You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
1

שכרות – נהג צעיר – הפסילה המנהלית בוטלה והתיק הסתיים ללא פסילה בפועל!

אוגוסט 26, 2019
תת"ע 3643-08-19"

2

שכרות חמישית (!) – סירוב להיבדק + מאסר על תנאי להפעלה

אגוסט 20, 2019
הסתיים ב- 3 חודשי פסילה, בניכוי הפסילה המנהלית; למרות עמדת התביעה להפעלת המאסר בפועל ופסילה ל- 10 שנים!
התביעה עתרה למאסר – התיק הסתיים בחודשיים פסילה בפועל מיום גזר הדין וללא רכיבי מאסר
תת"ע 3609-03-19 ביהמ"ש בפ"ת

3

שכרות גבוהה (720 מק"ג) + תאונת דרכים + נהג חדש

תביעה עתרה למאסר – התיק הסתיים בחודשיים פסילה בפועל מיום גזר הדין וללא רכיבי מאסר

ינואר 20, 2019
תת"ע 10497-03-18 ביהמ"ש בפ"ת

4

שכרות שנייה – ללא פסילה בפועל

ינואר 16, 2019
תת"ע 10497-03-18 ביהמ"ש בפ"ת

5

שכרות שנייה – סירוב לבדיקת ינשוף – ביטול כתב אישום

ינואר 16, 2019
תת"ע 14510-10-18 ביהמ"ש לתעבורה בפ"ת

6

שכרות – כמות פי 4 מהמותר לנהג צעיר

ינואר 16, 2019
תוקן לנהיגה תחת השפעה וללא פסילה בפועל.

תת"ע 12855-10-18 ביהמ"ש לתעבורה בת"א

7

תאונת דרכים קטלנית – קיצור פסילה מנהלית של 90 ימים

ינואר 16, 2019
ע"פ 50934-12-18

8

שכרות – סירוב לבדיקת ינשוף – ביטול כתב אישום

ינואר 16, 2019
תת"ע 39-11-18 ביהמ"ש לתעבורה בתל אביב

9

שכרות – ביטול כתב אישום

ינואר 16, 2019
תת"ע 3942-04-18 ביהמ"ש לתעבורה בתל אביב

10

שכרות – ביטול כתב אישום

ינואר 16, 2019
תת"ע 13149-03-18 ביהמ"ש לתעבורה בירושלים

11

שכרות שלישית

ינואר 8, 2019
סירוב לבדיקת סמים – הסתיים ב- 3 חודשי פסילה בלבד, ללא מאסר / עבודות שירות, למרות שלפי החוק פסילת המינימום בשכרות שלישית הינה 10 שנות פסילה (!), לצד רכיבי מאסר.

תת"ע 4802-07-18 ביהמ"ש לתעבורה בירושלים

12

נהיגה בשכרות – 545 מק"ג ללא יום פסילה

נהג הואשם בנהיגה תחת השפעת אלכוהול, כאשר ריכוז האלכוהול – 545 מק"ג בליטר אוויר נשוף.

לאחר מספר דיונים, פגישות עם התביעה המשטרתית ושמיעת הראיות בבית המשפט, הצלחנו לעורר ספר בדבר שיוכו של הפלט אל הנאשם, אשר הציג ריכוז אלכוהול של חשוד אחר.

לאור זאת, חילצנו את הנאשם מפסילת רישיון הנהיגה לתקופה של 24 חודשים וסיימנו את תיקו ללא יום פסילת רישיון הנהיגה בפועל!

תת"ע 5083-09-17, מדינת ישראל נ' פרפנוב

13

נתפס נוהג בשכרות פעמיים תוך שנה – שני התיקים יחדיו הסתיימו בפסילה של חצי שנה בלבד

נהג בן 34 נתפס נוהג בשכרות, בפעם השניה תוך שנה. עבירה אשר העונש
המינימום בגינה, הינו פסילת רישיון הנהיגה לתקופה של ארבע שנים בפועל.
לאחר דיונים
רבים, ופגישות רבות עם התביעה המשטרתית הצלחנו לסיים את שני תיקי השכרות ביחד ב-6 חודשי
פסילה בלבד! – בכך חילצנו את הנהג מביצוע מבחני רישוי וזימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים
לצורך חידוש הרישיון.
תת"ע 8128-06-15, תת"ע 3499-12-14

