ארכיון עבירות תעבורה

ה. עקיפות

ה. עקיפות: ה.1. כללי:   בסעיף 47 לתקנות התעבורה מפורטים איסורים הנוגעים לעקיפות מסוכנות. עברת העקיפה החמורה ביותר הנה עקיפה בדרך שאינה פנויה. עברה זו מנויה בתוספת הראשונה והרביעית לפקודת התעבורה, ומחייבת ענישה של שלושה חודשי פסילת רשיון הנהיגה בפועל. קצין המשטרה מוסמך לפסול בגינה את רשיון הנהיגה ל-30 יום מנהלית בנוסף לכך, עברה זו מחייבת בעשר נקודות לפי שיטת הניקוד. עברת עקיפה חמורה אחרת היא "עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף", אף היא מנויה בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, ולכן ניתן בגינה לשלול מנהלית את רשיון הנהיגה לשלושים יום. עברה זו מחייבת בעשר נקודות. עברה מסוכנת נוספת, אשר אינה...
קרא עוד

ד.2.2. שיטת האכיפה בנסיעה

ד.2.2. שיטת האכיפה בנסיעה: המדובר בעברה שבהתרחשותה מבחין השוטר תוך כדי נסיעה ברכב.   דוגמה: השוטר מעורב – הנאשם זוכה נהג הואשם בבית המשפט לתעבורה בבאר שבע בעברה של "אי מתן זכות קדימה" בצומת. השוטר העיד כי, אמנם אינו זוכר דבר על נסיבות האירוע מעבר לרשום בגוף הדוח, אבל לדבריו כאשר רשם את הדוח רשם דברי אמת. לפי רישומיו, הנהג נכנס לצומת בניגוד להוראות התמרור המחייב "מתן זכות קדימה". כתוצאה מכך, השוטר רושם הדוח – אשר נכנס אותה עת לצומת – נאלץ לעצור את רכבו כדי למנוע תאונה. השוטר רשם כי הנהג טען לפניו "עצרתי". ואכן, הנהג העיד בבית המשפט,...
קרא עוד

ג.3. אי-ציות לאור צהוב ברמזור

ג.3. אי-ציות לאור צהוב ברמזור: לפני הופעת האור האדום ברמזור, דולק בכיוון נסיעת הנהג אור צהוב במשך 3 שניות על פי ההנחיות לתכנון רמזורים של משרד התחבורה. אור צהוב ברמזור דינו כדין אור אדום, ולכן חייב נהג לעצור גם כאשר בכיוון נסיעתו נדלק אור צהוב. יחד עם זאת, קיימת הגנה בחוק לנהג אשר לא הספיק לעצור, לאחר שהאור הירוק בכיוון נסיעתו התחלף לצהוב.   דוגמה: כמעט התנגש בניידת משטרה שנכנסה לצומת בירוק – זוכה שוטר האשים נהג בכך שחצה באור אדום את צומת הרחובות דרך לוד-פינת האצ"ל בשכונת התקווה בתל אביב. השוטר הגיע לצומת מרחוב האצ"ל, והאור בכיוון נסיעתו התחלף...
קרא עוד

ג.1.2. אכיפה על-ידי מצלמה אלקטרונית:

ג.1.2. אכיפה על-ידי מצלמה אלקטרונית: המצלמה האלקטרונית מצלמת שתי תמונות בהפרש של שנייה אחת ביניהן. נהג הרכב המתקרב לצומת עולה על גלאי הממוקם אחרי קו העצירה. כאשר ברמזור דולק האור האדום, מופעלת המצלמה האוטומטית. המצלמה לא תופעל כאשר הנהג "עובר בצהוב" אלא רק שנייה אחת לאחר שהאור ברמזור התחלף לאדום. חשוב לציין, כי גם אם הצילום הוא ברור ומאפשר לזהות בוודאות את הרכב וגם אם רואים בוודאות את הנהג, את היושב לימינו (הצילום נעשה מאחור) או את שניהם, גם אז ייתכן שלא יהיה ניתן להרשיע את הנהג על פי הצילום. זאת, משום שכדי להרשיע נהג באי-ציות לרמזור אדום, חובה על...
קרא עוד

ב.2.2. מכשיר הממל"ז: – 4

ב.2.2. מכשיר הממל"ז: – 4 בנסיבות כאלו, פסק השופט, לא ניתן לקיים ביקורת שיפוטית ראויה לגבי אמינות המכשיר ולא ניתן להסתמך על ממצאיו במשפט פלילי. שכן,  יש להוכיח בו את העברה מעבר לספק סביר. השופט ציין עוד כי אם אמינות המדידה תלויה ביציבות המכשיר, .הרי שאפשר להטיל ספק בו משום שהממל"ז מוחזק בידי שוטר והוא אינו מוצב על חצובה. יציבותו של המכשיר מוטלת בספק, משום שדי בסטייה קלה של יד השוטר המפעיל את המכשיר כדי שהמכשיר יקבל קריאה שגויה וימדוד מהירות של רכב אחר. לבסוף, הדוח יירשם לנהג הלא נכון. זאת ועוד, מומחים אשר בדקו את המכשיר העידו לפני השופט...
קרא עוד

