You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

בא לשכונה ינשוף חדש

בא לשכונה ינשוף חדש

 

במסגרת המלחמה הנמרצת של המשטרה בנגע תאונות הדרכים, או ליתר דיוק בנגע שתיית האלכוהול הצטיידה משטרת התנועה בעגל זהב חדש, מכשיר ינשוף שבאמצעותו לוכדת המשטרה גם מי שלא בדיוק הגזים בשתיית אלכוהול אלא הסתפק בלגימת טיפה, מקסימום שתי טיפות ובהיותו נהג חדש, כהגדרתו בחוק (בן פחות משנתיים) או צעיר (פחות מגיל 24) או היותו נהג רכב ציבורי או מסחרי, יחשב כמי שנהג בשכרות ודינו שנתיים פסילת רישיון נהיגה בפועל כעונש מינימום, אלא אם כמובן ישכור שרותיו של סנגור על מנת להגיע להסדר טיעון מקל בשמו.

 

על פי הוראת החוק, כאשר המדובר ב"אוכלוסיה מיוחדת", די בכמות מזערית של 50 מק"ג אלכוהול בליטר אוויר נשוף על מנת שהנהג יחשב שיכור בעוד שכאשר מדובר ב"נהג רגיל", גם אם שתה כמות העולה פי שישה בקירוב, 290 מק"ג לליטר אוויר נשוף, לא יחשב שיכור ועל פי המחוקק, לא יגרם כל סיכון, היה אם ינהג כאשר בגופו קיימת כאמור כמות אלכוהול העולה פי שישה מהכמות האסורה על הנהג ב"אוכלוסיה מיוחדת".

 

בא לשכונה ינשוף חדש

 

המדריך לנהג – הינשוף החדש – סכנה ל"אוכלוסיה המיוחדת"

 

עולה איפוא שכלל לא צריך להיות שיכור כדי להיות שיכור על פי חוק וזהו שורש עיוות הדין וחוסר הצדק הזועק לשמיים, קל וחומר כאשר תוצאת הענישה הינה קיפוח פרנסתו של מי שהרכב אינו רק כלי המשמש את הנהג להגיע למקום עבודתו ולהסתייע בו במסגרת העבודה, אלא מקור פרנסתו, בהיותו נהג מקצועי. עיוות הדין והאבסורד באים לביטוי למשל במקרה של נהג מונית אשר נוהג ברכבו בנסיעה פרטית – די בכך שרכבו מיועד להסעת נוסעים בשכר כדי שיכלל במסגרת ה"אוכלוסיה המיוחדת" ואם בגופו ימצא אלכוהול בכמות אפסית יחשב שיכור בעוד שכאמור אם היה נוהג ברכב של אשתו לצורך העניין, מותר היה לו לשתות כמות העולה כמעט פי שישה וגם אז נהיגתו היתה כשרה למהדרין. בדומה לכך עלול להיחשב שיכור גם נהג רכב מסחרי קטן אשר הרכב משמש לעבודתו וגם לנסיעותיו הפרטיות.

 

בא לשכונה ינשוף חדש

 

סוף דבר ראוי להדגיש כי גם "נהג רגיל" אשר אינו מנוי ב"אוכלוסיה המיוחדת" ובגופו תימדד כמות של 290 מק"ג (כחצי ליטר בירה לאדם ממוצע), האסורה גם עליו, הוא אינו שיכור במובן המילולי של המילה אלא מי שמשיקולי מדיניות נחשב שיכור, כי כך קבע המחוקק; הראייה, שכאשר נעשית בדיקת מאפיינים גם מי שבגופו כמות העולה משמעותית על 290 מק"ג עשוי, בדרך כלל, להצליח בבדיקה – בדיקת הכוללת עמידה יציבה, הליכה על קו ישר עקב לצד אגודל והבאת אצבע לאף.

לכל שאלה וליעוץ מיידי ללא חיוב

חייגו עכשיו למספר:

03-5184567

או מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם

Call Now Button
WhatsApp chat