ארכיון מהירות מופרזת

א.2. הגנה 2 – תמרור שאינו מוצב כדין:

א.2. הגנה 2 – תמרור שאינו מוצב כדין: כדי להיחשב חוקי ולחייב את הנהג, חייב התמרור לא רק באישור הרשות המתאימה , אלא גם בהצבה חוקית על-פי דרישות החוק. אם הצבתו אינה חוקית הוא לא יחייב את הנוהגים, אפילו אם הוא גלוי לעין ונראה היטב והנהג מזהה אותו בצדי הדרך.   דוגמה: תמרור צבוע-הנאשם זוכה  נהג לא ציית לתמרור "אין כניסה" שהיה מכוסה בחלקו בצבע שחור. שופט בית המשפט לתעבורה באשקלון דן מור פסק, כי התמרור אינו חוקי משום שהוא צבוע בחלקו. מעניין לציין, כי בעוד שהתביעה טענה שהנאשם מכיר היטב את המקום ואת התמרור, השופט קבע כי אין בכך כדי...
קרא עוד

המשך – א.1. הגנה 1 – תמרור שאינו מאושר כדין על-ידי הרשות המתאימה:

המשך – א.1. הגנה 1 – תמרור שאינו מאושר כדין על-ידי הרשות המתאימה: יחד עם זאת, חשוב לזכור, אם נהג לא ציית לתמרור הלא חוקי וגרם לסיכון רכב אחר, הולך רגל או גרם לתאונת דרכים, הרי שהוא לא יוכל, בהכרח, לפטור את עצמו מאחריות למעשיו ולהתחמק מעונש. שכן, בכל מקרה גם תמרור לא חוקי משמש, מעצם הצבתו בכביש, אות אזהרה לגבי הסיכונים שבדרך. בניגוד לגישה זו, החליט שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, סגן הנשיא, אריה אבן ארי[1], לזכות מאחריות לגרימת תאונת דרכים נהג אשר בדרכו היה מוצב תמרור עצור. באותו מקרה, לא הצליחה התביעה להוכיח כי הצבת התמרור אושרה...
קרא עוד

א.1. הגנה 1 – תמרור שאינו מאושר כדין על-ידי הרשות המתאימה:

א.1. הגנה 1 – תמרור שאינו מאושר כדין על-ידי הרשות המתאימה: נהג חייב לציית להוראות התנועה הניתנות בתמרור, "אולם, תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין".[1] תמרור כזה עשוי להיות תמרור שאין לו "תעודת לידה", דהיינו עותק מן הפרוטוקול המאשר את הצבתו לפני מועד הדוח. אם אין באפשרות רשות התמרור המרכזית או המקומית להציג עותק כזה, הרי שדוח התמרור לא יחייב את הנהג והוא יוכל להתעלם מקיומו, זאת בשל היותו לא-חוקי.   דוגמה: חוקיות הצבת התמרור לא הוכחה – הנאשם זוכה בבית המשפט לתעבורה בת"א, נדון עניינו של נהג שהואשם בעברת מהירות. על פי...
קרא עוד

המשך נסע במהירות מופרזת, פגע בהולכת רגל וזוכה

המשך נסע במהירות מופרזת, פגע בהולכת רגל וזוכה שופטת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב הדסה בין עיתו, דחתה את ערעור המדינה. השופטת קבעה, כי המדובר בנערה, אשר בלא כל תשומת לב למכונית המתקרבת התפרצה אל הכביש בריצה כדי לדבר עם מישהו שנמצא בעברו האחר של הכביש. "לא מדובר בילדה קטנה, שלגביה חלה חובת זהירות מיוחדת, אלא בנערה בת 13". פסקה השופטת והוסיפה: "בא כוח המדינה מנסה לשכנע אותנו, שאילו נהג המשיב יותר לאט היתה התאונה נמנעת. הואיל ולא ידוע לנו, ואין ממצא על כך שהתאונה נגרמה בסוף הבלימה ושהצדק הוא עם בא כוח המדינה – הערעור נדחה."   הלקח הבטיחותי: גם הולך...
קרא עוד

נסע במהירות מופרזת, פגע בהולכת רגל וזוכה

רשלנותה של הולכת רגל בת 13 גרמה לזיכוי הנהג שפגע בה   מקובל לחשוב, שפגיעה של מכונית בהולך רגל היא תמיד אשמתו של הנהג; קל וחומר כאשר התביעה מוכיחה בבית-המשפט כי הנהג הפוגע נסע במהירות גבוהה מהמהירות המותרת בחוק. אבל מדיון שהתקיים בבית-המשפט לתעבורה ובבית-המשפט המחוזי בתל-אביב עולה, כי אין הדבר כך. עצם המעורבות של נהג בתאונה, שבה נפגע הולך רגל, אינה יוצרת אחריות פלילית, וגם נהיגה במהירות, העולה על המותר בחוק, אין בה בהכרח כדי להרשיע את הנהג בגרימת התאונה. השאלה העומדת על הפרק היא, אם היה אפשר למנוע את התאונה, לו היה הנהג נוסע במהירות חוקית.   בבית-המשפט...
קרא עוד

