נהיגה בשכרות

להאזנה:

מהי נהיגה בשכרות?

נהיגה בשכרות מוגדרת כנהיגה ברכב או כלי תחבורה אחר תחת השפעת אלכוהול או חומרים משכרים אחרים. בישראל, המגבלה החוקית לכמות האלכוהול המותרת, נבדקת בשתי בדיקות עיקריות:

 • בדיקת ינשוף – בדיקת נשיפה המבוצעת על ידי גורמי אכיפה ובמסגרתה אם לנהג יש מעל 240 מיקרוגרם הוא נחשב כנוהג תחת השפעת אלכוהול אסורה. עם זאת, מאז פסק דין מדינת ישראל נ' עוזרי המשטרה תגיש כתב אישום רק בכמות העולה על 289 מיקרוגרם.
 • כמות האלכוהול המותרת בגופו של נהג חדש היא עד 50 מק"ג לליטר אוויר נשוף.
 • בדיקת דם – בדיקת דם נעשית באופן דומה לבדיקות דם אחרות שאתם עושים במסגרת בדיקות בריאותיות שגרתיות. במידה שאתם עוברים את ה-50 מ"ג ביחס ל-100 מ"ל אלכוהול בדם, אתם תמצאו נוהגים תחת השפעת אלכוהול אסורה ותהיו חשופים לאישומים.
 • הכמות המותרת בגופו של נהג חדש היא עד 10 מ"ג בדם.

בשנים האחרונות, גדל אחוז תאונות הדרכים הנגרמות כתוצאת מנהיגה בשכרות ועל פי הערכות מומחים שיעורן מגיע לכ-5% מכלל תאונות הדרכים. עבירה של נהיגה בהשפעת משקאות משכרים (או סמים) היא עברה הנחשבת כחמורה ביותר ובתי המשפט נוטים להטיל עונשים כבדים בגינה.

כאשר כתוצאה מהתאונה נגרם מותו של אדם, בדרך כלל תאשים הפרקליטות את הנהג הפוגע בסעיף החמור של הריגה, הואיל ומי שנוהג במצב של שכרות לוקח על עצמו מטבע הדברים סיכון של מעורבות בתאונת דרכים שתוצאותיה עלולות להיות קטלניות.

על-פי תיקון לפקודת התעבורה מ-1995 העונש על נהיגת רכב בהשפעת משקאות משכרים לא יפחת משנתיים פסילה בפועל, למעט נסיבות מיוחדות אשר חובה על השופט לפרטן בפסק הדין.

במקרה שהנהג הורשע  בשנה שקדמה לאותה עברה, עונש הפסילה בפועל לא יפחת מתקופה של 4 שנים.

מה רף האלכוהול בדם המוביל לענישה בגין נהיגה בשכרות?

בטבלה להלן נפרט אודות משמעותן של כמויות האלכוהול המתגלות בבדיקות נשיפה:

נהגים ותיקים
(ברכב שאינו מסחרי או ציבורי)
נהגים חדשים
נהגים צעירים
נהגים מקצועיים
מתחת ל-50 מק"ג מותר מותר
בין 51 ל-239 מק"ג מותר אישום
240 מק"ג ועד 289 אישום אישום חמור
290 מק"ג ומעלה אישום חמור היתכנות לפסילת רישיון נהיגה לתקופה ארוכה אישום חמור ביותר היתכנות לפסילת רישיון נהיגה לתקופה ארוכה

נהיגה בשכרות עונש

עקב הסכנה המשמעותית לה גורם אדם הנוהג תחת השפעת אלכוהול – עבורו, עבור נוסעי הרכב או אפילו עבור נהגים אחרים והולכי רגל – העונשים על העבירה נוטים להיות חמורים בכל קנה מידה. התקנות היבשות בישראל מדברות על פסילת רישיון בת שנתיים לפחות, למעט בנסיבות מיוחדות: על כל פנים, חובת ההוכחה של אותן נסיבות מיוחדות מוטלת על הנהג עצמו. נקודה חשובה נוספת היא שתאונה קטלנית הנגרמת עקב נהיגה תחת השפעת אלכוהול תביא להאשמת הנהג בהריגה, באם אכן נהרג אדם, ולא בגרימת מוות ברשלנות.

