבי הזיהוי – התוצאה, זיכוי   בבית-המשפט לנוער בתל-אביב הועמד לדין...
קרא עוד

מה עונשו של נאשם המעז להתגונן?

חיוב בהוצאות משפט   כלל בסיס במשפט הפלילי הוא, שאין להתחשבן עם נאשם הכופר באשמה, ובדיעבד מסתבר כי לכפירתו לא היה בסיס, מהטעם שאין לדרוש ממנו שסייע בידי התביעה ויאמר "מודה אני". התביעה היא זו שאחראית להביא את הראיות בפני בית-המשפט, והנאשם אינו מחויב בשיתוף פעולה עמה, בבחינת "להדק במו ידיו את החבל על צווארו". על-פי כלל זה, לא יועמד נאשם לדין על עדות שקר, אם בעת ניהול המשפט נגדו התגונן בטענות, שהשופט בהכרעת הדין, קבע שאינן אמת. משפט תעבורה הוא לכאורה משפט פלילי לכל דבר, אך לא תמיד רואים שופטי התעבורה את התגוננותו של הנאשם בפני האישום נגדו בעין...
קרא עוד

ג.2. רשלנות – היעדר מודעות

ג.2. רשלנות – היעדר מודעות: המבחן שבית המשפט נוקט אותו על מנת לקבוע אם נהג אחראי לתאונה אם לאו הוא מבחן "האדם מן היישוב". המונח "האדם מן היישוב" החליף בתיקון לחוק העונשין את המונח "האדם הסביר". מדובר אם-כן, במבחן חדש שמתחשב יותר בנהג העומד למשפט. עד עתה,  בתי המשפט פירשו את המונח הישן "האדם הסביר" כמי שמתנהג כפי שמצפים ממנו להתנהג או כפי שהשופט עצמו היה מתנהג לו היה נקלע לאותן נסיבות. זהו כמובן מבחן מחמיר. מנגד, לפי מבחן "האדם מן היישוב", הנהג יימצא אשם בגרימת תאונת דרכים רק בתנאי שרוב הנהגים באותן נסיבות, שאליהן נקלע הנהג, היו צופים את...
קרא עוד

ג. המבחן לאחריות הנהג

ג. המבחן לאחריות הנהג: ג.1. התאונה הרגילה ו"התאונה המדברת": ג.1.1. כללי:   כאשר מגיע תיק תאונה לידי תובע משטרתי או לידי פרקליט, (במקרה, שהחשוד הוא שוטר או כאשר מדובר בתאונת דרכים קטלנית) הנטייה תהיה להגיש כתב אישום נגד הנהג ש"קל" להוכיח לגביו כי הוא פעל בניגוד לתקנות התעבורה. לדוגמה, אם נהג נכנס לצומת שבה מוצב תמרור "עצור" ובהמשך הדרך הוא מתנגש ברכב שנוסע בכיוון המצטלב, הנטייה תהיה להעמיד לדין את הנהג שלא ציית לתמרור. זאת, אף שייתכן שהנהג השני המעורב בתאונה נסע במהירות מופרזת ועל כן עשוי להיות אחראי לתאונה לפחות באותה מידה. הסיבה לכך, היא שקל יותר להוכיח אי-ציות...
קרא עוד

דוגמה: בלדר כספים לא ציית לשוטר וזוכה

דוגמה: בלדר כספים לא ציית לשוטר וזוכה   מטעם התביעה, העיד השוטר רושם הדוח אשר תיאר את האירוע. לדבריו, גרם הנאשם לפקק תנועה, ועל-כן הוא ביקש ממנו שיפנה את המקום. הנהג שהתעלם ממנו ביקש מהשוטר להזדהות באמצעות הרמקול שברכבו. לדברי השוטר, הוא הזדהה ומסר את פרטיו דרך החלון. הוא גם הוסיף, שבמשך האירוע שארך כעשר דקות, הגיעו עוברי-אורח שראו כיצד הוא מושפל על ידי הנהג.   הנהג העיד, שהוא עובד ברשות הדואר כבלדר כספים ותפקידו הוא להעביר כספים מסניפי הדואר. לדבריו, מדובר בפעילות מסוכנת בהיות הבלדרים חשופים למקרי שוד ותקיפה; ההוראות מחייבות אותו להיעצר קרוב למתקן שממנו נאסף המשלוח, תוך...
קרא עוד

ז.2. תעודת ביטוח

ז.2. תעודת ביטוח: במקרה של נהיגה ללא תעודת ביטוח חובה, הנהג יזומן למשפט ולא תהיה לו אפשרות לפטור עצמו מתשלום בררת הקנס, אפילו אם מדובר בתקופה קצרה שבה לא נשא אותה. עם זאת, יתחשב בית המשפט לקולא או לחומרה במשך התקופה שבה לא נשא את התעודה וכן בשיקולים נוספים, הקשורים הן בביצוע העברה (למשל הרכב אינו של הנהג) והן בשיקולים הקשורים לנהג עצמו (למשל, שנות הוותק שצבר בנהיגה ועברו התעבורתי).       המשך קרא עוד על: אי ציות לרמזור אדום  נהיגה ללא רישיון   תאונות דרכים קטלנית  תאונת דרכים עם נפגעים  תאונת דרכים ללא נפגעים  נהיגה בשכרות עבירות תעבורה  להערכת...
קרא עוד

ב. דוחות בררת משפט:

ב. דוחות בררת משפט: אלו דוחות אשר בגינן נקבע קנס ובידי הנהג הבררה לשלם את הקנס או לבקש להישפט.  הדוחות הנפוצים בתחום זה ניתנים בשל עברת רמזור; מהירויות שאינן חורגות מעבר ל-30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית או ומעבר ל-40 קמ"ש מעל המותר בדרך שאינה עירונית,אי שמירת מרחק, אי עצירה בתמרור עצור, אי ציות לתמרור 'כניסה אסורה' ונהיגה בנתיב תחבורה ציבורית (נת"צ). לנהג אשר מקבל דוח מסוג בררת משפט קיימת הבררה-האפשרות להגיש למשטרה, בתוך תשעים יום, בקשה להישפט. זאת, במקרה שהנהג סבור שהוא לא ביצע את העברה המיוחסת לו. יש להיזהר ולא לשלם את הקנס כאשר בכוונתך להישפט או שבכוונתך...
קרא עוד

דוחות תנועה

דוחות תנועה ניתן למיין  את דוחות התנועה לשני סוגים:   à         הזמנה למשפט à         בררת משפט (עברות קנס)     מטבע הדברים, ברור כי העברות הקלות יותר הנן מסוג בררת משפט. עם זאת, סיווג קטגורי זה של העברות איננו סטטי אלא דינמי ונתון לשינויים, בהתאם לנסיבות ולמדיניות המשפטית המצויה אותה עת. כך, לדוגמה, עברות שנחשבו בעבר כעברות חמורות – כגון עברת רמזור או נהיגת רכב במהירות מופרזת – הפכו עם הזמן לעברות המסווגות כחמורות פחות, דהיינו עברות אלו הפכו מעברות מסוג הזמנה למשפט לעברות קנס. הטעם העיקרי לשינוי סיווג עברה הנו פרקטי –  הקושי של רשויות אכיפת החוק להתמודד עם כמויות הדוחות...
קרא עוד