14

שכרות – 815 מק"ג

ליבת שלום רב,
כפי שהתבשרת הצלחתי לאחר 5 הופעות בבית המשפט
ולאחר מאמצים מרובים,ולמרות שבגופך נמדדו 815 מק"ג (פי 3 וחצי מהמותר!!!) ולמרות שרשיונך
נפסל עד תום הליכים לתקופה של 12 חדשים, לסיים את תיקך ב- 11 חדשים בלבד שימנו רטרואקטיבית
וזאת החל מהיום בו נפסלת מנהלית. כידוע לך עונש המינימום הינו 24 חדשים פסילה בפועל. מעל
שנה היית אמורה להיות מחוייבת במבחני רשוי מחדש ובגלל הכמות הקיצונית היית צפויה ל- 30-40
חדשי פסילה. למרות כל אלו ולאחר מאמצים מרובים, הצלחתי לסיים את תיקך ללא יום פסילה נוספת.

15

207 קמ"ש במקום 70 קמ"ש – 4 חודשי פסילה

נהג בן 25 שחזר לנהוג לאחר שרצה בזמנו 5 שנות פסילה בגין תאונה קשה שגרם ,
נתפס נוהג במהירות 207 קמ"ש במקום 70 קמ"ש בתוך העיר.
למרות שהיה צפוי למאסר בפועל ול 5-10 שנות פסילה,
הוטל עליו 4 חודשי פסילה ובנוסף לחודש הפסילה המנהלית.

16

נוהל בדיקת ינשוף – זיכוי

הנאשם נמדד באמצעות מכשיר הינשוף ונמצא שיכור למרות שהשוטרים טענו
כיד לאחר שעצרו את הנאשם המתינו מעל 15 דקות (טרם שבצעו את בדיקת הינשוף), ובזמן זה הנאשם
לא שתה, לא עשן ולא הקיא, בית המשפט קבל את טענתו של עו"ד אורון וקבע כי לא הוכח כי השוטרים
אכן חיכו 15 דקות, ועל כן הבדיקה אינה אמינה, והנאשם זוכה.

17

נהיגה בשכרות 300 מק"ג – ללא אף יום פסילה בפועל

נהגת בת 32, הואשמה כשנהגה בשכרות, לכאורה, כאשר ריכוז האלכוהול הינו
300 מק"ג בליטר אויר נשוף.
לאחר מספר דיונים ופגישות עם התביעה המשטרתית, הצלחנו להטיל
ספק בהתנהלות השוטרים, בכך הבאנו לתיקון כתב האישום, כך שהנהגת הורשעה באישום מקל של אי
שליטה ברכב, במקום האישום המקורי והמחמיר של נהיגה בשכרות (הנושא עימו עונש מינימום של
שנתיים פסילת רישיון הנהיגה בפועל).
לאור זאת, חילצנו את הנאשמת מפסילה בפועל וסיימנו
את תיקה בקנס סמלי בלבד, פסילה על תנאי והתחייבות להימנע מעבירה דומה.

18

דו"ח מהירות – 172 קמ"ש – קנס בלבד

נהג בן 34, נתפס נוהג במהירות של 172 קמ"ש,
לאחר מלחמת התשה עם התביעה המשטרתית, הצלחנו להטיל ספק בהתנהלות השוטרים במהלך,ובכך שיכנענו את התביעה לתקן את כתב האישום.
לאור זאת, חילצנו את הנאשם מפסילה בפועל וסיימנו את התיק בקנס בלבד!

19

דוח נהיגה בשכרות

אפי שלום, הואשמת בנהיגת רכב כשכמות האלכוהול בגופך גבוהה מהמותר.

השוטר התרשם וציין שהתנדנדת והסתייעת בהרמת הידיים לצדדים במבחן ההליכה על קו ואף התנדנדת במבחן הבאת האצבע לאף כשנתבקשת לעשות כן ובסה"כ התרשם שאתה תחת השפעת אלכוהול כבדה.

עונש המינימום שקבוע בחוק לעבירה של נהיגה בשכרות, הינו פסילת רישיון נהיגה לתקופה של שנתיים ולכך, לכל הפחות, היית צפוי.