6. אופנועים

גזר דין או רגז דין? מה דינו של מי שמבקש להישפט על עברת קנס – ומעצבן את שופט התעבורה? נהג הואשם כי נסע ברכבו ברחוב מקווה-ישראל במהירות 75 קמ"ש במקום 50. עבירת-קנס בשיעור של 750 שקל. הנהג כפר באישום. סניגורו של הנהג טען, כי לא הוכח שנעשו בדיקות של מכשיר הממל"ז ("אקדח הלייזר") כנדרש בהוראות ההפעלה שלו, ולכן היה מקום לזכות את הנהג. שופט התעבורה בתל-אביב לא קיבל את טיעוני הסניגור, וחמתו בערה בו, כי הנאשם העז להתגונן בפני האישום. שופט התעבורה גזר על הנהג עונש – קנס בשיעור 3,000 שקל ופסילה על-תנאי שישה חודשים למשך שלוש שנים. הסניגור מיהר...
קרא עוד

5. ענישה וחנינה

חנינה נפסל, לא ידע שצריך להפקיד את הרישיון וזכה בחנינת הנשיא   נהג שרשיונו נפסל ולא ידע שעליו להפקיד אותו בבית המשפט, זכה בחנינת הנשיא ולא נאלץ לרצות את העונש שנית.   על פי דיני התעבורה, נהג שרשיונו נפסל חייב להפקיד את הרשיון במזכירות בית-המשפט שפסל אותו. כל עוד לא הפקיד את הרשיון, לא תתחיל ספירת ימי הפסילה, והנהג ייחשב על פי דין כפסול לכל ימי חייו או עד שרשיונו יפקע (היום מונפקים רשיונות לעשר שנים). משום שאי-ידיעת החוק אינה פוטרת, לא יוכל הנהג להצהיר ולהוכיח, שאכן לא נהג גם לפני שהפקיד את רשיונו, וימים אלה לא ייחשבו במניין ימי...
קרא עוד

המשך השופט לא האמין לשוטר, אך כן האמין לנאשם שהודה

המשך השופט לא האמין לשוטר, אך כן האמין לנאשם שהודה בהסתמך על עדות זו פסק השופט, כי הנאשם צריך ליהנות מן הספק. הוא כתב: "כאשר מדובר בהיבטים המתייחסים למדידת המהירות, מן הראוי כי ייעשו לגביהם רישומים מדויקים בסמוך ומיד לאחר מדידת המהירות… משלא עשה כן השוטר במקום, והסתפק במתן עדות על כך לבית הדין מספר חודשים לאחר האירוע לא ניתן לסמוך על עדות כזאת ולהרשיעו". על כן פסק השופט כי לא הוכח, שהנאשם נהג את רכבו במהירות של 150 קמ"ש.   יחד עם זאת, כתב השופט: "מצויים בפני דבריו המפורשים של הנאשם מיד כשנעצר בכביש, שלפיהם הוא ביקש את סליחת...
קרא עוד

השופט לא האמין לשוטר, אך כן האמין לנאשם שהודה

השופט לא האמין לשוטר, אך כן האמין לנאשם שהודה *נהיגה במהירות מופרזת    *ההודאה בפני השוטר מחייבת- אך הנאשם זוכה   מטעם אחר   כדי להרשיע בעבירת מהירות יש להוכיח שהשוטר המפעיל את הרדאר (מכמונת המהירות) הפעילו על פי ההוראות המחייבות. במקרה בו מדובר, הפעיל השוטר מכשיר רדאר בו עשתה המשטרה שימוש לפני מספר שנים, והמדובר ברדאר מסוגKR-11. מכשיר זה הינו נייד ולא ניתן למדוד לפיו מהירות נסיעה בקרבת מתח חשמלי גבוה, כי הדבר משבש את פעולת המכשיר.   נהגים הנעצרים בידי שוטר מעדיפים על פי רוב להתוודות, כי ביצעו את העבירה, בתקווה שהשוטר יחון אותם ויימנע מרישום הדו"ח. לעתים יוזמה...
קרא עוד

השוטר איבד קשר עין והנאשם זוכה

 נהיגה במהירות מופרזת – איבוד קשר עין בין השוטר לנאשם- גרם לזיכוי המשטרה עושה שימוש במכשיר ראדאר מסוג KR-11 המסוגל לקבוע את מהירות הרכב הנוסע מול רכב משטרתי המצויד במכשיר זה בכביש חד מסלולי, כד ללכוד עברייני מהירות. במקרה כזה, על השוטר, אשר רשם את הדו"ח, להוכיח בבית המשפט, כי שמר על קשר עין רצוף עם הרכב עד לרגע לכידתו. שאם לא כן יוכל הנאשם לטעון, כי הרכב אשר עבר את עבירת המהירות התחמק לו, ואילו השוטר "התביית" בהמשך על רכבו של הנאשם, החף מכל עבירה.   המהירות המיוחסת עם זאת, לעתים קרובות מתעורר במשפטי תעבורה ספק באשר לאמינותה של...
קרא עוד