בתנאים האלה, המלצה ברורה היא להיעזר בשירותיו של עורך דין תעבורה.
עורך דין יכול לייצג את הלקוח שלו אל מול המוסדות האמורים, כמו גם בבתי המשפט, מה שעשוי בהחלט להביא להסדרי טיעון אלה או אחרים. בנוסף, לא מן הנמנע שעורך הדין יגלה כי הליך הבדיקה לא נעשה על פי הספר, מה שלמעשה מבטל את תוצאותיה.
לכן, נדרש לשכור את שירותיו של עורך דין המכיר את התקנות השונות המרכיבות את תחום התעבורה עד רמת היסוד, ורצוי גם תקדימי עבר משפטיים, המקבלים חשיבות מכרעת בתחום זה.

סמכויות האכיפה של גורמי החוק:

קצין משטרה בית המשפט
נהיגה בשכרות בנסיבות רגילות סמכות לבצע פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה לתקופה של 30 יום. סמכות לפסילת רישיון נהיגה למשך שנתיים ומעלה במקרה של הרשעה בביצוע העבירה.
נהיגה בשכרות במקרים של תאונות דרכים עם נפגעים או נזקים סמכות לבצע פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה לתקופה של 60 יום.
נהיגה בשכרות במקרים של תאונות דרכים קטלניות סמכות לבצע פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה לתקופה של 90 יום.

בנוסף לכך, לקצין משטרה הסמכות להשבית את כלי הרכב של נהג שנעצר למשך 30 יום, במסגרת השבתה מנהלית.

עונש שונה לנהגים חדשים, צעירים ומקצועיים

עקב רמת הסיכון המוגברת לשתייה ונהיגה בקרב נהגים חדשים וצעירים שגילם נמוך מ-24 שנים, נהגים מקצועיים ונהגי רכבים ציבוריים (מונית, אוטובוס וכיוצ"ב), הגדרת כמות האלכוהול המותרת עבורם נמוכה במיוחד – 50 מיקרוגרם בליטר אוויר נשוף או 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם.

מכיוון שכמות זו מצויה באופן טבעי בכל מנת אלכוהול, נהגים אלה נדרשים להימנע לחלוטין משתייה ונהיגה, אחרת, ייחשפו לענישה חמורה פי כמה וכמה, כפי שיפורט להלן.

עונש על נהיגה בשכרות פעם שניה

ומה לגבי מי שנתפס נוהג בשכרות בפעם השנייה בחייו? מערכת החוק והמשפט בישראל רואה בחומרה רבה את השילוב בין אלכוהול ונהיגה, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בעבירה חוזרת. ככל שנהג הורשע בעבירה בשנה שקדמה לאותה עבירה, צפוי אותו נהג לפסילת רישיון נהיגה לתקופה של מינימום 4 שנים, לצד רכיבי ענישה נוספים כמו קנס כספי ומאסר מותנה ולעתים גם עונשי מאסר.

זכויות הנהג הנעצר בחשד

לנהגים הנעצרים בחשד לכך שנהגו שיכורים, יש כמה זכויות שחשוב להכיר המפורטות בטבלה הבאה:

●       הזכות להימנע מבדיקת נשיפון

●       הזכות להימנע מבדיקת מאפיינים

●       הזכות להימנע ממענה לשאלות השוטר שעצר אתכם

●       הזכות לתעד את האירוע בהקלטה קולית, בצילום או בהסרטה

●       הזכות להתייעץ עם עורך דין

אתם זכאים להתייעץ עם עורך דין תאונות דרכים כבר מהרגע הראשון שבו שוטר מעכב אתכם בחשד לנהיגה בשכרות, וכדאי לעשות זאת.