למרות זאת ולמרות עברך התעבורתי, הכולל 46 הרשעות קודמות בתעבורה, סיימתי תיקך בפסילה של חודשיים בלבד, כאשר הפסילה המותנית שעמדה לחובתך, הופעלה לריצוי בחופף ולפיכך חולצת אף מביצוע מבחני רישוי וזימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לצורך חידוש הרישיון.

20

זיכוי מהירות 153 קמ"ש

הנאשם זוכה מנהיגה במהירות 153 קמ"ש ,למרות שנמדד ע"י מכשיר הממל"ז , וזאת לאחר שלא הוכח כי המכשיר כויל בהתאם לנהלים.

21

סירוב להיבדק – 8 חודשי פסילה

הואשמת בכך שנהגת שיכור, ואף סרבת לביצוע בדיקה.
עפ"י החוק בית המשפט היה חייב להטיל עלייך מינימום שנתיים פסילה.
בתיקי סרוב הגישה הנה להחמיר אף יותר , כיוון שיתכן והנהג ניסה להסתיר כמות גבוהה של אלכוהול.
היית צפוי לפסילה של 2-3 שנים.
סיימתי את תיקך בשליש מעונש המינימום.
כן חלצתי אותך מביצוע מבחנים מחדש.

22

נהג חדש – 11 חודשי פסילה בעבירת נהיגה בשכרות

בהיותך נהג חדש (בן 19 בלבד) נתפסת נוהג בשכרות.
בהתחשב בכך שנתפסת בהיותך נהג חדש ובהתחשב בגילך הצעיר (19!) , היית צפוי, בכל מקרה, לפסילה שלא תפחת מפסילת המינימום.
בגין עבירת השכרות – עפ"י החוק בית המשפט היה חייב להטיל עלייך מינימום שנתיים פסילה.
למותר לציין כי הסכמת התביעה להפחית מפסילת המינימום כאשר מדובר בנהג בגילך הנה חריגה ביותר ואני מקווה כי אתה מעריך את התוצאה.
כן היית צפוי למאסר מותנה, ולקנס גבוה פי שישה.
למרות זאת תוקן האישום לעבירה קלה יותר, וסיימתי את תיקך בעונש של פחות משנה.
כן חילצתי אותך מהוצאת רשיון מחדש.

23

שכרות ומהירות – דו"ח השכרות – בוטל!

נהג בן 33 נעצר בנתיבי אילון במהירות מופרזת של 148 קמ"ש, בכביש בו המהירות המותרת הינה 90 קמ"ש, כאשר נעצר הנהג ע"י השוטר הבחין השוטר כי לא רק שמדובר במי אשר נוהג במהירות מופרזת אלא גם במי שחשוד בנהיגה בשכרות. הצלחנו להוכיח ליקויים בבדיקת הינשוף שנערכה לנהג ובכך ביטלנו את האישום של נהיגה בשכרות- עבירה שעונש המינימום בגינה הינו פסילת רישיון הנהיגה לשנתיים בפועל וחיוב במבחני הרישוי מחדש. לגבי עבירת המהירות – למרות עתירת התביעה לפסילת רישיון הנהיגה למספר חודשים בפועל, הצלחנו לסיים את התיק ללא אף יום פסילה בפועל, אלא בקנס ותנאי בלבד.

24

שפיטה בהיעדר – שכרות

אושרי שלום רב, הריני לבשרך, כי למרות שלא ביצעת הפקדת רישיון, הצלחתי לשכנע את בית המשפט להכיר בפסילה כפסילה שרוצתה.

25

דוח נהיגה בשכרות – 720 מק"ג

יהלי שלום, הואשמת בנהיגת רכב כשכמות האלכוהול בגופך גבוהה משמעותית מהמותר (720 מק"ג).

עונש המינימום בעבירה של נהיגה בשכרות הוא פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים, אך גישת בית המשפט בו נשפטת הינה הטלת מאסר בפועל (ולו בדרך של עבודות שירות) והטלת פסילה של 33 שנים, כאשר מדובר בשכרות גבוהה – פי 3 מהמותר.

למרות זאת ולמרות התנגדותה הנחרצת של התביעה להקל עמך במשך השנתיים שהתיק התנהל ולאחר 10 ישיבות, סיימתי תיקך בפסילה קצרה, הקצרה אף משנה ולפיכך חולצת אף מביצוע מבחני רישוי וזימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לצורך חידוש הרישיון.

