רמזור ירוק מהבהב

להאזנה:

 

האור הירוק ברמזור אמור להבהב שלוש פעמים, למשך 3 השניות האחרונות של האור הירוק בכל הרמזורים הממוקמים בצמתים שבהם המהירות המותרת עולה על 60 קמ"ש. במאמר זה נציג את אופן הפעלת הרמזורים, וכן מקרה בו טיפלנו וזיכינו נאשם מעבירה של אי ציות לרמזור, מאחר וברמזור בכיוון נסיעתו לא היה אור ירוק מהבהב.

 

רמזורים בישראל

במדינת ישראל פועלים למעלה מ-2,500 רמזורים במגוון של רשתות דרכים עירוניות ובינעירוניות. הרמזורים מותקנים בצמתים לפי מידת העומסים בהם והם חשובים במיוחד לקיום מערך תנועה שוטף ותקין לאורך שעות היממה. תפקוד תקין של הרמזורים חיוני הן לבטיחות הנהגים בדרכים והן  לזרימת התנועה בדרכים.

 

משמעות האורות ברמזור

כאשר האור ירוק, ניתן להיכנס לצומת אם והדרך פנויה. המשמעות של רמזור ירוק מהבהב הוא כי הרמזור עומד להתחלף. משמעותו של אור כתום הוא עצור לפני קו העצירה ובמידה ונכנסת כבר לצומת פנה אותו במהירות. המשמעות של  אור אדום הינה לעצור לפני קו העצירה ככל שקיים קו עצירה, ואם אין קו עצירה, יש לעצור בקו הצומת או בסמוך לרמזור.

המשמעות של רמזור כתום מהבהב הינה שישנה תקלה ברמזור ועליך לציית להוראת השוטרים בשטח. בהעדר נוכחות של המשטרה ברמזור התקול יש לציית לתמרורים הקיימים בצומת ולהיכנס אליו בהתאם לזכויות הקדימה הקבועות בחוק.

רמזור ירוק מהבהב
רמזור ירוק מהבהב

רמזור ירוק מהבהב

רמזור ירוק מהבהב נועד להתריע בפני נהגים בכבישים מהירים התראה מוקדמת לקראת סיום המופע של הרמזור הירוק בכיוון תנועתם. הבהוב הירוק מופעל במיוחד שכאשר מדובר בסדרת רמזורים לאורך ציר נסיעה הפועלים בתיאום על מנת שתנועה של הרכבים בציר תתקיים באופן שוטף. רמזור ירוק מהבהב כולל 3 הבהובים למשך 3 שניות והם צריכים להיות תואמים לרמזורים השונים בציר.

 

נהיגה ברמזור אדום

נהיגה באור אדום הנה עבירה חמורה מכיוון שיש בה את הפוטנציאל לגרימת תאונת דרכים קשה ובעלת תוצאות קטלניות. בהתאם לחוק האותות הניתנים על ידי הרמזור, למעט רמזור כתום מהבהב, קודמים לכל תמרור הקובע לרכבים בצומת מתן זכות קדימה. רמזור אדום נחשב על פי החוק לתמרור האוסר נסיעה וקיימת חובה על כל  עובר דרך לקיים את ההוראות הללו.

 

היכן בצומת יש לעצור

כאשר מסומן קו עצירה בצומת המרומזר, יש לעצור לפני קו העצירה. כאשר מסומן מעבר חציה יש לעצור לפני מעבר החציה. כאשר לא מסומן מעבר חצייה או קו עצירה יש לעצור בסמוך לרמזור בכיוון ממנו הנהג מגיע בנסיעתו. אין לעבור את מעבר החציה או את קו העצירה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום ברמזור עדיין דולק.

