ארכיון פסילת שלושה חודשים

ה.2. שיטת האכיפה

ה.2. שיטת האכיפה: בדרך כלל, שיטת האכיפה היא אכיפה מזדמנת.זאת, כאשר במקרים רבים הרכב אשר זכותו מופרת הנו רכב המשטרה. גם לעניין זה כדאי לזכור את דבריו של השופט ניל הנדל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע,[1] שעליהם עמדנו לעיל (ראה פרק ד.2.2. "שיטת האכיפה בנסיעה"), לגבי המשקל המופחת של עדות השוטר המעורב.   נהג יוצא לעקיפה כאשר נתיב הנסיעה הנגדי פנוי מרכבים נוסעים. מבלי שהנהג יכול לדעת על-כך מבעוד מועד ורק במהלך העקיפה מתברר לו לעתים שנתיב העקיפה אינו פנוי לגמרי.היה יכול במקרה מסוג זה, חשוב לדעת שאין לסווג עברה זו  באופן גורף כעברה בגין עקיפה אסורה. נמחיש זאת באמצעות...
קרא עוד

לימד את בנו לנהוג בחניון, וקיבל רק עבודות שירות – עו"ד אורון

התיר לנהוג למי שאינו מורשה ונחלץ מעונש המינימום הענישה המקובלת והאפקטיבית בעבירות תעבורה היא פסילת רשיון הנהיגה. מקובל כי זה העונש המרתיע, והכואב וההולם עבריינות של נהגים. כיוון שכך, נקבעו בחוק הוראות של ענישת מינימום, שאינן מאפשרות לביהמ"ש להפעיל שיקול דעת ולהימנע מפסילת הרשיון. בתי-המשפט פוסקים פסילה ממשית, כאשר מדובר בהרשעה בגין עבירות הנמנות בתוספות הראשונה והשנייה לפקודת התעבורה. לדוגמה, נהג המורשע בנהיגת רכב בזמן שאינו מורשה לנהוג, או בהתרת הנהיגה לאחר שאינו מורשה לנהוג, חייב בענישת מינימום של שלושה חודשי פסילת רשיון בפועל. לעתים אפשר לסייג את הפסילה כך שתחול רק על נהיגת סוג הרכב שבו בוצעה העבירה. לא...
קרא עוד

עקיפה

מה דינו של מי שהחל בעקיפה כשהדך הייתה פנויה? עבירה של עקיפה כאשר הדרך איננה פנויה, היא העבירה החמורה ביותר שעניינה צורת נהיגה המופיעה בתקנות התעבורה. זו עבירת התעבורה היחידה, אשר העונש הקבוע בחוק למי שמורשע בביצוע (מבלי שנגרמה תאונה דרכים) הנו 3 חודשי פסילת רשיון נהיגה בפועל מינימום. להחמרה זו שבחוק ישנה כמובן הצדקה, באשר המדובר בעבירה המהווה מתכון לתאונה קשה, ומי שעוקף רכב בדרך שאינה פנויה (כאשר רכב מגיע ממולו) חוטא ברשלנות גבוהה, ומסתכן במודע בגרימת תאונת דרכים חזיתית על כל הכרוך בכך.   עם זאת, אירע מקרה שבו נהג עוקף, עובר למסלול הנגדי ונוסע לקראת רכב הבא...
קרא עוד