26

חגורת בטיחות

כפיר שלום רב, העברת לטיפולי דוח אשר צפוי היה לחייב אותך בנקודות רישוי וקנס בסך 250 ₪.

אם והיית משלם את הדו"ח היית בסכנה להיפסל לתקופה של 9 חודשי פסילה ע"י משרד הרישוי וכן היית נשלח לבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים וזאת כיוון שהיית עובר מ-70 נקודות למעל 72 נקודות.

על אף שמעברך התעבורתי עולה הנך מבצע עברות חוזרת שעניינן חגורת בטיחות, הצלחתי לגרום לתיקון כתב האישום לעבירה שאינה מחייבת בנקודות ובכך חולצת מהסנקציות הנ"ל.

27

הסתרת לוחית זיהוי

דרור שלום, הואשמת בעבירה חמורה של הדבקת מדבקה על לוחית הזיהוי של הרכב, כך שלא ניתן יהיה למדוד את מהירות הנסיעה.

נוכח עברך התעבורתי שהוא איננו תקין (לחובתך 29 הרשעות קודמות בתעבורה) וחומרת העבירה, היית צפוי לעונש של פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 6-8 חודשים בפועל, פסילה מותנית מרתיעה וקנס כספי משמעותי ביותר.

לא הוטלה עליך פסילה בפועל; הוטלו עליך פסילה על תנאי וקנס כספי סמליים בלבד.

28

הודעת איסור שימוש

מור שלום רב, הואשמת בעבירה של נהיגה ברכב שנמסרה עליו הודעת איסור שימוש וכן בנהיגה ללא פוליסת ביטוח. המדובר בעבירה לגביה קובע החוק עונש חובה של 3 חודשי פסילת מינימום!

בהתחשב בכך שמדובר בעבירה התנהגותית ובתי המשפט נוטים להחמיר עם נאשמים בעבירות שכאלו, היית צפוי לפסילה בפועל לתקופה העולה על עונש המינימום (4-6 חודשי פסילה). הצלחתי לסיים את תיקך ללא אף יום פסילה.

סיימתי תיקך בפסילה מותנית, קנס, והתחייבות מינימאליים. היית צפוי לקנס ותנאי כפולים.

29

בלתי מורשה

דאווד שלום רב, הואשמת בנהיגת רכב שמשקלו עולה על 4 טון וזאת כאשר אינך מורשה לנהיגה לגבי סוג רכב זה. היית צפוי לפיכך לעונש של פסילת רישיון נהיגה לתקופה בת 12 חודשים בפועל שתחול על כל סוגי כלי הרכב, פסילה מותנית מרתיעה, קנס כספי משמעותי ומאסר על תנאי.

תיקך הסתיים בארבעה חודשי פסילה שיחולו אך רק על רכב שמשקלו עולה על 4 טון ומאחר ואין לך רישיון לגבי סוג רכב זה הרי שבפועל לא נפסלת והנך ממשיך לנהוג.

באופן חריג אף לא הוטל עליך מאסר מותנה.

30

זיכוי מהירות הנאשם טען כי נותק קשר העין מהמדידה עד העצירה

בית המשפט זיכה את הנאשם שנמדד נוהג במהירות מופרזת בגובה 139 קמ"ש, למרות שהשוטר טען כי שמר על קשר עין רצוף מרגע שמדד את הנאשם במכשיר הממל"ז עד עצירתו.

ביהמ"ש קבל את טענת ההגנה לפיה למרות עדותו החד משמעית של השוטר , יתכן ונותק קשר העין ויתכן ונמדד רכב אחר, וזיכה את הנאשם.

31

2 דוחות חגורת בטיחות

רז שלום, העברת לטיפולי 2 דוחות חגורת בטיחות אשר היו צפויים לחייבך ב-12 נקודות רישוי.

למרות שבשני המקרים הודית בפני השוטרים בביצוע העבירות. הצלחתי לגרום לביטול שני הדוחות.