ב.2.2. מכשיר הממל"ז: – 3

ב.2.2. מכשיר הממל"ז: – 3 באשר למקרה זה, הגישה פרקליטות מחוז מרכז ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שם הוא נדון בפני השופט עודד מודריק.[1] הוא הסתמך בקביעתו על מתן פסק דין שניתן בבית המשפט העליון לאחר מתן פסק הדין בבית המשפט לתעבורה בנתניה: אמנם, באשר לאותו נהג הותיר השופט  את הזיכוי בעינו.  אולם,  קבע, כי לאור פסקי הדין הרבים שבהם הורשעו נהגים בעברת מהירות נוצרה חזקה על העובדה שהמכשיר תקין, ועל-כן כל מי שחפץ לכפור באמינות המכשיר – עליו הראייה. לפיכך, הנהג הוא שצריך להביא חוות דעת מומחה מטעמו שתאשר כי המכשיר אינו אמין. בחודש ספטמבר 2000, ניתן בבית...
קרא עוד

ב.2.2. מכשיר הממל"ז: – 2

ב.2.2. מכשיר הממל"ז: – 2 לאחרונה, ניתן פסק דין מעניין בבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי השופטת רות אור.[1]השופטת אור קיבלה ערעורו של נהג אשר הורשע בעברת מהירות, ופסקה, בין השאר, כי לא ראוי ולא הוגן לחייב את הנאשם להוציא ממון רב לצורך קבלת חוות דעת מומחה שתוכיח את טענתו. לדעת השופטת, על התביעה המשטרתית – ולא על הנהג – לתמוך את טיעוניה על אודות אמינות המכשיר בדרך מדעית ובהסתמך על חוות דעת מומחה.    כאמור, בתי המשפט לתעבורה מקבלים, בדרך כלל, את ממצאי המכשיר כאמינים. לכן, במקרה שהנאשם כופר במהירות המיוחסת לו, השאלה העשויה להתעורר איננה, האם המכשיר אמין...
קרא עוד

ב.2.2. מכשיר הממל"ז: – 1

ב.2.2. מכשיר הממל"ז: – 1 בצה"ל, הוקפא בעבר השימוש במכשיר הממל"ז בעקבות פסק דין שניתן בבית הדין הצבאי של מפקדת חילות השדה (מפח"ש). השופט – סגן אלוף דורון פיילס – כתב פסק דין ארוך ומנומק שבו הגיע למסקנה שעל צה"ל לערוך מבחנים נוספים לבדיקת אמינות ממצאי המכשיר. זאת, משום שעל-פי הנתונים שהוצגו בפניו התעורר בלבו ספק לגבי דיוק המדידה[1]. באותו דיון, העידו לראשונה מומחים 'בעלי שם', הן מטעם התביעה והן מטעם ההגנה, בסוגיית אמינות מכשיר הממל"ז. השופט סקר את הפסיקה הקיימת בארץ ובחו"ל, וראה שבחלק ממדינות ארצות הברית, למשל, נאסר השימוש במכשיר הממל"ז. הוא הגיע למסקנה כי אי אפשר לקבוע...
קרא עוד

מכשיר הממל"ז:

מכשיר הממל"ז: המשטרה עושה שימוש רב במכשיר הממל"ז (מד מהירות לייזר). זהו מכשיר המופעל מבלי שהרכב החשוד מצולם, דבר שיוצר ספק אצל הנהג אם אמנם הוא זה אשר ביצע את העברה המיוחסת לו. לפיכך, בכוונת המשטרה לרכוש בעתיד מצלמות אשר יצלמו את הרכב שמהירותו נמדדה על ידי המכשיר. זאת, על מנת שניתן יהיה להוכיח מעל לכל ספק כי אמנם הנהג שנעצר הוא הנהג העבריין. כיום, קיימות השגות לגבי אמינותו של המכשיר. יודגש, כי טרם נאמרה המילה האחרונה בנושא. בית המשפט העליון עומד להחליט בימים אלו באשר לשאלה, האם המכשיר אמין. זאת, לאחר שבאופן חריג ניתנה רשות ערעור בסוגיה זו על...
קרא עוד

ב.1.2. מכשיר ה-"KR-11" – המשך

ב.1.2. מכשיר ה-"KR-11" זה המקום להעיר, כי במקרים רבים לאחר שהוגש דוח על ידי שוטר, הנהג הנאשם מורשע בבית המשפט. זאת, גם אם בית המשפט אינו קובע כי הנאשם שיקר או כי בעדותו נתגלו סתירות או אי-סבירות. הנאשם מורשע משום שבית המשפט מאמין לשוטר. ברם, הנהג ייהנה מהספק וייצא זכאי כאשר עולה בידי הנאשם לעורר ספק באשר לאמיתות העובדות, והמסקנות, שאליהן הגיע השוטר שרשם את הדוח. הנאשם יכול לעשות כן, אם יחשוף ליקוי מהותי בעדות השוטר, כמו זה שהתגלה באירוע שלפנינו. השוטר העיד, כאמור, כי במסלול נסיעת הנאשמת לא נסע כל רכב אחר מלבדה וכי הוא רדף אחרי רכבה עד לביתה....
קרא עוד