 

אכיפת רמזור או אדום

אכיפת עבירת נהיגה ברמזור אור אדום נעשית הן באמצעות המצלמות האלקטרוניות המוצבות בצמתים מרומזרים רבים והן באמצעות שוטרים, ככל שהשוטר מבחין בביצוע העבירה. מצלמה אלקטרונית למעשה מצלמת שתי תמונות בהפרש של שנייה בין אחת לשנייה. כאשר נהג הרכב מתקרב לצומת ועולה על הגלאי הממוקם מיד לאחר קו העצירה בעת שהמופע ברמזור הוא אדום, המצלמה מופעלת באופן אוטומטי.

המצלמה אינה מופעלת בזמן של רמזור ירוק מהבהב וגם לא בעת שדולק שהאור כתום אלא רק שנייה אחת לאחר שהאור כבר התחלף לאדום. לאחר שמתקבלות שתי תמונות, בהתאם לתקנות ולנהלים ניתן יהיה לבדוק האם הרכב חצה את הצומת באור אדום מלא.

 

חציית צומת ברמזור אדום

חציית רמזור באור אדום יכולה להיות בנסיבות חמורות עבירת תנועה מסוג הזמנה לדין ולכלול  פסילה מנהלתית של רישיון הנהיגה כמו גם השבתה מנהלתית של הרכב. משטרת ישראל נותנת עדיפות באכיפה של עבירה חמורה זו והיא משקיעה משאבים רבים על מנת להביא את הנהגים המואשמים בעבירה זו לדין.

 

ענישה בגין עבירה של מעבר  ברמזור אדום

אם הנהג עובר ברמזור אדום בצומת ריק מכלי רכב והדבר נעשה ללא סיכון של  עוברי הדרך האחרים ולנהג אין עבר דומה של עבירות בשלוש שנים האחרונות מדובר בענישה של 1500 ₪ קנס.

כאשר הנהג עובר ברמזור אדום תוך סיכון או הפרעה בצומת מדובר בעבירה של זימון לבית משפט  תתכן גם פסילה מנהלתית של הרישיון והשבתה של הרכב ל-30 ימים. כאשר הנהג עובר ברמזור אדום בעת שנמצא כלי רכב נוסף בצומת גם ללא סיכון או הפרעה מדובר בעבירה מסוג הזמנה לדין הכוללת גם פסילה מנהלית והשבתה של הרכב ל- 30 ימים.

כאשר קיימת לנהג הרשעה בעבירה דומה ב-3 השנים האחרונות מדובר בעבירה מסוג הזמנה לדין, יהיה צפוי לפסילה מנהלית לתקופה של 30 יום. חשוב לדעת כי מבחינת החוק והענישה אין הבדל בין דוח שנרשם בשל תיעוד מצלמה לבין דוח שנרשם על ידי שוטר בשטח.

רמזור ירוק מהבהב

 

כיצד  ניתן להימנע מעבירת רמזור אדום

הרמזורים מתוכננים כך שכל מי שנוסע במהירות המותרת בעת שהרמזור יתחלף יתאפשר לו לעצור בהתאם לחוק. מסיבה זו בכבישים בהם מהירות התנועה עולה על 60 קמ"ש יהיה רמזור ירוק מהבהב טרם סיום הרמזור הירוק. חשוב מאוד שלא לנסוע במהירות מופרזת טרם ההגעה לצומת, על מנת שלא להיות מופתעים על ידי חילוף האותות ברמזור ולא להידרש לבחור בין מעבר באור אדום לבין בלימת חירום.

 

רמזור ירוק מהבהב – זיכוי בבית המשפט המחוזי

רמזור – ירוק מהבהב – לא פעל בכביש בו המהירות המותרת 60 קמ"ש – זיכוי – שופט בית המשפט המחוזי מרכז, א. יעקב, זיכה מערער אשר הורשע בכניסה לצומת באור אדום על פי צילום, וזאת כיוון שהמדובר בכביש בו המהירות המותרת הינה 60 קמ"ש ובניגוד להנחיות משרד התחבורה, לא הופעל אור ירוק מהבהב בצומת בו נעברה העבירה. הרשות הכירה בטעותה ותיקנה בדיעבד את הפגם. הנאשם יוצג על ידי משרדנו. להלן ציטוט פסק הדין במלואו:

