בדיקת ינשוף

https://oron-law.co.il/להאזנה:

 

משטרת ישראל מגבירה את מאמציה להילחם בתופעה של נהיגה בשכרות ובמסגרת המאבק בתופעה חמורה זו הוכנסו לפעולה גם  מכשירי ינשוף חדשים. באמצעות בדיקת ינשוף זו ניתן כיום לזהות גם כמויות קטנות יותר של אלכוהול באדי הנשיפה של הנהג דבר שיש לו משמעויות לגבי נהגים צעירים ומקצועיים כפי שנפרט בהמשך.

בדיקת נשיפון מקדימה

מכשיר הנשיפון הוא מכשיר אלקטרוני קטן אשר בו נעשה שימוש על מנת לבדוק את כמות האלכוהול בגופו של הנהג. במכשיר זה נעשה שימוש לשם בדיקה מקדימה לבדיקת מכשיר הינשוף. רק מי שלא עובר את בדיקת הנשיפון מועבר לבדיקת ינשוף המאפשרת לקבל תמונת מצב מדויקת של מצב שכרותו של הנהג.

שוטר תנועה רשאי לדרוש מנהגים לעצור לבדיקת נשיפה גם אם אין סיבה לחשוד כי הנהג אותו הוא בודק עשוי להיות שיכור. תוצאות מכשיר הנשיפון משמשות לאינדיקציה ראשונית לגבי כמות האלכוהול המצויה בגוף נהג. השוטר נדרש לבקש מהנהג החשוד את הסכמתו למתן הנשיפה במכשיר הנשיפון והנהג לא חייב להסכים.

כיצד לנהוג בעת בדיקת ינשוף?

נהג ש"נקלע לסיטואציה" נמצא, מטבע הדברים, בלחץ נפשי קשה ובדילמה האם להסכים לנשוף במכשיר הינשוף וזאת באשר מחד אותו נהג יודע ששתה אלכוהול ומאידך הוא אינו יודע אם הכמות ששתה חוקית או שמא יתגלה בבדיקה כי הכמות בגופו הינה מעבר למותר (האכיפה היא מ-100 מק"ג לאוכלוסייה מיוחדת ומ-290 מק"ג לשאר הנהגים).

על פי פסיקת בית המשפט העליון יש לתת לנהג ארכה מסוימת לשקול האם להסכים להיבדק כולל האפשרות ליצור קשר עם עורך דין.

בנסיבות אלו נאפשר לו 5 דק' לשקול לחזור בו ולהסכים להיבדק. השוטר אמור למלא טופס ובו מצוינת השעה שבה צוינה בפני הנהג זכותו להתחרט ובנוסף ניתן להסיק ממצלמת הגוף האם הדבר נעשה. דיינו, האם באמת ניתנה לנהג אפשרות להתחרט ולהסכים להיבדק.

לכאורה, ניתן להרשיע בעבירת השכרות גם שלא על פי ממצאי בדיקה מדעית. כאשר נהג מתנהג באופן שנראה, בעין לא מקצועית, כשיכור (מתנדנד, מדבר לא לעניין, מתפרע וכו') ניתן להרשיעו בנהיגה בשכרות ללא בדיקה.

ההבדלים המרכזיים בין בדיקת נשיפון ובדיקת ינשוף שכדאי להכיר

להלן המאפיינים העיקריים המבדילים בין בדיקת נשיפון ובדיקת ינשוף:

בדיקת נשיפון

בדיקת ינשוף

פלט המכשיר לא מוציא פלט אלא מציג תוצאות משוערות בלבד.

 

המכשיר מוציא פלט.
קבילות משפטית תוצאות הנשיפון לא קבילות כראיה בבית דין לתעבורה. תוצאות הינשוף קבילות כראיה בבית דין לתעבורה.
זכות הסירוב לביצוע הבדיקה החוק אינו מחייב נהגים להסכים לבצע את בדיקת הנשיפון.