אולם חרף קיומן של זכויות אלו, נהגים חייבים לציית לדרישתו של שוטר לביצוע בדיקת ינשוף, למסירת דגימת דם או ביצוע בדיקת שתן ככלי לבדיקת אלכוהול.

לכן מומלץ מאוד להתייעץ עם עו"ד מנוסה בהקדם כדי להבין איך לממש את זכויותיכם בתהליך ולהגן על האינטרסים שלכם.

מה קורה כששוטר בשטח עוצר נהג בחשד לנהיגה בשכרות?

כאשר שוטר בשטח מעכב נהג, התהליך מתבצע בהתאם לשלבים הבאים:

 1. בדיקת נשיפון – אם התוצאה תקינה, הנהג בדרך כלל ישוחרר.
 2. בדיקת מאפיינים – תבוצע אם בבדיקת הנשיפון נמצאו סממני אלכוהול בגופו של הנהג.
 3. בדיקת ינשוף – תבוצע אחרי בדיקת המאפיינים של הנהג.
 4. תחקור החשוד – השוטר יתחקר את הנהג החשוד.
 5. מילוי דוח – בהתאם לתשובותיו של הנהג השוטר ימלא דו"ח עיכוב.
 6. מסירת זימון לשימוע – השוטר שעצר את הנהג ימסור לו זימון לשימוע בפני קצין משטרה, שיערך בתוך עד שלושה ימים מביצוע העבירה, לצד אישור לשלילת הרישיון.
 7. שימוע מול קצין המשטרה – לעיתים מתבצע במקום. בעקבות השימוע נמסרת לנהג ההחלטה לגבי פסילת רשיונו ורכבו.

 


משפט, עונשים וחוק

מתי יחשב נהג כמסרב להיבדק ותקום כנגדו חזקה כי נהג בשכרות מכוח הסירוב?

כאשר מדובר בהגשת כתב אישום בעבירה של נהיגה בשכרות כאשר העבירה עצמה לא הוכחה והאישום נובע מעצם הסירוב, יש לדקדק בזכויות החשוד וזאת בגין המשמעות החמורה של הרשעה בעבירה של נהיגה בשכרות, אשר העונש בגינה הינו פסילת רישיון נהיגה בפועל לשנתיים מינימום וזאת מבלי שהעבירה עצמה הוכחה וכל שהוכח הוא סירובו של החשוד להיבדק. אכן, לא ניתן לכפות את הבדיקה על הנהג החשוד וזאת כיוון שמדובר בפגיעה קשה בכבוד האדם בניגוד לחוק היסוד וכפי שלא ניתן להזריק בכוח חיסון נגד קורונה כך, מטבע הדברים, לא ניתן לכפות נשיפה או מתן דגימת שתן.

יתרה מכך, כאשר המדובר באדם שנפצע באירוע תאונתי והוא מורדם ומונשם ניתן לקבל ממנו דגימת דם אך מאידך לא ניתן ליטול ממנו דגימת שתן על ידי קתטר ("צנתר") וזאת באשר מדובר במעשה פולשני הנוגד את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. דגימה כזו תיפסל על ידי בית המשפט.

מהי עבירת השכרות מכוח הסירוב?

על מנת שתתגבש עבירת השכרות מכח הסירוב, על השוטר להקפיד ולמלא את דרישת הכוח. על השוטר להודיע לנהג שהוא אינו חייב ליתן דגימה אבל אם יסרב יחשב כמי שנהג בשכרות. עדיין, אין די בהסבר זה בכדי להרשיע. על השוטר, לפרט בפני הנהג את העונשים הצפויים לנהג באם יורשע בנהיגה בשכרות גם מכוח הסירוב. שנתיים פסילת רישיון נהיגה בפועל מינימום ועונשים נוספים. חשוב להדגיש שהשוטרים מצוידים במצלמת גוף האמורה לתעד את פעולתם. כאשר השוטר מצויד במצלמת גוף והוא בוחר שלא לצלם, או חלילה למחוק את ממצאי המצלמה, מדובר בשיבוש שיצדיק זיכוי.