32

דיווח על תיק פסילת משרד הרישוי – ביטול פסילת הרישוי

חנן שלום רב, פנית למשרדי לאחר שהוטלה עליך, ע"י משרד הרישוי, פסילה של שלושה חודשים וכן מבחן עיוני בעקבות צבירת נקודות.

למרות שהסיכוי לבטל את פסילת הרישוי הינו אפסי, על אחת כמה וכמה כאשר אין המדובר בבעיה רפואית אישית וחריגה, הרי שהצלחתי, באופן חריג ביותר, לגרום לביטול פסילת הרישוי.

אם תקבל דוח בעתיד. צור עימי קשר בנושא.

33

דיווח על תיק פסילת משרד הרישוי

דניאל שלום, פנית למשרדי כשעמדו לחובתך 36 נקודות וכן הוטלה עליך פסילת רישוי בת 3 חודשים ומבחן עיוני (תיאוריה).

כפי שהתבשרת, הצלחתי, באופן חריג ביותר, לגרום לביטול פסילת הרישוי אשר הוטלה עליך – כיום עומדות לחובת 6 נקודות בלבד.

34

רישיון רכב לא תקף (ביטול)

אלון שלום רב, הריני לבשרך כי למרות שהוכח שאכן נהגת כשרישיון הרכב לא תקף ולמרות שזו טענהשלא ניתן לסתור אותה, הצלחתי לאחר 33 דיונים בביהמ"ש לגרום לביטולו המוחלט של הדוח!!

לאור זאת, בין היתר גרמתי לכך שלא תחויב בנקודות.

35

נהיגה שלא בכיוון החץ + רכב לא תקין + טלפון נייד + קו הפרדה רצוף + חגורה

מוטי שלום רב, העברת לטיפולי 5 דוחות, אשר בהצטברותם מובילים אותך לפסילת רישוי בת 3 חודשים וסנקציות נוספות.

הריני לבשרך כי גרמתי לביטולם המוחלט של כל חמשת הדוחות!!!

לאור זאת, חויבת באפס נקודות.

יצוין כי לגבי ארבעה מחמשת הדוחות קיבלתי אישור אודות הביטול, ולגבי הדוח החמישי אקבל אישור בהמשך.

36

טלפון נייד

העברת לטיפולי דוח אשר צפוי היה לחייב אותך ב-4 נקודות רישוי.

כידוע לך, הצטברות של נקודות מובילה לפסילת רישוי בת 3 חודשים בפועל, 2 קורסים של נהיגה נכונה ומבחן עיוני לצורך חידוש הרישיון.

אני שמח לבשרך שגרמתי לביטול הדוח, ולפיכך חולצת מכל הסנקציות הנ"ל.

37

אי ציות להוראות שוטר טלפון נייד

סווטלנה שלום רב, הואשמת בעבירה חמורה של אי ציות להוראות שוטר.

נוכח עברך התעבורתי המכביד, חומרת העבירה והעובדה שתיקך נידון בפני שופטת מחמירה, היית צפוי לעונש של פסילת רישיון נהיגה לתקופה בת מספר חודשים בפועל.

במהלך שמיעת הראיות בעניינך, גרמתי לתיקון כתב האישום כך שתורשע בעבירה קלה מסוג ברירת משפט (עבירת קנס), ולא בעבירת אי ציות לשוטר.

לפיכך, הוטלו עליך פסילה על תנאי וקנס סמליים בלבד.

לא נפסלת בפועל כלל.

38

אי ציות להוראות שוטר טלפון נייד

ליהיא שלום רב, הואשמת בעבירה חמורה ביותר של אי ציות להוראות שוטר. כמו כן הואשמת בשימוש בטלפון נייד תוך כדי ביצוע עבירת אי הציות.

בעבירות מסוג אי-ציות התביעה עומדת על פסילה בת מספר חודשים, תנאי וקנס חמורים.

למרות כל זאת, צירפתי את תיק הטלפון הנייד לתיק האי ציות כך שנרשמה לחובתך הרשעה אחת בלבד במקום שתי הרשעות.

הצלחתי לסיים את שני התיקים ללא שהוטלה עלייך פסילה בפועל.

הוטלו עלייך פסילה מותנית וקנס כספי מתונים.

39

אי ציות להוראות שוטר

גיא שלום, הואשמת בעבירה חמורה של אי ציות להוראות שוטר.