 

החוק מחייב נהגים להסכים לבצע את בדיקת הינשוף.
חובות המפעיל השוטר נדרש לבקש מנהגים את הסכמתם. השוטר נדרש לבקש מנהגים את הסכמתם לביצוע הבדיקה וגם להסביר להם את משמעותו של סירוב לבדיקה.
מועד ביצוע הבדיקה ניתנת לביצוע מיידי עם מעצר הנהג. מרגע שהנהג נעצר ועד ביצוע בדיקת הינשוף, נדרש השוטר להמתין 15 דקות לפחות.

 

בדיקת ינשוף כמה מותר?

בדיקת הינשוף נעשית באמצעות מכשיר חשמלי המשמש את משטרת התנועה לבצע בדיקה של רמת האלכוהול בגופם של נהגים על ידי נשיפת אוויר. בהתאם לחוק, נהגים חדשים, נהגים צעירים עד גיל 24 ונהגים מקצועיים כגון נהגי רכבים ציבוריים ומשא אסור שתמצא בגופם אפילו כמות של 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר של אוויר נשוף. אכיפת המשטרה לרוב מתחילה  ב-100 מיקרוגרם ומעלה.

עבור כל הנהגים האחרים החוק אוסר על הימצאות של 240 מיקרוגרם ומעלה בליטר אוויר נשוף כאשר המשטרה אוכפת בהתאם פסיקה החל מ -290 מיקרוגרם.

בדיקת ינשוף
בדיקת ינשוף

אכיפת אוכלוסיות מיוחדות

המכשיר החדש שמחליף את המכשיר הקיים יעיל מאוד ומאפשר למשטרה לבצע אכיפה גם כנגד האוכלוסיות המוזכרות לעיל, כאשר המדידה כלפיהם יכולה להתבצע החל מערכים של 100 מק"ג. מכיוון שהמדידה מתחילה מערכים נמוכים אלה, הדבר למעשה מייתר את בדיקת הדם שהייתה בעבר דרושה לאוכלוסיות המיוחדות.

המכשיר החדש מצויד הינו בעל תו תק ישראלי ומצויד במסך מגע דיגיטלי ובעל תו תקן ישראלי. הממשק של המכשיר החדש אינו שונה מהותית מהישן, אך הוא נחשב ליציב ומדויק יותר.

הליך הבדיקה

כאשר מתעורר חשד לנהיגה בשכרות לאחר בדיקת נשיפון, הנהג עובר בדיקת מאפיינים ומובא לאחריה לבדיקת ינשוף. הבדיקה נערכת על ידי שוטר מוסמך ובמהלכה הוא נדרש לתת שתי נשיפות ארוכות לתוך המכשיר.  כל נשיפה צריכה להיות עבור ליטר אוויר. על פי החוק ישנה חובת שיתוף פעולה עם דרישת שוטר תנועה למסור את הדגימה והתוצאות יהיו קבילות כראיה.

סירוב לבדיקת ינשוף

כפי שיודע כל עורך דין העוסק בדיני תעבורה- ממועד עצירת הנהג לבדיקת השכרות ועד לביצוע בדיקת ינשוף קיימת חובה להמתין לכל הפחות 15 דקות. בפרק זמן זה הנהג חייב להיות בהשגחת המשטרה וזו צריכה לוודא שהוא לא אוכל, שותה, מעשן וכן הלאה.

השוטר המפעיל נדרש להסביר בצורה ברורה לנהג החשוד את משמעות הסירוב לביצוע בדיקת ינשוף (שאם הוא מסרב הוא יחשב שיכור על פי חוק ויהיה צפוי לעונש של מינימום שנתיים פסילת רישיון נהיגה בפועל) ואת אופן מתן הנשיפה.