עורך דין תאונות דרכים, אמור לצפות בשבע עיניים בסרטון מצלמת הגוף על מנת לוודא שהשוטר מילא את הנדרש ממנו כדי שניתן יהיה להאשים בעבירה הסירוב. על השוטר למלא את הטפסים לפיהם הוא אכן הסביר גם איך לנשוף וגם את הסנקציה שתוטל על מי אשר סירב, פעמים רבות ניתן להסיק מתוך צפייה בסרטון ממצלמת הגוף שהשוטר לא מילא את הנדרש ממנו ולמותר לציין כי ממצאי הצילום עדיפים על הטופס אותו מילא השוטר.

נודע לי כי לעתים הנהגים הנאשמים בנהיגת רכב כאשר בגופם כמות אלכוהול גבוהה נענשים בעונש קל יותר מנהגים אחרים אשר בגופם נמדדה כמות אלכוהול נמוכה וזאת כאשר המדובר באותה יחידת תביעות ובפני אותו שופט, הכיצד?

אכן הדבר אפשרי ואפילו הגיוני. כאשר עורך דין המתמחה בכך, חושף ליקויים באופן הפעלת המכשיר, תטה יחידת התביעות הנוגעת להגיע עמו להסדר טיעון לפיו העונש שיתקבל יהיה קל בהרבה מהעונש הצפוי (מס' חודשים במקום שנתיים של פסילת רישיון בפועל).

 

האם כדאי להסכים להסדר טיעון או כדאי "ללכת על כל הקופה" בתקווה שהשופט יזכה?

המדובר בסיכון מול סיכוי. עפ"י הסטטיסטיקה המקובלת הסיכוי לזיכוי הנו קטן בהרבה מההסתברות להרשעה.

בד"כ הנטייה תהיה שלא להמר, באשר עדיף ציפור אחת ביד בדמות מס' חודשי פסילה מאשר סיכוי מסויים לזיכוי וסיכון של שנתיים פסילת רישיון נהיגה בפועל.

 

מדוע אין בחוק מדרג של מידת העונש ביחס למידת האלכוהול כפי שהדבר קיים בעבירות מהירות?

לדעתי אכן המדובר בליקוי חמור ויש לתקנו. פסילת רישיון נהיגה לשנתיים הנה ענישה דרקונית, אכזרית ולא מדתית; ואם נשווה זאת למי שמורשע בגרימת תאונת דרכים שכתוצאה ממנה נחבל אדם בחבלה קשה (של ממש), אדם כזה צפוי ל- 3 חודשי פסילה בפועל כעונש מינימלי, ואפילו שמי שגרם לתאונת דרכים קטלנית, עונש המינימום שנקבע בחוק הנו רק 3 שנות פסילה (אם כי בד"כ מוטלים עונשי פסילה חמורים בהרבה)..

 

נהיגה בשכרות

 

חשיבותו של עורך דין במקרי נהיגה בשכרות

הנהגת מתגוררת בשוהם ועליה להגיע עם רכבה לסניף בגבעתיים וכן עליה לבצע ביקורות בסניפים שונים של הרשת בהם היא מועסקת. בנסיבות אלו רישיון הנהיגה חיוני לה ביותר לפרנסתה, והיה חשש כי תפוטר ממקום העבודה, היה אם רישיון הנהיגה שלה היה נפסל בפועל לתקופה ארוכה.

לאחר ששכרה את שירותיו של עורך דין ממשרדנו אשר בחן את חומר הראיות, נמצא כי הפלט של מכשיר הינשוף המשויך לאותה צעירה, לא הוחתם על ידה. בנסיבות אלו, נטען כי מתעורר ספק אם אמנם מדובר בפלט אשר ניתן לשייך אותו לאותה נהגת.