כפי שהתבשרת, לאחר שמיעת הראיות, גרמנו לזיכוי בתיקך!!

היית בסכנה למספר חודשי פסילה בפועל, מספר חודשי פסילה מותנית וקנס.

יצוין כי בגין עבירות קודמות, עומדות לחובתך 24 נקודות רישוי ויחד עם תיק השכרות שעדיין פתוח ותיק זה, היית אמור בנוסףלהגיע לפסילת רישוי בת 3 חודשים (ותאוריה) – כיוון שזוכית, לא חויבת בנקודות.

40

אי ציות להוראות שוטר + נהיגת רכב ללא מלווה

חגי שלום רב, הואשמת בשתי עבירות חמורות ביותר; אי ציות להוראות שוטר בנסיבות מחמירות ביותר של מרדף ברכב ומרדף רגלי ובעבירה נוספת של נהיגת רכב ללא מלווה.

נוכח חומרתן המופלגת של העבירות ובהיותך נהג חדש, היית צפוי לעונש של פסילת רישיון נהיגה לתקופה של שנה ואולי אף מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות.

למרות כל זאת, סיימתי תיקך כמעט ללא כל עונש.

הוטלו עליך פסילה על תנאי וקנס סמליים בלבד

41

אי ציות להוראות שוטר + נהיגת רכב ללא מלווה

שפיר שלום רב, הואשמת בעבירה חמורה של אי ציות להוראות שוטר.

נוכח חומרת העבירה, גישת לשכת התביעות לתיקים מסוג זה והעובדה שתיקך נידון בפני שופטת מחמירה, היית צפוי לעונש של פסילת רישיון נהיגה לתקופה בת מספר חודשים בפועל.

מעבר לכך, לחובתך 32 נקודות והעבירה מחייבת ב-6 נקודות ולכן, אם היית מורשע בעבירה בה הואשמת, היית עובר את רף 36 הנקודות ונפסל אוטומטית ע"י משרד הרישוי לתקופה של 3 חודשים שבמהלכה היית מחויב לעבור מבחן עיוני.

הצלחתי לגרום לתיקון כתב האישום כך שתורשע בעבירה קלה מסוג ברירת משפט (עבירת קנס), ולא בעבירת אי ציות לשוטר, עבירה שמחייבת באפס נק' במקום 6 – ועל כן חולצת אף מפסילת הרישוי.

הוטלו עליך פסילה על תנאי וקנס בלבד.

42

הזמנה לדין- אי מתן זכות קדימה

שאול שלום, הואשמת באי מתן זכות קדימה שכמעט וגרמה לתאונת דרכים.

השוטר מתאר כי בשל נהיגתך, הוא נאלץ "לקפוץ" לכביש על מנת להזהיר רכב אחר שנאלץ לבלום בלימת חירום וזאת על מנת למנוע תאונת דרכים בינך ובין הרכב שבלם.

על אף שעמד לחובתך תנאי בר הפעלה, הצלחתי לגרום לכך שלא יופעל וסיימתי את תיקך ב-30 ימי הפסילה המנהלית.

בית המשפט לא הטיל עליך פסילה נוספת.

הוטל עליך קנס כספי בסך 1500 ₪.

43

אי מתן זכות קדימה

איציק שלום רב, התביעה הגדירה בעת האחרונה תיקי "תלתן", כאשר משמעות ההגדרה, היא שמדובר בתיקים חמורים במיוחד ועומדת על עונשים חמורים במיוחד; תיקך הוגדר כתיק "תלתן".

בנסיבות אלה ובהתחשב בכך שהואשמת בעבירה של אי מתן זכות קדימה שאילצה רכב אחר לבלום ובהתחשב בכך שתיקך נידון בפני שופט מחמיר במיוחד, היית צפוי לעונש של פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 4-6 חודשים בפועל.

למרות זאת, סיימתי תיקך ב-14 ימי פסילה בלבד, כאשר עשרה מתוכם רוצו עד מועד הדיון.

הוטל עליך קנס בסך 800 ₪, כאשר הקנס המקובל הינו בשיעור 2,500 ₪ והתנאי המקובל הינו 6 חודשים למשך שלוש שנים.

