ארכיון עירעור למחוזי

המשך יד.1. חובת הזדהות ומסירת פרטים

המשך יד.1. חובת הזדהות ומסירת פרטים: בארץ, כידוע לא נהוגה השיטה הנוהגת במזרח הרחוק, לפיה יוצא הנהג מרכבו, קד קידה עמוקה אל מול הנהג המעורב, מוסר את פרטיו המלאים ולאחר מכן חוזר וקד שוב, נכנס לרכבו וממשיך בדרכו. כאשר מתרחשת תאונה בארץ, אנו נתקלים לעתים בתגובה גסה שאף עשויה להגיע לכדי אלימות ממש. במקרה שכזה, הנהג אשר מגדפים אותו מתקשה להזדהות בפני הנהג האחר שנהג בו באלימות וגסות רוח. השאלה היא, האם התנהגות גסה מצד נהג אחד משחררת את הנהג האחר מחובת ההזדהות ?   דוגמה: המעורב גידף – בית המשפט התחשב בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופט יהושע...
קרא עוד

המשך עברת מהירות כללי – 2

המשך עברת מהירות כללי – 2 הסניגור ערער על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בירושלים והערעור נדון בפני השופט יהונתן עדיעל[1]. השופט קיבל את טיעוני הסניגור ופסק, כי אכן לא הוכח כי הדרך היא דרך עירונית ועל כן זכאי המערער לפטור עצמו בתשלום הבררה. השופט ביטל את עונשי הפסילה בפועל והפסילה על תנאי והמתיק את הקנס לגובה הבררה – 750 ₪. בנימוקי פסק הדין כתב השופט, שאמנם אין מחלוקת בין הצדדים שמקום ביצוע העברה אכן מצוי בתחום שטח שיפוטה המקומי של העיר ירושלים. אולם, אין די בכך. שכן, על פי ההגדרה שבתקנות התעבורה  יש להוכיח, גם על ידי התביעה, כי...
קרא עוד

7. הולכי רגל

ביהמ"ש לתעבורה דן בערעור על פס"ד של ביהמ"ש המחוזי ביהמ"ש המחוזי זיכה נהג אשר הורשע בגרימת בתאונת דרכים קטלנית, אך הרשיעו בנהיגה לא זהירה ואילו ביהמ"ש עליון החזיר את התיק לביהמ"ש לתעבורה ע"מ לדון מחדש בעונש.          כידוע, ע"פ כללי המשפט הבסיסיים, דן בית המשפט המחוזי בערעור על פסק דין של בית משפט לתעבורה ובמקרים חריגים ונדירים במיוחד ידון בית המשפט העליון בערעור שני על פסק דין שניתן ע"י בית המשפט המחוזי בערעור. אלא שלפעמים נטרפים הקלפים ובית המשפט לתעבורה מוצא עצמו דן למעשה בערעור על עונש שהטיל בית המשפט המחוזי.     נהג משאית מסוג סמיטריילר נסע בפתח תקוה...
קרא עוד

6. אופנועים

גזר דין או רגז דין? מה דינו של מי שמבקש להישפט על עברת קנס – ומעצבן את שופט התעבורה? נהג הואשם כי נסע ברכבו ברחוב מקווה-ישראל במהירות 75 קמ"ש במקום 50. עבירת-קנס בשיעור של 750 שקל. הנהג כפר באישום. סניגורו של הנהג טען, כי לא הוכח שנעשו בדיקות של מכשיר הממל"ז ("אקדח הלייזר") כנדרש בהוראות ההפעלה שלו, ולכן היה מקום לזכות את הנהג. שופט התעבורה בתל-אביב לא קיבל את טיעוני הסניגור, וחמתו בערה בו, כי הנאשם העז להתגונן בפני האישום. שופט התעבורה גזר על הנהג עונש – קנס בשיעור 3,000 שקל ופסילה על-תנאי שישה חודשים למשך שלוש שנים. הסניגור מיהר...
קרא עוד

האם השוטרת יכולה לטעות?

חציית קו הפרדה רצוף מטבע הדברים יעדיף שופט לקבל את גרסת השוטר ולא את גרסת הנאשם המתגונן, כיוון שלכאורה חזקה על השוטר שלא יעליל עלילת שווא, ובמקרה של "עדות מול עדות" טיעונו של הנאשם, בעיקר בבית-המשפט לתעבורה, הוא כמעט חסר כל סיכוי. התביעה והמשטרה מודעים, כמובן, למצב זה ואינם טורחים להתעמת עם גרסת הנאשם. אך מתברר כי לעתים – כאשר דברי השוטר מתקבלים ללא כל בדיקה על אף שיש עדויות הסותרות אותם – יכול נאשם להוציא את צדקתו לאור בבית-המשפט המחוזי. נאשם הועמד לדין בבית-המשפט לתעבורה בתל-אביב (הואשם כי חצה את קו ההפרדה הרצוף – עבירה הגוררת תשלום קנס וחיוב...
קרא עוד

