שיכור בלילה

להאזנה:

 

להלן פסה"ד
מדינת ישראל

17/01/2007
תאריך:
כב' השופט א. יקואל
בפני:
מדינת ישראל
בעניין:

המאשימה
פקד לן
ע"י הנציג:

שיכור בלילה
שיכור בלילה

נ ג ד

הנאשם

הנאשם
אורון
ע"י עו"ד:

 

ב"כ המאשימה

הנאשם וב"כ – – עו"ד אורון
נוכחים:
גזר – דין
1. הרשעתי את הנאשם , על פי הודיתו, בעבירה של נהיגה בשכרות לאחר שנמדדה כמות של 340 מיקרו גרם לליטר אוויר נשוף, הכל ביום 24.02.2006.
2. לנאשם רשיון נהיגה משנת 1994 ובעברו 10 הרשעות קודמות שאינן דומות.

 

3. בעניינו של הנאשם הוגש תסקיר ממנו עולה הרקע התעסוקתי והבין אישי של הנאשם, על הזדקקותו של הנאשם לרשיון נהיגה בעטיה של עבודתו.

 

שירות המבחן התרשם כי עצם ההליך הציג גבול ברור להתנהגותו העתידית של הנאשם.

 

שירות המבחן אינו מתרשם להזקקות טיפולית וממליץ על הטלת פסילה מסווגת בתוספת לצו של"צ בהיקף של 150 שעות.

 

4. הצדדים הגיעו להסדר טיעון. רכיבי ההסדר כוללים עונשים נוספים מעבר לאלו המומלצים ע"י שירות המבחן. המדובר בעבירה חמורה, אך אין להתעלם מעברו המקל של הנאשם, מהודייתו בהזדמנות הראשונה ומהשתכרותה של החברה מצו השל"צ נשוא ההסדר.

דיון נהיגה בשכרות עו'ד אילון אורן

5. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ובחנתי האיזון הראוי בין האינטרס הציבורי הדורש עונש מרתיע בהתחשב בחומרת המעשה, אל מול נסיבותיו הספציפיות של המקרה ומתוך הנחה שהתביעה שקלה שיקולים אלו, ראיתי לנכון לאמץ את הסדר הטיעון.

 

6. לפיכך, הנני מטיל בזה על הנאשם עונש כדלקמן:

 

פסילה בפועל – הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה וזאת לתקופה של 8 חודשים. בניכוי פסילה מנהלית בת 30 יום אשר ריצה הנאשם. הפסילה תהא מסווגת כך שהנאשם יוכל לנהוג בין השעות 06:00 עד 18:00. תנאי מסייע לגישתי אני מוצא במועד ביצוע העבירה.
פסילה על תנאי – הנני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה וזאת למשך 6 חודשים. הנאשם ישא בעונש זה אם בתקופה של שלוש שנים מהיום יעבור על אותה עבירה, או על עבירה נוספת מבין מניין העבירות המחייבות הפעלת התנאי, כמפורט בתקנות התעבורה ובתוספות לתקנות אלה.

 

מאסר על תנאי – מאסר על תנאי לתקופה של חודש. הנאשם ישא בעונש זה אם בתקופה של שנה מהיום יעבור על כל עבירת נהיגה בשכרות נוספת לפי פקודת ותקנות התעבורה.

 

קנס – קנס בסכום של 1,500 ש"ח או מאסר למשך 10 יום תחתיו; הקנס ישולם ב- 3 תשלומים חודשיים שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם בתוך 30 יום ויתרת התשלומים מידי 30 יום לאחר מכן. פיגור בתשלום אחד מן השיעורים שנקבעו לעיל, יעמיד לפירעון מיידי את יתרת הקנס שטרם שולמה ויחייב את הנאשם בתשלום תוספת פיגורים כחוק.
התחייבות – הנאשם יחתום על התחייבות בסכום של 10,000 ש"ח, להימנע מלעבור במשך שנתיים מהיום על כל עבירת שכרות לפי פקודת ותקנות התעבורה, שאם לא ישלם חיוב זה יוטל עליו מאסר בן 13 יום. היה והנאשם לא יחתום על התחייבות כאמור – יאסר בגין כך למשך 7 יום.

 

שירות לציבור – הנאשם יבצע של"צ בהיקף של 150 שעות, וזאת בתיאום עם שירות המבחן ובהיכל הספורט העירוני בראשל"צ בעבודות תחזוקה. הובהר לנאשם כי הפרת צו השל"צ עשוייה לגרום להפקעתו ולחידוש המשפט.

 

זכות ערעור על פסק הדין תוך 45 יום מהיום.

 

נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

 

ניתן היום, כ"ז בטבת, תשס"ז (17 בינואר 2007), במעמד הנ"ל.

 

להערכת סיכוייך ללא חיוב או יצירת קשר לחץ/י כאן

משרד עורכי דין אילון אורון

עו"ד אילון אורון הינו אחד מעורכי הדין המובילים בייצוג בתיקי התעבורה ברחבי המדינה מזה למעלה מ-40 שנה.

משמש יו"ר (משותף) של ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין.

הרצה רבות במסגרת שונות בתחום. מופיע תדיר בתוכניות טלוויזיה, רדיו בנדון.

כתב לאורך השנים מאמרים בכל אחד מהעיתונים היומיים, ומשמש אוטוריטה בתחום.

בנוסף אף הוציא לאור מספר ספרים בתחום, לרבות אנציקלופדיה המונה עשרות אלפי ערכים הנוגעים למשפטי התעבורה.

במשרדו עורכי דין המסייעים לו ואשר התמחו בתחום מזה שנים רבות, כולל שני בניו.