בנוסף, מצאנו כי התגלו ספקות רבים בדבר ביצוע כיוליי המכשיר, בהתאם לנהלי המשטרה הפנימיים. כך לדוגמא, בטופס בדיקת מפעיל הינשוף לא סומן X"" לראיה שבוצעה בדיקת כיול יומית, בנוסף אף לא צוין כי  נעשתה בדיקת נשיפה עצמית.

לאור זאת, הגענו להסדר טיעון מקל עם התביעה המשטרתית, על פיו רישיונה של הנהגת לא יפסל בפועל ובית המשפט לתעבורה בתל אביב, הטיל עליה, בסוף דבר, קנס בשיעור 500 ₪ ופסילת רישיון נהיגה על תנאי לתקופה של 3 חודשים וזאת למשך 3 שנים.

 

צפו בעורך דין אילון אורון מתארח אצל "אורלי וגיא"


 

צפו עו"ד תעבורה אילון אורון מתארח ב"חדשות הבוקר" עם ניב רסקין


עצרו אתכם? כך תפעלו

אם נעצרתם, עליכם לצלצל לעו"ד תעבורה  ללא דיחוי. עורך הדין יסייע לכם בנושאים הבאים:

הוצאת דוח שכרות

עורך הדין ישיג עבורכם את החומר הראייתי שנמצא בלשכת התביעות המשטרתית, כדי לבחון אותו בעין מקצועית ולחפש אחר ליקויים בדוח האירוע.

בדיקת אפשרות להשגת הסדר טיעון לטובת הנהג

עורך דין מנוסה מצליח בחלק מהמקרים להמיר את סעיף האישום שמיוחס לנהג אותו הוא מייצג בתיק נהיגה בשכרות, לסעיף של נהיגה בהשפעת משקאות משכרים. באופן זה, ניתן להפחית את העונש המינימלי של פסילת רישיון למשך 24 חודשים לפחות, לעונש של פסילה מקוצרת בת 3 חודשים בלבד.

ייצוג בהליך המשפטי

אם אתם לא מוכנים להודות בעבירה, באפשרותם לבקש לנהל משפט הוכחות בבית דין לתעבורה, שבמסגרתו תוכלו להכחיש את האישום המיוחס לכם בחלקו או המלואו. עורך דין לענייני תעבורה יוכל לייצג אתכם במשפט ההוכחות ולוודא שקולכם נשמע בבית המשפט וכי ישנן ראיות התומכות בגרסתכם שיאפשרו לכם להוכיח את זכאותכם, ככל שהדבר מתאפשר. במידה ובכל זאת תימצאו אשמים במסגרת הליך ההוכחות, עורך דינכם יפעל להפחתת העונש שיוטל עליכם למינימום האפשרי במסגרת הנסיבות.


 

 

שאלות נפוצות

מה העונש לעבירות נהיגה בשכרות?

העונש לעבירות נהיגה בשכרות הוא פסילת רישיון הנהיגה לתקופת מינימום של שנתיים, בנוסף לאיחסון הרכב למשך חודש ופסילה מנהלית ל- 30 ימים (תקופה זו תיכלל בעונש עצמו).

האם קיים הקשר בין כמות האלכוהול שנצרכה למידת העונש שהתקבל?

באופן עקרוני אמור להיות הקשר, אך ברוב המקרים ניתנים עונשים כבדים גם במקרים של צריכת אלכוהול בכמות נמוכה - זאת במטרה לייצר הרתעה מפני נהיגה בשכרות.

כיצד מבוצעת בדיקת שכרות לנהגים?

השוטר מבצע "בדיקת מאפיינים" לנהג, שכוללת מספר פעולות: בדיקת יציבות העמידה, בדיקת הליכה, דיבור, התנהגות וכד'. בעת הבדיקות השוטר ימלא דו"ח מאפיינים עם מסקנות כלל הבדיקות שביצע לנהג, לצד ביצוע בדיקת נשיפה.

מה קורה במצב בו בדיקת הנשיפה לא הניבה תוצאות?

במקרה כזה ניתן להרשיע את הנהג ע"י תוצאות בדיקת המאפיינים.