 

"פסק הדין וכתב האישום

זהו ערעור על פסק דינו של בית משפט לתעבורה בפתח תקווה (כב' השופט אורן בועז). נגד המערער הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של אי ציות לרמזור שדלק בו האור האדום בכיוון נסיעתו. בימ"ש קמא הרשיע את המערער בביצוע אותה עבירה תוך שהוא מנתח משפטית בצורה נכונה ומדויקת את הוראות פקודת התעבורה ותקנותיה וכן את המעמד המשפטי שיש להנחיות משרד התחבורה באשר להתקנת רמזורים.

 

רמזור ירוק מהבהב

במקרה הנדון כאן מדובר בהנחיה של משרד התחבורה לפיה כאשר רמזור מוצב בדרך שהמהירות המותרת היא מעל 60 קמ"ש, יש להוסיף שלושה הבהובי אור ירוק טרם שהאור יתחלף לכתום.  בענייננו, מדובר בכביש שהמהירות המותרת היא 70 קמ"ש ולכן הנחיית משרד התחבורה חלה אלא, כפי שקבע בית משפט קמא, בצדק, אין להנחיות הללו מעמד של דין ולכן הן אינן מחייבות ואינן יוצרות שינוי במאזן הזכויות והחובות.

 

תקלה ברמזור הירוק – אין מקום להגשת כתב אישום

במקרה הספציפי כאן, לאחר שעבר המערער את העבירה המיוחסת לו הוא פנה לעיריית הוד השרון בבקשה לתקן את מופע הרמזור ואכן, במכתב אשר נשלח על ידי מנהלת מחלקת התנועה באותה עירייה מתברר שמיד לאחר שתקלה זו התגלתה בעקבות תלונתו של המערער, תוקן הדבר.

אני מסכים עם בימ"ש קמא שטכנית המערער עבר עבירה, אלא שבנסיבות כאלה לא צריך היה להגיש כתב אישום מלכתחילה. כאשר האזרח מתלונן על תקלה אשר כתוצאה ממנה 'מושם מכשול בפני עיוור' וטכנית אדם עובר עבירה, אין מקום להגשת כתב אישום כאשר הרשות עצמה מכירה בעובדה שמדובר בתקלה שהיה צריך לתקן אותה.

במקרה כזה על בית משפט קמא היה לזכות את המערער לא מן הטעם שלא עבר את העבירה אלא מן הטעם שלא יהיה זה צודק ונכון לקיים הליך פלילי בעניין שכזה. לכן, אני סבור שדין הערעור להתקבל ואני מבטל את פסק דינו של בית משפט קמא".

על פי הדין רמזור ירוק מהבהב הינו כאור ירוק לכל דבר ועניין ומותר להיכנס לצומת כל עוד ניתן לצאת ממנו כאשר האור עדיין ירוק. הרמזור הירוק המהבהב  נועד להודיע על סיום המופע הירוק ברמזור ועל כך שהוא עומד להתחלף לצהוב. משך  הזמן של רמזור ירוק מהבהב הינו 3 שניות.

הדבר תלוי בסוג הציר ובמהירות הנסיעה המותרת בו. בדרכים בהן מהירות הנסיעה המותרת הינה מעל 60 קמ"ש ובצומת לא פעל רמזור ירוק מהבהב והסיבה למעבר באור אדום הייתה חוסר יכולת לעצור מכיוון שהרמזור התחלף במפתיע יתכן וניתן יהיה לערער.

על פי הנחיות משרד התחבורה רמזור המוצב בדרך שהמהירות המותרת בו היא מעל 60 קמ"ש יש להוסיף לו שלושה הבהובי אור ירוק לפני שהאור יתחלף לצהוב. מידת החובה של ההנחיה לא הייתה ברורה ופסק הדין שהוצג במאמר זה ביסס את החובה של הרשויות להיצמד להנחיה זו.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.