מצלמות המהירות – פרויקט א' 3 – הסוף?

להאזנה:

 

מצלמות המהירות  – הסוף?

 

הפרקליטות הורתה למשטרת התנועה להקפיא רישום דוחות מהירות, על פי צילום במצלמות א' 3. כעת נותרנו עם סימני שאלה רבים בנוגע לעתיד אותן מכמונות מהירות מיושנות, אלו שאמינותן מוטלת בספק.

האם המשטרה תמשיך להפעיל את המצלמות ולאחר מכן תנפיק הזמנות לנהגים? מה דינם של התיקים הפתוחים ומה דינם של התיקים "הסגורים", אלו שכבר שילמו, או אף נשפטו בבית המשפט?
כמו כן, מה לגביי נקודות הרישוי שהצטברו? האם ניתן לבטל חיוב בקורס רישוי, או האם ניתן לבטל את שלילת רישיון הנהיגה עקב הצטברות הנקודות? ניסיון החיים של העוסק בתחום מלמד כי המדינה תדאג לחסום את הסכר, כך גם אם יקבע כי ממצאי המצלמות אינם מדויקים, גם אז לא תמהר המדינה להחזיר קנסות או לתת יד לביטולי פסקי הדין.

 

כך הדבר היה בזמנו, כאשר אנשים נמדדו באקדח לייזר (ממל"ז) בטווח של עד 600 מטרים. לאחר שהועלו השגות לגבי אמינות ממצאי השוטר המפעיל ממל"ז לטווח זה, הוחלט כי האכיפה תוגבל למרחק שלא יעלה על 300 מטרים. יחד עם זאת נקבע בפסיקת ביהמ"ש העליון כי מי שהורשע כבר לאחר שנמדד במרחק העולה על 300 מטרים בטווח של 600-300 מטרים כספו לא יוחזר לו, הקנס לא יבוטל וכפועל יוצא גם הנקודות ושלילת הרישוי. הנימוק שניתן היה כי הגבלת מרחק הקליטה ל- 300 מטרים נעשתה למען הסר כל ספק, אך עדיין ממצאי המדידות הקודמות שרירים וקיימים.

מצלמות המהירות – פרויקט א' 3 – הסוף
מצלמות המהירות – פרויקט א' 3 – הסוף

שינוי הגישה על ידי התביעה המשטרתית, המקפיאה את רישום הדוחות, מקוממת. טרם החלטת ההקפאה, הונחו התובעים המשטרתיים שלא להפחית, ולו קמ"ש אחד, מהמהירות הנמדדת, תוך שהתייחסו לאותן מצלמות א' 3 כ"עגל הזהב", שהשכינה שורה עליו ולכן יש להתייחס לממצאי המכשיר כתורה מסיני, כך ראה וקדש. לו זו אף זו, נהגים רבים קיבלו סדרתית דיווח על מספר פעמים שצולמו נוהגים במהירות מופרזת, כך שהצילומים בהצטברותם יצרו חיוב בנקודות, שתוצאותיהן שלילת רישיון נהיגה ל- 3 חודשים ולעיתים אף ל- 9 חודשים, על פי שיטת הניקוד. זאת כאשר נהגים לא ידעו לכשצולמו שוב ושוב אודות הצילום הקודם.

 

 

אז מה עושים אם נתפסם במצלמת מהירות?

פרויקט א' 3 – הסוף?

ראשית, חלילה וחס לא לשלם את הקנסות – אלא יש להגיש בקשה להישפט. כמובן, למותר לציין, כי מאוד כדאי וחכם להיעזר בשירותי סניגור בתיקים כאלו, כאשר שכר הטרחה אמור להיות בהתאמה לחומרת הסיכון הקיים, לפי מידת החריגה מהמהירות המותרת על פי הדו"ח.

 

נהגים שכבר זומנו למשפט, עדיף כי יתנגדו לבקשת התביעה המשטרתית לדחיית המשפט על מנת לאפשר למשטרה להתארגן. לא יעלה על הדעת כי תביעה משטרתית, או אחרת מטעם המדינה, המגישה כתב אישום תשלים ראיות וחוות דעת רק לאחר שכתב האישום מוגש. הדבר הזה נוגד כללי משפט בסיסיים ומחייב אישור היועץ המשפטי להשלמת החקירה, במהלך ניהול המשפט.

 

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.