44

תאונת דרכים

גפן שלום, הואשמת בגרימת תאונת דרכים המחייבת את בית המשפט, על פי חוק, להטיל עליך עונש מינימום של פסילת רישיון נהיגה לתקופה של שלושה חודשים בפועל. תיקך נידון בפני שופטת מחמירה אשר הייתה צפויה להטיל עליך 5-6 חודשי פסילה. למרות זאת, סיימתי תיקך ב-2 ימי פסילה בלבד.

45

תאונת דרכים – זיכוי

ראובן שלום רב, הריני לבשרך כי סיימתי את תיקך כדלקמן:

הואשמת בגרימת תאונת דרכים חמורה במיוחד, בה נגרמו לנהג המעורב חבלה של ממש שהתבטאה בשברים

בצלעות 7-9, פגיעה דרגה 4 של אונה של הכבד ואישפוז בטיפול נמרץ. היית צפוי לפיכך לעונש של פסילת רישיון

נהיגה לתקופה של שנים. גרמתי לזיכוייך מהתאונה

46

תאונות דרכים

רפי שלום רב, בהיותך נהג חדש בן 18, נהגת עם רכבך ברשלנות + עלית על המדרכה + התהפכת עם הרכב וגרמת לפציעות.

לאחר התאונה ברחת ממקום התאונה בלי להשאיר את פרטייך.

לאחר מכן שיבשת הליכי חקירה וטענת שאדם אחר נהג ברכב.

נוכח ותק נהיגה קצר ועבר תעבורתי מכביד, ובהתחשב באופי העבירות ומדיניות לשכת התביעות, היית צפוי לעונש של מאסר בפועל לתקופה של שנה ופסילה למספר שנים.

למרות זאת, סיימתי תיקך בפסילה סמלית בלבד של חודש אחד.

גם הקנס שהוטל עליך סמלי.

47

דוח אור אדום– הארכת מועד

יואב שלום, פנית אלי לאחר שהורשעת, חוייבת ב-10 נקודות רישוי ואף בתוספת פיגורים בגין דו"ח אשר הוסב על שמך.

על אף שהסיכוי להאריך את המועד להישפט לאחר הרשעה נמוך ביותר, הצלחתי לשכנע את בית המשפט להאריך את המועד להישפט.

בהמשך, פניתי והסברתי לראש לשכת התביעות ולבית המשפט את טענותינו לעניין נהיגתך ברכב ובסופו של יום, הצלחתי לגרום לכך שכתב האישום יבוטל!

48

תמרור אין כניסה

שלו שלום רב, העברת לטיפולי דו"ח אין כניסה אשר היה צפוי לחייבך ב-6 נקודות רישוי ו-500 ₪.

על אף עברך התעבורתי הכולל למעלה מ-3 הרשעות קודמות, הריני לבשרך כי גרמתי לביטולו המוחלט של הדוח.

לאור זאת, חולצת מחיוב בנקודות וכן מתשלום הקנס).

49

אור אדום

עדי שלום,

העברת לטיפולי דוח אשר צפוי היה לחייב אותך ב-10 נק' רישוי.

כידוע לך, הצטברות של נקודות מובילה לפסילת רישוי בת 3 חודשים וסנקציות נוספות המוטלות ע"י רשות הרישוי, ביניהן מבחן עיוני לצורך חידוש הרישיון.

על אף עברך התעבורתי הכולל 33 רישומים קודמים ולאחר מספר דיונים בבית המשפט גרמתי לביטולו המוחלט של הדוח.

חולצת לפיכך מכל הסנקציות הנ"ל.

יצוין כי לולא בוטל הדו"ח היית מגיע ל – 34 נקודות.

כיוון שביטלתי הדו"ח (והנקודות) ירדת לאפס נקודות (24

הנקודות הישנות לא היו נמחקות אם לא הייתי מבטל דו"ח זה).

50

אור אדום – ביטול דוח

ארנון שלום, העברת לטיפולי דוח אשר צפוי היה לחייב אותך ב-10 נקודות רישוי.

כידוע לך, הצטברות של נקודות מובילה לפסילת רישוי בת 3 חודשים בפועל, 2 קורסים של נהיגה נכונה ומבחן עיוני לצורך חידוש הרישיון.

אני שמח לבשרך שגרמתי לביטול הדוח, ולפיכך חולצת מכל הסנקציות הנ"ל.