השופט האמין לשוטר- הנאשם זוכה

השופט האמין לשוטר- הנאשם זוכה כאשר השוטר מעורב בעצמו באירוע נשוא הדו"ח – תתגמד משקלה של עדותו. כידוע סיכוייו של נאשם המעיד בבית-המשפט בסתירה לעדותו של השוטר הם קלושים; מטבע הדברים יעדיף, בדרך כלל, שופט התעבורה את עדותו של השוטר, וזאת בהנחה כי בעת רישום הדו"ח לא היה כל מניע לשוטר לטפול על הנהג ביצוע עבירה, אשר הנהג לא נכשל בה. קל וחומר כאשר המדובר בערעור לביהמ"ש המחוזי – כמעט אין סיכוי להצליח בערעור כאשר השופט בביהמ"ש לתעבורה האמין לשוטר, וזאת כיוון שהשופט בערעור אינו שומע שוב את העדים, והוא מקבל כמעט תמיד את ההתרשמות של שופט התעבורה, אשר ראה...
קרא עוד

הנהג כבר חזר לנהוג- לא ניתן להאריך פסילה שהסתיימה

הנהג כבר חזר לנהוג- לא ניתן להאריך פסילה שהסתיימה לנוכח ריבוי תאונות הדרכים הקטלניות נוטים פרקליטי התביעה להאשים נהגים, הנושאים לדעתם באחריות לתאונה, בהריגה – עבירה שדינה עד עשרים שנות מאסר ונידונה בבית-המשפט המחוזי, ולא להסתפק בהעמדת הנהג לדין בבית- משפט השלום לתעבורה ובהאשמתו בגרימת מוות – עבירה שדינה עד שלוש שנות מאסר. נהג יימצא אשם בהריגה, אם נהג ברשלנות גבוהה מאוד, המוגדרת כרשלנות פושעת; לזו מצטרפת המודעות לסכנה והתעלמות ממנה – המוגדרות בלשון החוק כ"פזיזות".   המדובר במקרים חמורים במיוחד, ובמקרים אלו מרבה הפרקליטות לעתור לבית-המשפט לפסול את רשיונו של הנהג הנאשם עד תום ההליכים, בטענה שהוא מסוכן לציבור...
קרא עוד

המשך – השוטרת שתמיד רושמת

המשך השוטרת שתמיד רושמת לאור דברים אלו, ביקש הסניגור לזכות את הנאשם בטענה לפיה אין הצדקה להאמין לשוטרת כי גם במקרה דנן, היא בדקה את קיומם של התמרורים, מה גם שהשוטרת, לדבריה אינה זוכרת את האירוע אלא מעידה על נוהל העבודה השגרתי שלה. שופט התעבורה דחה את טענת הסניגור וקבע כי, לאור עדות השוטרת לפיה היא תמיד בודקת קודם את קיומם של התמרורים, מצא בית המשפט להאמין לדבריה ולקבל את גרסתה כאמת וזאת חרף העובדה שבדיקת התמרורים לא נרשמה בדו"ח. על החלטה זו הגיש הסניגור ערעור לביהמ"ש המחוזי בת"א. השופטת בערעור, נורית אחיטוב, קיבלה את טענת הסניגור וזיכתה את המערער....
קרא עוד

השוטרת שתמיד רושמת

זיכוי בדו"ח מהירות – לא הוכח שהדרך עירונית כאשר נהג טוען בבית המשפט כי, לדוגמה, לא יתכן שחצה צומת באור אדום וזאת כיוון שתמיד הוא מקפיד לחצות צמתים רק באור ירוק, טענתו זו תזכה ליחס של ביטול, תוך שהשופט ידגיש בפניו שהשאלה העומדת למבחן הינה רק מה אירע במקרה אשר נדון בפניו ולא במקרים אחרים. יחד עם זאת כאשר שוטר מעיד בביהמ"ש מטעם התביעה וטוען טענה דומה לפיה הוא תמיד מקפיד במילוי ההוראות המחייבות אותו, השאלה היא , האם השוטר יופלה לטובה וטענתו תתקבל או שמא טענה זו תדחה על הסף באותה מידה שהשופט היה דוחה טענת נאשם שלפיה הוא...
קרא עוד

שפיטה בהעדר

לא ניתן לשפוט אדם מבלי שזומן ראובן הואשם בבית-המשפט לתעבורה בתל-אביב בעבירת מהירות. הוא לא התייצב למשפט, ולכן נשפט בהעדרו, והוטל עליו עונש של קנס ושלושה חודשי פסילת רשיון נהיגה על תנאי לשנתיים. לאחר שקיבל הודעה על פסק הדין פנה לעורך דין, וזה הגיש בשמו בקשה לביטול פסק הדין. בבקשה טען הפרקליט, כי מרשו לא קיבל זימון לבית-המשפט, ויתרה מכך – לא הוא נהג בכלי הרכב (המדובר בכתב אישום שהוגש על פי תצלום, בלא שהנהג נעצר בכביש), אלא אדם אחר.   לבקשה צירף ראובן תצהיר בחתימת האדם האחר, שמעון, ועל פי התצהיר נהג שמעון בכלי הרכב, אשר היה רשום קודם...
קרא עוד