מה קורה במצב בו בוצעה בדיקת מאפיינים, ולא בוצעה בדיקת נשיפה?

בכל מצב של בדיקת שכרות נדרש לבצע בדית נשיפה ובדיקת מאפיינים. תוצאות בדיקת מאפיינים בלבד עלולות להיות לא מדויקות - לכן חשוב שתבוצע גם בדיקת נשיפה, כך שיהיו גם נתונים מהמכשיר שניתן יהיה להסתמך עליהם.

האם יכולים לקרות מקרים בהם נהגים שצרכו כמות אלכוהול גבוהה, יענשו בצורה קלה יותר מנהגים שצרכו כמות נמוכה?

מקרים כאלו יכולים לקרות, בקרוב המקרים בעקבות ליקויים במכשיר הנשיפה. במקרים כאלו חשוב להתייעץ עם עורך דין תעבורה, שיוכל לסייע בחשיפת הליקויים של המכשיר, ובהפחתת מידת העונש שניתן לנהג.

האם כדאי לנסות להגיע להסדר טיעון במשפט?

קיים סיכון בניסיון להגעה להסדר מול השופט, שכן לרוב לפי הסטטיסטיקה יש יותר סיכויים לקבלת הרשאה מאשר לקבלת זיכוי.

האם יש צורך בביצוע מבחני רישוי מחדש במקרי פסילת רישיון?

פסילת רישיון בעקבות עבירת נהיגה בשכרות תצריך מעבר של תהליך חידוש - במידה והפסילה ניתנה לתקופה של מעל לשנה בפועל.

האם במהלך תקופת הפסילה ניתן לנהוג ברכש אשר משמש לצרכי עבודה?

במקרים מסוימים - בית המשפט יכול לפסול לנהג רישיון לרכב הפרטי, אך עדיין לאפשר לו לנהוג ברכב מסחרי לצורכי עבודה.

מה הכמות שמעלייה נהג לא חדש נחשב נהג שיכור?

כמות הינה 240 מיקרוגרם כשהאכיפה היא החל מ-290 מיקרוגרם. 240 מיקרו שווה ל-2.5 פחיות בירה לאדם שמשקלו 75 ק"ג. המדובר באומדן לא מדויק ולא מחייב. כאשר מדובר בנהג חדש (נהג האוחז ברישיון נהיגה פחות משנתיים או בנהג צעיר שגילו פחות מ24 או בנהג רכב ציבורי או בנהג

האם נהג חדש יענש בחומרה רבה יותר על עבירת נהיגה בשכרות?

ככלל, הגישה כלפי נהגים חדשים, ובעיקר צעירים, היא מחמירה יותר וזאת מתוך מגמה להעביר מסר מרתיע לנהגים בראשית דרכם. כאשר מדובר בעבירת שכרות הנהג הצעיר, קרי פחות מגיל 24 והנהג החדש, קרי, מי שאוחז ברישיון נהיגה פחות משנתיים, אסור לו למעשה לשתות אלכוהול בכלל ודי בכמות מזערית של אלכוהול בגופו בכדי שיורשע בנהיגה בשכרות ויסתכן בעונש המינימום של שנתיים פסילה בפועל. הכמות המותרת היא 50 מיקרוגרם באוויר נשוף או 10 מיליליטר בדם.

האם יש הבדל בין נהיגה בשכרות לבין נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים?

עבירה של נהיגה בשכרות יוצרת חובת פסילה של רישיון הנהיגה לשנתיים בפועל מינימום ואילו עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים העונש בצידה הוא 3 חודשי פסילה בפועל מינימום. לצורך הסדר טיעון בין התביעה לסנגוריה מחליף בדר"כ התובע את סעיף העבירה לנהיגה תחת השפעת אלכוהול והדבר יקל עליו להגיע להסדר טיעון של פחות משנתיים פסילת רישיון הנהיגה בפועל.

 

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.

עלול לעניין אתכם גם...