51

אי ציות לרמזור אדום – ביטול דו"ח

ניר שלום רב, אני שמח לבשרך כי לאחר שהצלחתי לבטל דו"ח המהירות שנרשם נגדך ביום 9.9.08, הצלחתי גם לבטל דו"ח נוסף שנרשם נגדך בגין אי ציות לאור אדום מיום 21.09.08 – עקב כך פטרתי אותך (הפעם!) מחיוב ב- 10 נקודות, רישום בגליון הרשעות קודמות לנצח וכן קנס בשעור 1000 ₪.

52

אי ציות לרמזור אדום

אביעד שלום רב, העברת לטיפולי דו"ח אי ציות לרמזור אדום.

הדו"ח היה צפוי לחייבך ב-10 נקודות רישוי ו-1,000 ₪.

כידוע לך, הצטברות של נקודות מובילה לפסילת רישוי בת 3 חודשים בפועל, 2 קורסים של נהיגה נכונה ומבחן עיוני לצורך חידוש הרישיון.

הריני לבשרך כי גרמתי לביטול הדוח.

53

אור אדום – ביטול דו"ח מצלמת רמזור

יהונתן שלום רב, העברת לטיפולי דו"ח מצלמת אור אדום.

הדו"ח היה צפוי לחייבך ב-10 נקודות רישוי ו-1000 ₪.

כידוע לך, הצטברות של נקודות מובילה לפסילת רישוי בת 3 חודשים, 2 קורסים של נהיגה נכונה ומבחן עיוני לצורך חידוש הרישיון.

על אף שרכבך צולם חוצה צומת באור אדום (צילום ע"י מצלמה אלקטרונית) הריני לבשרך כי בכל זאת גרמתי לביטולו המוחלט של הדוח (לא הומר לאזהרה).

לאור זאת, חולצת מחיוב בנקודות וכן מתשלום הקנס.

להזכירך כי לאחרונה ביטלתי לחלוטין את דו"ח המהירות שקיבלת. 2 הדוחות היו מובילים אותך לסכנה של 2 קורסים ופסילת רישוי ל-3 חודשים, מבחן עיוני לצורך חידוש הרישיון וכן סנקציות נוספות.

54

אור אדום – ללא חיוב בנקודות רישוי

אור שלום רב, כפי שהתבשרת, הדוח הנוסף שהעברת לטיפולי הסתיים אף הוא – כמו הקודם – מבלי שחויבת בנק' רישוי.

הואשמת שוב, בעבירה של חציית צומת באור אדום, כאשר השופטת הייתה צפויה לדחות את כל טענותיך לגבי תקינות המכשיר.

כזכור לך, חיוב בנק' רישוי גורר אחריו פסילת רישוי בת 3 חודשים וסנקציות נוספות המוטלות ע"י רשות הרישוי.

55

ערעור לעליון – קבלת גרסת הנהג

ביהמ"ש העליון העדיף עדותו של נהג אשר נרשם נגדו דו"ח על פני עדותו של השוטר הרושם.

56

חובת ההוכחה על התביעה

לא מספיק שהתביעה מוכיחה בבית המשפט שהנאשם נהג במהירות גבוהה. עליה להראות גם כי מדובר במהירות מופרזת ביחס לכביש.

57

זיכוי נהג – אי ציות

בית המשפט זיכה נהג שהואשם הנהיגה במהירות 144 קמ"ש ובאי ציות להוראות שוטרים.

58

נתפס במהירות 181 קמ"ש

עונש הכולל פסילה על תנאי (ללא פסילה בפועל) על נהג שנתפס נוהג במהירות של 181 קמ"ש.

59

שיכור בלילה

שבעה חודשי פסילה לנהג שנתפס נוהג שיכור (במקום שנתיים מינימום) כאשר הנהג נפסל לשעות הלילה בלבד .

60

נהג צעיר – מוות בתאונה

בית המשפט העליון, בהחלטה תקדימית,מקבל בקשת רשות ערעור וכערכאה שלישית מבטל עונש מאסר בפועל של נהג צעיר.
מבחן קלגסבלד – התוצאה.

לכל שאלה וליעוץ מיידי ללא חיוב

חייגו עכשיו למספר:

03-5184567

או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם

Call Now Button
WhatsApp chat