השוטר נדרש להחליף פיה לכל נשיפה. ישנה חובה משטרתית גם לבצע בדיקת כיול למכשיר הינשוף לפני תחילת המשמרת ולקבל תוצאה תקינה המורה על כך שאין רמת אלכוהול כלשהי במדידה. חלה חובה גם על ביצוע בדיקת כיול למכשיר הינשוף בסיומה של כל משמרת.

 

הכשלת הבדיקה

כפי שכל עורך דין תעבורה עשוי להמליץ לנהגים אין לסרב לביצוע הבדיקה. על פי החוק נהג שמסרב לבצע את הבדיקה או מכשיל במכוון את מהלכה בכל דרך שהיא, קמה חזקה כי הנהג היה שיכור והוא יהיה צפוי לאותם העונשים של נהג המואשם בנהיגה בשכרות.  הענישה הצפויה למי שמסרב לבצע בדיקת ינשוף עומדת על פסילת רישיון נהיגה לתקופה של שנתיים מינימום.

 

ליווי משפטי מקצועי

החוק מגדיר בצורה ברורה, מי נחשב לשיכור, תוך שהוא מבחין בין "נהג רגיל" לבין נהגים המשתייכים לאוכלוסיות מיוחדות (נהג חדש, נהג צעיר ונהג מקצועי). בכל מקרה של אישום בעבירה של נהיגה בשכרות כדאי לקבל ליווי משפטי של עורך דין נהיגה בשכרות.

 

איתור כשלים בראיות

תחום מומחיותו של עורך דין העסוק בתחום התעבורה נוגע לאיתור כשלים בעבודת המשטרה וגם בכל הנוגע לבדיקות הינשוף. כאשר הוא מוצא כשלים בראיות, באפשרותו להציג כשלים אלו בפני התביעה המשטרתית על מנת להגיע להסדר טיעון הכולל את תיקון כתב האישום לעבירה קלה יותר בכפוף להודאה (עבירה של נהיגה תחת השפעה במקום עבירה של נהיגה בשכרות) וכן להגיע להסדר עונשי מקל יותר (כאמור העונש למי שמורשע בעבירת השכרות הוא פסילת רישיון נהיגה לתקופה של מינימום שנתיים).

לאחר גיבוש הסדר יש להציגו בפני בית המשפט, על מנת שזה יאשרו וייתן לו תוקף של פסק דין. לחילופין במקרים מסוימים, ייעץ עורך הדין לכפור באישום ולנהל הליך של הוכחות אשר בסיומו יקבע בית המשפט אם יש מקום לזכות או להרשיע את הנאשם בעבירת השכרות.

בדיקת מאפיינים מתבצעת בעת חשד לנהיגה בשכרות לצד בדיקת ינשוף בדרך כלל.  הבדיקה כוללת ביצוע של מספר פעולות פשוטות לרבות, מבחן עמידה, הליכה על קו ישר ונגיעה באף.

בקרב רבים מקובלת ההנחה שמשקה אלכוהולי אחד בארבע שעות לא יעביר את האדם מעבר לסף החוקי. חשוב לומר בצורה ברורה שלשאלה זו אין תשובה חד משמעית. קיימים גורמים רבים אשר משפיעים על מדדי האלכוהול בדם כגון משקל גוף, גובה האדם ומינו. גם קצב חילוף החומרים שונה מאדם לאדם והמזון אותו הוא אכל טרם השתייה עשויים להשפיע גם כן. בכל מקרה, כפי שציינו, על נהגים חדשים, צעירים ומקצועיים גם הכמות המינימלית עשויה להיחשב לנהיגה בשכרות.

שאלת אמינותו של מכשירי הינשוף נבדקה לעומק במהלך השנים. בתי המשפט קבעו אחוז טעות דגימה כפי שציינו קודם במאמר. חשוב להבין כי מעבר לטעות הדגימה בתי המשפט מצאו כי המכשיר הינו אמין והוא עומד בדרישות החוק לשם אכיפה בפלילים בתחום שלו הוא נועד.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.